Integrované systémy řízení

Integrace požadavků

Integrace rozdílných požadavků v systému řízení

Organizace se stále více zaměřují na dosažení integrovaného systému řízení. Integrace totiž přináší mnoho benefitů: jasně definované a dobře koordinované odpovědnosti i rozdělení úkolů, lepší přehlednost celého systému, díky čemuž dochází rovněž k optimalizaci nákladů. Otázka tedy vůbec není, zda je integrace tou správnou cestou – zde se všichni shodnou – spíše je otázkou, jak optimálně nastavit integrovanou strukturu systému a jeho dílčích částí, aby bylo dosaženo trvalého zlepšování směrem k business excellence.

Integrované audity

Normy a standardy, legislativa a vyhlášky nabízejí obrovské možnosti a nespočet předpisů pro oblast kvality, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, řízení rizik a dalších oblastí. Například na základě rámce ISO 9001 rozvinuly organizace dále také systém životního prostředí dle ISO 14001 a/nebo EMAS, BOZP podle ISO 45001, SCC, SCP či jsou právě v procesu jejich implementace. Vedle toho došlo k vytvoření mnoha specifických standardů pro jednotlivá odvětví podle zvláštních požadavků  zapojených skupin. Výsledkem je opravdu bohatá škála předpisů pro jednotlivé obory.

Integrované audity slouží k certifikaci integrovaného systému řízení. Výhodou není jen menší úsilí díky kombinaci jednotlivých modelů, ale i širší pohled na celou organizaci, díky čemuž dochází k dosažení ještě užitečnějších doporučení pro další rozvoj.

Většina auditorů qualityaustria má kvalifikaci pro vícero standardů nebo modelů, ať už jako hodnotitelé či auditoři, a proto dokáží kompetentně zajistit integrovaný systém řízení při každém auditu.

Integrované kurzy

Integrované kurzy

Celou oblast integrovaného systému řízení představujeme a školíme v kurzech Quality Austria na základě vysoce efektivních principů, které demonstrují, jak dosáhnout optimální integrace spolu s maximální účinností a efektivitou každého dílčího systému řízení.  Základ všech školení qualityaustria je ucelený pohled na integrační přístupy, tedy na ty prvky systému, které udávají společný základ pro všechny systémy managementu.  V konceptu vzdělávání představujeme deset konkrétních přístupů k integraci, například se jedná o dokumentaci, procesy nebo metody a nástroje. Tato témata jsou shrnuta a představena v řadě našich kurzů:

  • Integrovaný systém řízení - požadavky
  • Integrovaný systém řízení - metody a nástroje
  • Integrovaný systém řízení - strategie a rozvoj organizace

Vzdělávací program manažera kvality, životního prostředí nebo bezpečnosti a ochrany zdraví je vždy rozšířen o specifické kurzy pro danou oblast. Ty se pak zaměřují na konkrétní problémy a jdou do větší hloubky.

Uznávání a započítávání kurzů

Výhoda této modulové struktury kurzů, poprvé představené v roce 2006, spočívá především v tom,  že absolvováním jedné série kurzů mají účastníci splněný základ pro získání certifikátů z oblasti kvality, životního prostředí či bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro úspěšné zakončení kurzů z dalších oblastí je pak potřeba absolvovat jen dané odborné části. Tímto způsobem je již během vzdělávání využita synergie ve smyslu integrace.

Výhody pro organizaci

Účastníci čerpají benefity plynoucí z tohoto modelu díky tomu, že absolvováním pouze jednoho kurzu se naučí, jak spojit rozdílné systémy řízení a úspěšně zavést jejich integrovanou podobu v organizaci. Umí pracovat se základními prvky systému, stejně tak si poradí se specifickými požadavky a závazky včetně jejich implementace. Díky tomu je zamezeno vytváření solitérních řešení a systém řízení je efektivně nastaven tak, aby optimálně podporoval celkový rozvoj společnosti.

Integrované certifikáty

Při úspěšném dokončení všech tří oblastí: management kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, obdrží účastníci zdarma certifikát „Manager Integrovaných Systémů Řízení“ nebo „Auditor Integrovaných Systémů Řízení“. Tento postup jde ruku v ruce s vydáním certifikátu „EOQ Manažer Integrovaných QEHS Systémů Řízení“ udělovaným Evropskou společností pro kvalitu.

Ušetřete

-50%

Ušetřete!

qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

Team

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionální zástupce SK, produktový specialista pro oblast integrovaných systémů řízení a informační bezpečnost odeslat e-mail

Team

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionální manažer CZ & SK

Network partner

Dr. Anni Koubek

prokuristka pro oblast inovací, business development a kvality odeslat e-mail

Network partner

Axel Dick, MSc

prokurista pro oblast životního prostředí, energetického managementu a společenské odpovědnosti odeslat e-mail

Network partner

Eckehard Bauer, MSc

prokurista pro oblast BOZP, business development, řízení rizik, compliance a transport odeslat e-mail

+420 733 180 494