Bezpečnost potravin

IFS Mezinárodní doporučení standardu potravin

Motivace a benefity

International Featured Standard Food“ (IFS Food) byl vyvinut německými a francouzskými maloobchodníky pro audit výroby privátních značek. Od roku 2005 jsou do společného projektu zapojena také italská obchodní sdružení. Cílem této normy je zlepšit bezpečnost a kvalitu potravin, zvýšit ochranu a důvěru spotřebitelů stejně jako efektivitu nákladů v potravinovém řetězci.

IFS již neřeší pouze dodavatele privátních značek, ale je také vysoce ceněn jako systém zabezpečování jakosti potravin, který mohou využívat všechny výrobní společnosti v potravinářském průmyslu.

Souhrnné požadavky maloobchodu jsou: Je výrobce schopen dodat bezpečný produkt v souladu se specifikacemi a legislativou?

Cíle
 • jeden společný standard s jednotným systémem hodnocení
 • ověření, zda je výrobce potravin v souladu s pravidly bezpečnosti, zákonnosti a kvality potravin
 • akreditace a registrace kvalifikovaných certifikačních orgánů a auditorů
 • zajištění srovnatelnosti a transparentnosti v celém dodavatelském řetězci
 • snižování nákladů mezi dodavateli a v obchodě
 • zlepšení bezpečnosti potravin a kvality výrobků
 • zvýšení ochrany a důvěry spotřebitelů
 • zvýšení efektivity nákladů v potravinovém řetězci
 • vzájemné uznávání provedených auditů
 • vysoká transparentnost v celém dodavatelském řetězci
Cílová skupina

Všechny výrobní organizace v potravinářském sektoru a všechny společnosti, které potřebují doložit, že splňují požadavky kladené na bezpečnost, kvalitu a zákonnost výrobků.

Kritéria

IFS je strukturován podle pokynů Globální iniciativy pro bezpečnost potravin (GFSI). Cílem GFSI je stanovit mezinárodní bezpečnostní standardy pro organizace dodávající potravinářské výrobky na trh. Za tímto účelem GFSI sestavila klíčová kritéria, podle nichž se standardy bezpečnosti potravin měří .

Požadavky normy jsou strukturovány takto:

 • společenská odpovědnost
 • systém řízení kvality a bezpečnosti potravin
 • řízení zdrojů
 • plánování a výrobní procesy
 • měření, analýza, vylepšení
 • ochrana produktu

IFS Food je jednotný produktový standard. Cílem implementace požadavků je zajistit, aby společnosti s certifikací IFS Food nejen vyráběly potraviny, které splňují zákonné požadavky i požadavky zákazníků, ale také neustále zlepšovaly svůj systém řízení bezpečnosti potravin.

Výsledky souladu s definovanými kritérii jsou určeny podle přesného schématu. Existují čtyři stupně pro hodnocení. Hodnocení se pohybuje od „A = úplné splnění kritéria normy“ po „D = kritérium stanovené v normě není splněno“.

Akreditace

Quality Austria je od února 2006 akreditována pro provádění certifikací dle IFS na základě ISO/IEC 17065 rakouským Ministerstvem hospodářství a digitalizace.

Související standardy

ISO 9001, CAC/RCP 1-1969 (Rev. 4 - 2003), Směrnice EU 2016/C 278/01, ISO 22000, ISO/TS 22002-1/-2/-4/-5,  FSSC 22000, IFS Standard, BRCGS Standard

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetřete

  -50%

  Ušetřete!

  qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +420 733 180 494