Integrované systémy řízení

Integrace požadavků

Integrace rozdílných požadavků v systému řízení

Organizace se stále více zaměřují na dosažení integrovaného systému řízení. Integrace totiž přináší mnoho benefitů: jasně definované a dobře koordinované odpovědnosti i rozdělení úkolů, lepší přehlednost celého systému, díky čemuž dochází rovněž k optimalizaci nákladů. Otázka tedy vůbec není, zda je integrace tou správnou cestou – zde se všichni shodnou – spíše je otázkou, jak optimálně nastavit integrovanou strukturu systému a jeho dílčích částí, aby bylo dosaženo trvalého zlepšování směrem k business excellence.

Integrované audity

Normy a standardy, legislativa a vyhlášky nabízejí obrovské možnosti a nespočet předpisů pro oblast kvality, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, řízení rizik a dalších oblastí. Například na základě rámce ISO 9001 rozvinuly organizace dále také systém životního prostředí dle ISO 14001 a/nebo EMAS, BOZP podle OHSAS 18001, SCC, SCP či jsou právě v procesu jejich implementace. Vedle toho došlo k vytvoření mnoha specifických standardů pro jednotlivá odvětví podle zvláštních požadavků cílových skupin. Výsledkem je opravdu bohatá škála předpisů pro jednotlivé obory.

Integrované audity slouží k certifikaci integrovaného systému řízení. Nejde pouze o vynaložení menšího úsilí díky kombinaci jednotlivých modelů, ale i o širší pohled na celou organizaci, díky čemuž je dosaženo ještě užitečnějších doporučení pro další rozvoj.

Většina auditorů qualityaustria má kvalifikaci pro vícero standardů nebo modelů, ať už jako hodnotitelé či auditoři, a proto dokáží kompetentně zajistit integrovaný systém řízení při každém auditu.

Integrované kurzy

Integrované kurzy

Celou oblast integrovaného systému řízení představujeme a školíme v kurzech Quality Austria na základě vysoce efektivních principů, které demonstrují, jak dosáhnout optimální integrace spolu s maximální účinností a efektivitou každého jednotlivého systému řízení.  Základ všech školení qualityaustria je ucelený pohled na integrační přístupy, tedy na ty prvky systému, které udávají společný základ pro všechny systémy managementu.  V konceptu vzdělávání představujeme deset konkrétních přístupů k integraci, například se jedná o dokumentaci, procesy nebo metody a nástroje. Metody koncepce školení Qualityaustria je krystalizace integračních přístupů, což znamená ty prvky systému, které poskytují společný základ pro všechny systémy řízení. V konceptu školení je provedeno deset konkrétních integračních přístupů, například dokumentace, metody procesoru a nástroje, abychom jmenovali alespoň některé. Tyto otázky jsou shrnuty a představeny v řadě našich kurzů:

  • Integrovaný systém řízení - požadavky
  • Integrovaný systém řízení - metody a nástroje
  • Integrovaný systém řízení - strategie a rozvoj organizace

Vzdělávací program manažera kvality, životního prostředí nebo bezpečnosti a ochrany zdraví je vždy rozšířen o specifické kurzy pro danou oblast. Ty se pak zaměřují na konkrétní problémy a jdou do větší hloubky. Tím je zajištěno, že je vždy poskytováno odborné školení, které pokrývá specifické potřeby každé oblasti.

Uznávání a započítávání kurzů

Výhoda této modulové struktury kurzů, poprvé představené v roce 2006, spočívá především v tom,  že absolvováním jedné série kurzů mají účastníci splněný základ pro získání certifikátů z oblasti kvality, životního prostředí či bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro úspěšné zakončení kurzů z dalších oblastí je pak potřeba absolvovat jen konkrétní specifické kurzy. Díky tomu je výhoda synergie využita již v průběhu. Chcete-li úspěšně dokončit další předmětové oblasti, musíte se pouze zúčastnit konkrétních kurzů. Tímto způsobem je již během vzdělávání využita synergie ve smyslu integrace.

Výhody pro organizaci

Účastníci čerpají benefity plynoucí z tohoto modelu díky tomu, že absolvováním pouze jednoho kurzu se naučí, jak spojit rozdílné systémy řízení a úspěšně zavést jejich integrovanou podobu v organizaci. Umí pracovat se základními prvky systému, stejně tak si poradí se specifickými požadavky a závazky včetně jejich implementace. Díky tomu je zamezeno vytváření solitérních řešení a systém řízení je efektivně nastaven tak, aby optimálně podporoval rozvoj společnosti.

Integrované certifikáty

Při úspěšném dokončení všech tří oblastí: management kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, obdrží účastníci zdarma certifikát „Manager Integrovaných Systémů Řízení“ nebo „Auditor Integrovaných Systémů Řízení“. Tento postup jde ruku v ruce s vydáním certifikátu „EOQ Manažer Integrovaných QEHS Systémů Řízení“ udělovaným Evropskou společností pro kvalitu.

Ušetřete

-50%

Ušetřete!

qualityastria bonus program zahrnuje certifikace systémů, produktů i osob a stejně tak vzdělávání. Plus jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

Team

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionální zástupce SK odeslat e-mail

Team

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionální manažer CZ & SK

Network partner

Dr. Anni Koubek

prokuristka pro oblast inovací, business development a kvality odeslat e-mail

Network partner

Axel Dick, MSc

prokurista pro oblast životního prostředí, energetického managementu a společenské odpovědnosti odeslat e-mail

Network partner

Eckehard Bauer, MSc

prokurista pro oblast BOZP, business development, řízení rizik, bezpečnost, compliance a transport odeslat e-mail

+420 733 180 494