Doprava

Úroveň bezpečnosti železnic

Úroveň bezpečnosti železnic je v rámci Evropské unie obecně velmi vysoká.

Posouzení souladu a bezpečnosti železnic podle čl. 9 nařízení EU 2004/49/ES

Podle nařízení EU 2004/49/ES – článků 10 a 11 – je vyžadován soulad systému managementu bezpečnosti podle čl. 9 a přílohy III.

V tomto kontextu je třeba prokázat soulad s požadavky potřebnými pro získání bezpečnostního certifikátu a/nebo potvrzení bezpečnosti uvedeného v právní úpravě EU. Jakmile je bezpečnostní certifikát vydán orgánem veřejné moci, nabývá platnost na dobu 5 let.

EN 13816

Veřejní osobní dopravci (Public Passenger Transport) poskytují svoje služby přímo zákazníkům, proto má vnímaní kvality služeb zákazníky významný dopad na jejich výběr poskytovatele.

EN 13816 je standard pro zajištění kvality služeb veřejné osobní dopravy a je platný po celé Evropě. Slouží jako směrnice pro určování a hodnocení kvality poskytovatelů přepravních služeb. Evropský standard obsahuje definice a specifikace záměrů a cílů měření kvality poskytovaných služeb osobní dopravy včetně doporučení vhodných hodnotících technik.

EN 13816 je vnímán jako dobré měřítko zákaznické spokojenosti. Zákaznická spokojenost je tedy v tomto případě vnímána jako úroveň shody mezi očekáváním zákazníka a poskytnutou službou.

Integrace standardu EN 13816 do systému řízení kvality nebo do integrovaného systému řízení vede k jednotnosti a trvalosti systému. Toto pomáhá zmenšit rozsah dokumentace v porovnání s dílčími systémy řízení. Dále soulad s EN13816 podporuje společnost v efektivním využívání zdrojů, aby mohla být splněna přání zákazníka a tím dosaženo jeho spokojenosti, což úzce souvisí s růstem tržeb.

Ušetřete

-50%

Ušetřete!

qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

Team

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionální zástupce SK, produktový specialista pro oblast integrovaných systémů řízení a informační bezpečnost odeslat e-mail

Network partner

Wolfgang Pölz, MSc, MBA

Network Partner, produktový specialista pro oblast železnice (IRIS) a ISO/TS 2 odeslat e-mail

Network partner

Eckehard Bauer, MSc

prokurista pro oblast BOZP, business development, řízení rizik, compliance a transport odeslat e-mail

+420 733 180 494