Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Tři témata - jeden kurz

Normy, právní předpisy a vyhlášky nabízí v dnešní době velké množství modelů v oblasti kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Organizace vytvářejí nebo chtějí zavést systémy řízení kvality ISO 9001, životního prostředí ISO 14001 a/nebo EMAS, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001, SCC a SCP. Často se objevují rozdílné kategorie odpovědností, cíle, které, jak ukazuje auditní praxe, mnohdy působí protichůdně.

Provozy stále více sázejí na implementaci integrovaných systémů řízení. Integrace nabízí mnoho výhod: jasně rozdělené odpovědnosti, přehlednost celého systému společnosti a z toho plynoucí optimalizace nákladů.

Otázkou tedy není, zda je integrace tou správnou cestou – zde se všichni shodneme, otázkou zůstává, jak nastavit optimální integrovanou strukturu. Integraci musí také odpovídat jednotná dokumentace a zohlednění všech podstatných prvků systému.

Při úspěšném absolvování všech tří tematických okruhů, obdrží účastníci certifikát „Manažer integrovaných systémů řízení“ a „Auditor integrovaných systémů řízení“.

Profesní profil

Reprezentant systému řízení BOZP

Reprezentanti systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci disponují potřebnými znalostmi a dovednostmi pro zavedení i nastavení specifických systémů řízení bezpečnosti a zdraví s ohledem na běžnou úpravu, např. ISO 45001, SCC, SCP a podle stavu techniky. Vědí, jak nastavit a postupovat při integraci s ostatními systémy řízení, např. pro životní prostředí a kvalitu. Díky tomu mají základní dovednosti pro provádění interních auditů.

Manager systému řízení BOZP

Manageři pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci disponují potřebnými znalostmi a dovednostmi pro vytvoření a další rozvoj efektivního systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví, pro vedení potřebné dokumentace a provádění interních bezpečnostních auditů. Vědí, jak nastavit a postupovat při integraci s ostatními systémy řízení, např. pro životní prostředí a kvalitu. Pro změnu managementu bezpečnosti a zlepšení s tím souvisejících procesů, umějí používat odpovídající nástroje.

Struktura kurzu

Reprezentant systému řízení BOZP

  • Integrovaný systému řízení - požadavky (3 dny)
  • Systém řízení BOZP (3 dny)
  • Integrovaný systém řízení - pracovní právo a právo životního prostředí (2 dny)
  • Integrovaný systém řízení - metody a nástroje (3 dny)
  • Zkouška Reprezentant systému řízení BOZP (1 den)

 

Manager systému řízení BOZP

  • Operativní techniky řízení BOZP (3 dny)
  • Integrovaný systém řízení - rozvoj organizace (3 dny)
  • Zkouška Manažer systému řízení (2 dny)

Pro více informací, termíny a cenu nám napište.

Ušetřete

-50%

Ušetřete!

qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

Network partner

Ing. Jan Špaček

produktový specialista pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, SCC, životního prostředí a energetického managementu odeslat e-mail

Network partner

Eckehard Bauer, MSc

prokurista pro oblast BOZP, business development, řízení rizik, compliance a transport odeslat e-mail

Team

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionální zástupce SK, produktový specialista pro oblast integrovaných systémů řízení a informační bezpečnost odeslat e-mail

Team

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionální manažer CZ & SK

+420 733 180 494