Doprava

Železnice: IRIS (International Railway Industry Standard) – ISO/TS 22163

Motivace a benefity

IRIS (International Rail Industry Standard) je systémem řízení pro oblast železniční dopravy, který existuje již od roku 2006 a je používán po celém světě. Zaměřuje se na řetězec přidané hodnoty (design, vývoj, prodej, nákup, výroba, služby), včetně souvisejícího projektového řízení.

V květnu 2017 se tento standard, speciálně vyvinutý pro železniční průmysl organizací UNIFE (Asociace evropských železničních průmyslových odvětví) a obsahující doplňující požadavky k ISO 9001, stal ISO / TS 22163. Spolu s pravidly certifikace IRIS, tvoří tato norma ISO / TS 22163 základ pro certifikaci podle IRIS Rev. 3.

Výslovným cílem této normy je následující: dobře nastavený a zavedený systém řízení, který mimo jiného napomáhá dosáhnout odpovídající kvality produktů a služeb s ohledem na požadavky produktů železničního průmyslu, jež mají životnost až 40 let.

ISO / TS 22163 v zásadě zahrnuje ISO 9001, kterou doplňuje a rozšiřuje o mnoho aspektů, jako je projektové řízení, počáteční vzorkování (FAI - kontrola prvního článku), RAMS (spolehlivost, přístupnost, udržovatelnost a bezpečnost) nebo náklady na životní cyklus. Zvláštní pozornost je mimo jiné věnována začlenění celého dodavatelského řetězce.

Význam v sektoru železnic

Stále více poskytovatelů služeb železniční dopravy si uvědomuje výhody, které mohou získat díky certifikaci IRIS. Proto se tato certifikace stále častěji stává základním požadavkem pro uznání organizace jako dodavatele v oblasti konstrukce kolejových vozidel a jejich součástí.

Organizace certifikované podle IRIS jsou rovněž uvedeny v databázi UNIFE (http://www.iris-rail.org/). Tato databáze je důležitým zdrojem informací pro nákupčí, kteří hledají potencionální dodavatele.

Benefity

Výhody plynoucí z certifikace IRIS mohou čerpat všechny zapojené strany od samotných provozovatelů, přes systémové integrátory až po dodavatele komponentů.

Po úspěšném absolvování certifikace IRIS mohou společnosti také požádat o certifikát ISO 9001. Kromě poplatků za certifikát nevznikají žádné další výdaje na audit.

Audity

Dle IRIS Rev. 3 je certifikační audit založen na třech hlavních pilířích:

 • ISO/TS 22163
 • IRIS certifikační pravidla
 • IRIS nástroj auditu (Audit Tool)

Díky tomu a také díky vysokým požadavkům kladeným na kvalitu auditorů je zajištěna co nejvyšší možná transparentnost.

Stejně jako v případě ISO 9001 se audit skládá z otázek, na které lze odpovědět klasifikací výsledku jako „implementováno“ nebo „neimplementováno“. Tyto otázky jsou doplněny další sadou, na které je možno odpovědět pomocí pětistupňové úrovně („nedostatečné“ až „optimalizované“). Výsledkem je, že společnosti získají zpětnou vazbu o své vyspělosti v % míře implementace.

Certifikace mohou probíhat v organizacích zabývajících se:

 • návrhem a vývojem a / nebo
 • výrobou a / nebo
 • údržbou a servisem

Všichni registrovaní auditoři IRIS podléhají přísnému výběrovému řízení, jsou specialisté pro oblast železnice a mají zkušenosti s podnikovými systémy. Pro zachování odbornosti jsou auditoři povinni si pravidelně doplňovat znalosti a absolvovat další vzdělávání pro zajištění jejich trvalého profesního rozvoje.

Akreditace

Po úspěšném akreditačním procesu se stala společnost Quality Austria jediným rakouským certifikačním orgánem akreditovaným pro IRIS (International Railway Industry Standard) u UNIFE (Asociace pro evropský železniční průmysl) od prosince 2014.

Související standardy

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SCC, ISO 31000, ISO 50001

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetřete

  -50%

  Ušetřete!

  qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +420 733 180 494