Motivace a benefity

Zavedení ISO 45001 zajistí organizaci systematický přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) díky vhodnému výběru činností a optimalizaci procesů. Pomocí transparentních procesů přináší ISO 45001 pro vedoucí zaměstnance větší jistotu právního souladu i lepší dodržování rámcových podmínek v oblasti BOZP.

Zavedením tohoto standardu dochází v organizaci ke zvýšení povědomí o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a souvisejícími riziky pomocí existence otevřené politiky BOZP, která je vhodně a dostatečně komunikována. Bezpečnostní procesy jsou systematicky revidovány a potřebná opatření jasně definována, implementována, kontrolována a hodnocena.

Organizace, jež je certifikována dle ISO 45001, vzbuzuje vysokou důvěru nejen v očích zákazníků, ale také u dodavatelů, zaměstnanců, orgánů veřejné moci a investorů.

Mnoho požadavků kladených na organizace standardem ISO 45001 je shodných s těmi legislativními, proto znamená zavedení ISO 45001 pro organizaci i zvýšení právní jistoty. Norma se velmi intenzivně věnuje rizikům, hrozbám, jejich prevenci a zvládání.

ISO 45001 je založeno na High Level Structure a může být díky tomu efektivně kombinováno s ostatními standardy jako je ISO 9001 nebo ISO 14001, které mají stejnou strukturu a formát.

Cíle
 • Vytvoření systému řízení BOZP pro minimalizaci rizik hrozících zaměstnancům a dalším zainteresovaným stranám, které jim mohou být vystaveny v souvislosti s činnostmi organizace.
 • Trvalé zlepšování systému řízení BOZP.
 • Prokazatelný soulad organizace s její vlastní politikou BOZP.
 • Komunikace politiky BOZP uvnitř i vně organizace.
 • Certifikace managementu řízení BOZP nezávislou externí organizací.
 • Určení úrovně BOZP v organizaci a potvrzení souladu systému řízení BOZP s nastavenými specifiky.
Cílová skupina

Standard ISO 45001 je vhodný pro všechny organizace činné v obchodu a průmyslu, poskytovatele služeb, společnosti zajišťující železniční dopravu a přepravu, sociální instituce i veřejnoprávní organizace.

Požadavky

Systém řízení podle ISO 45001 v sobě zahrnuje požadavky BOZP a napomáhá organizacím řídit související rizika a tím zlepšovat jejich výkonost. Specifika kladená na systém řízení BOZP tímto standardem mohou být aplikována jakoukoli organizací, která má zavést veškeré podmínky vyjmenované v ISO 45001. Rozsah, v jakém budou podmínky standardu použity, závisí na mnoha faktorech jako jsou např. firemní politika organizace, její činnosti, rizika, složitost fungování a procesů atd.

Pro získání certifikace dle ISO 45001 musí organizace splnit následující kritéria:

 • určení odpovídajícího kontextu organizace s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 • provedení analýzy rizik a změn
 • vytvoření plánu a nastavení cílů pro zlepšení výkonnosti BOZP
 • integrace požadavků do firemních procesů
 • interní audity a periodické revize systému řízení
Akreditace

Quality Austria – vzdělávací, certifikační a hodnotící společnost je akreditována pro provádění certifikací dle ISO 45001 od dubna 2018.

Související standardy

ISO 9001, ISO 14001, SCP, SCC, AUVA SGM, EN 13816, Bezpečnost na železnici dle čl. 9 směrnice (EU) 2016/798 (2004/49)

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetřete

  -50%

  Ušetřete!

  qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +420 733 180 494