Bezpečnost potravin

ISO 22000 a FSSC 22000 pro výrobce potravin a obalů, logistiku, velkooobchod a dodavatele jídel

Motivace a benefity

Chyby v dodávkách potravin a jejich neblahé dopady na bezpečnost potravin mohou vést k životu ohrožujícím situacím. Kromě toho, ztráty způsobené zkaženými potravinami a špatným skladováním dosahují nepředstavitelných rozměrů.

Proto standard ISO 22000 pro management bezpečnosti potravin specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti potravin (FSMS – Food Safety Management Systems), které musí být splněny, aby bylo docíleno konzistentního poskytování bezpečných koncových produktů zákazníkům a zvýšení zákaznické spokojenosti. ISO 22000 je celosvětově harmonizovaným standardem pro všechny společnosti aktivní v potravinářském řetězci.

ISO 22000 kombinuje uznávané klíčové prvky bezpečnosti potravin, mezi které patří interaktivní komunikace, systém řízení, nastavení procesu, provádění kontrol a principy HACCP, s tzv. „programem nezbytných předpokladů“ (PRPs = prerequisite programmes). Komunikace v rámci potravinářského řetězce je podstatná pro rozpoznání všech relevantních nebezpečí pro potraviny a zajištění kontroly na každém kroku v potravinářském řetězci.

Organizace působící v potravinářském průmyslu, které již mají certifikaci podle ISO 22000, musí absolvovat audit provedený dle protokolu FSSC včetně technických specifikací daného odvětví (např. ISO / TS 22002-1, 22002-4 atd.), aby zajistily soulad s požadavky procesu certifikace.

Cíle
 • zlepšení bezpečnosti potravin
 • zlepšení kvality produktů
 • zvýšení bezpečnosti a důvěry zákazníků
 • zvýšení efektivity nákladů v rámci potravinářského řetězce
 • interaktivní komunikace
 • systémové řízení a procesní kontrola
 • vytvoření užitečného nástroje pro zajištění souladu s právními a zákaznickými požadavky
Cílová skupina

Všechny organizace zapojené v potravinářském řetězci.

FSSC 22000 je vhodným standardem pro organizace bez ohledu na jejich velikost, komplexitu či právní formu stejně jako pro kuchaře,  dodavatele jídel, velkoobchod, transportní společnosti a poskytovatele skladových prostor i výrobce obalů.

Kritéria

ISO 2200 je hlavně určen pro společnosti usilující o systém řízení pro oblast bezpečnosti potravin, který je dobře cílen, průkaznější a integrovanější než běžné systémy stanovené právem. ISO 22000 požaduje po organizaci soulad se všemi aplikovatelnými a právními požadavky souvisejícími s bezpečností potravin a jejím systémem řízení.


Existují dva typy programů. První je program nutných předpokladů (PRP = prerequisite programm) tvořící základ požadavků a potřebných činností pro zajištění hygienického prostředí v potravinářském řetězci. Tento program není určen pro kontrolu některých identifikovaných rizik a nebezpečí, nýbrž pro zajištění zdraví nezávadné produkce. Program zahrnuje hygienu zaměstnanců, úklid, desinfekci a kontrolu drobných škůdců. Druhý program (OPRP= operational PRP) slouží ke kontrole identifikovaných rizik a nebezpečí, ale nemůže být využit pro kritická místa kontroly (CCP = critical control points).
Plán HACCP s kritickými kontrolními body (CCP) slouží jako třetí opatření pro kontrolu identifikovaných nebezpečí. Řízení rizik je zajištěno kombinací programu nutných předpokladů, operačního preventivního programu a plánu HACCP.

Související standardy

ISO 9001, CAC/RCP 1-1969 (Rev. 4 – 2003), Směrnice EU 2016/C 278/01, ISO/TS 22002-1/-2/-4/-5, IFS Standard, BRCGS Standard

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetřete

  -50%

  Ušetřete!

  qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +420 733 180 494