Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Fokus Audit „Právní jistota v BOZP“

Přehled

Kompetentní auditor provede fokus audit formou workshopu se skupinou vybraných osob v rámci organizace. Skupina účastníků by se měla skládat z cca 5 osob odpovědných za danou oblast.

Auditor vybírá otázky z checklistu a k tomu přirovnává odpovědi. Úroveň implementace je následně vyhodnocena celou skupinou a v samotném závěru auditu je na základě checklistu vytvořen přehled priorit. Díky tomu vznikne přehled stavu implementace právních požadavků spojených s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Hotový a vyplněný checklist obdrží na konci fokus auditu zákazník, aby s ním mohl v případě zájmu nadále pracovat.

Motivace a benefity
 • jistota, že je organizace v souladu s nejdůležitějšími právními požadavky souvisejícími s ochranou zdraví při práci
 • základ pro určení následných akcí napomáhajících zlepšit současný stav
 • základ pro vytvoření trvale udržitelného managementu ochrany zdraví při práci
 • zvýšení právní jistoty pro osoby zodpovědné za bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rámci organizace
Cíle
 • určení aktuálního stavu s ohledem na soulad s relevantními právními požadavky
 • nastavení priorit akčního plánu
 • zvýšení povědomí o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Cílová skupina

Každá organizace, která chce zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a určit současný stav implementace právních požadavků.

Obsah

Fokus audit je založen na související právní úpravě bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zaměřuje se na nejvýznamnější požadavky:

 • identifikace rizik souvisejících s ustanoveními týkajícími se BOZP
 • obecný právní základ
 • kompetence, instrukce a informace
 • pracovní vybavení
 • výrobní materiál a látky
 • výrobní prostory
 • hodnocení pracoviště
 • ochranné pracovní pomůcky
 • osobní ochranné prostředky
 • koordinace, předávání a zaznamenávání povinností
 • povinnost kontroly a testování pracovních pomůcek

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetřete

  -50%

  Ušetřete!

  qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +420 733 180 494