Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

SCC (Certifikát bezpečných dodavatelů)

Motivace a benefity

SCC (Safety Certificate Contractors / Certifikát bezpečných dodavatelů) je mezinárodním standardem pro bezpečnost, ochranu zdraví při práci a management životního prostředí, zaměřeným na poskytovatele technických služeb a agentury práce zprostředkující zaměstnání v provozech klientů. Tento standard definuje rovněž stejné požadavky kladené na subdodavatele. Subdodavatelé jsou externí společnosti, které jsou aktivní v prostorách klientů a poskytují technické služby, např.: stavební společnosti, společnost údržby a montážní firmy, stejně jako úklidové společnosti, transportní firmy a firmy likvidující odpad. Vyloučeny jsou však nákladní společnosti a spedice.

Standard SCC vznikl pro vytvoření jednotného a konzistentního systému požadavků kladených na dodavatele a subdodavatele v oblasti BOZP a životního prostředí. Certifikát podle SCC může být získán společně s ISO 9000ff, ISO 14001, ISO 45001 a EN 13816.

Soulad se standardem SCC je hodnocen nezávislým certifikačním orgánem. V centru pozornosti stojí statistika současných nehod, vzdělávání, cíle a prokazatelná prevence nehod:

SCC zahrnuje následující typy:

 • SCC*
 • SCC**
 • SCCP– certifikát pro petrochemický průmysl

Tyto typy se liší v hodnotících kritériích, rozsahu auditu a počtu povinných otázek.

SCC je natolik obecný standard, že může být bez problémů aplikován ve všech oborech podnikání.

Cíle
 • zajištění vysoké úrovně bezpečnosti, zdraví a ochrany životního prostředí se zaměřením na kontinuální zlepšování
 • určení a vyhodnocení rizik
 • výběr, informování a vzdělávání zaměstnanců podle kritérií týkajících se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí
 • zlepšení interního zdravotního systému
 • nakupování strojů, prostor a služeb v souladu s kritérii týkajícími se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí
 • příprava na mimořádné události
 • hlášení, registrace a pozorování nehod, incidentů, nebezpečných situací a nemocí z povolání
Cílová skupina
 • všechny společnosti poskytující technické služby třetím stranám
 • společnosti poskytující plánování, stavby, instalace a údržby
 • úklidové firmy a společnosti likvidující odpad
Kritéria

V rámci standardu SCC stojí v centru pozornosti SCC checklist, který zahrnuje všechny požadavky ve formě otázek a kritérií. Checklist je založen na deseti základních prvcích a perfektně se hodí na řízení ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Otázky jsou rozděleny do dvou kategorií: „povinné otázky“ a „doplňkové otázky“.

Požadavky stanovené v rámci povinných otázek musí být kompletně splněny bez možnosti výjimky. Co se týče povinností definovaných v doplňkových otázkách, zde platí nutnost splnění minimálního počtu. Toto minimum je stanoveno na základě součtu maxima všech bodů ze všech otázek.

Podle velikosti získá společnost certifikát SCC* nebo SCC**:

 • SCC* (omezený certifikát) je určený pro menší společnosti (do 35 zaměstnanců).
 • SCC** (neomezený certifikát)
  • je určený pro společnosti s více než 35 zaměstnanci.
  • bez ohledu na počet zaměstnanců je určen i pro společnosti, které pro technické služby využívají subdodavatele.
 • SCCP (certifikát speciálně pro petrochemický průmysl)  zde se kromě hodnotících kritérií uvedených pod SCC** a rozsahu auditu předpokládá splnění specifických požadavků petrochemického průmyslu a rafinérií.
Akreditace

Dle federální sbírky zákonů č. 153 publikované 22. května 2009 je Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH akreditovaná pro certifikace organizací dle SCC.

Související standardy

ISO 9001, ISO 14001, SCP, SA 8000, SQAS, ISO 45001, EN 13816 a Bezpečnost na železnicích dle čl. 9 Směrnice (EU) 2016/798 (2004/49)

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetřete

  -50%

  Ušetřete!

  qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +420 733 180 494