Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

SCP (Certifikát pro agentury práce)

Motivace a benefity

SCP (Safety Certificate Personnel Leasing / Bezpečnostní certifikát pro agentury práce) je akreditovaným standardem systému řízení BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) pro agentury práce. SCP je také vhodný pro hodnocení ve společnostech, které dočasně zaměstnávají agenturní zaměstnance.

Základ systému managementu BOZP je tvořen závazkem managementu vytvořit a udržovat ochranu zdraví a bezpečnost práce jako jeden z důležitých cílů společnosti. Na základě hodnocení rizik provedených ve společnosti zaměstnávající agenturní zaměstnance jsou následně určeny požadavky na pracovníky. Tento BOZP systém vyniká hlavně díky jasné struktuře a konkrétním požadavkům, které jsou kladeny na implementaci a dokumenty.

Systém řízení BOZP je založen na managementu bezpečnosti, zdraví a životního prostředí podle standardu SCC. Zahrnuje všechny důležité požadavky na vytvoření a implementaci systému řízení BOZP. Součást standardu SCC tvoří checklist, který je také klíčovou záležitostí. SCP checklist zahrnuje všechny požadavky ve formě otázek a testovacích kritérií. Dále je důležitou součástí monitoring, vedení a využití manažerských nástrojů, jakými jsou komunikace, inspekce a analýzy událostí (nehody, poškození majetku atd.).

V centru zájmu stojí statistika současných nehod a prokazatelná prevence jejich počtu.

Procento pracovní absence z důvodu nemoci a počet nehod s dlouhodobými následky je dík aplikaci SCP celkově sníženo. Toto zajišťuje nejen lepší zdravotní stav zaměstnanců, ale také zvýšení jejich motivace. Spolupráce mezi klienty a agenturami práce je daleko jednoduší. Celkově může dojít ke snížení nákladů díky minimalizaci počtu nehod.

Cíle
 • snížení počtu a vyvarování se ztrátami způsobeným nehodami
 • podpora interního systému zdravotní péče
Cílová skupina

agentury práce

Kritéria

V rámci standardu SCP je základním prvkem SCC checklist. Tento checklist zahrnuje požadavky formou otázek a testovacích kritérií. Checklist se skládá ze sedmi součástí a ideálně se hodí pro řízení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci ve společnosti:

 • zásady ochrany bezpečnosti, zdraví a životního prostředí
 • posouzení rizik
 • vzdělávání, informovanost a schůzky
 • komunikace týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí
 • monitoring bezpečnosti, zdraví a životního prostředí
 • oznamování, registrování a zkoumání nehod, incidentů a nebezpečných situací
 • identifikace a nastavení akčního plánu pro bezpečnost, zdraví a životní prostředí

Požadavky stanovené v rámci povinných otázek musí být kompletně splněny bez možnosti výjimky. Co se týče povinností definovaných v doplňkových otázkách, zde platí nutnost splnění minimálního počtu. Toto minimum je stanoveno na základě součtu maxima všech bodů ze všech otázek.

Akreditace

Dle federální sbírky zákonů č. 153 publikované 22. května 2009 je Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH akreditovaná pro certifikace organizací dle SCP.

Související standardy

ISO 9001, ISO 14001, SCP, SA 8000, SQAS, ISO 45001, EN 13816 a Bezpečnost na železnicích dle čl. 9 Směrnice (EU) 2016/798 (2004/49)

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetřete

  -50%

  Ušetřete!

  qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +420 733 180 494