Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost

Situace na poli  BOZP (Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) je ovlivněna mnoha faktory, např.: novými technologiemi, které dávají vzniknout novým přístupům k práci a mění charakter nabízených pozic. Věk ekonomicky aktivních osob se také mění. Díky globalizaci mohou být zdravotní rizika a nebezpečí, která byla dříve na míle vzdálena, šířena celosvětově ve velmi krátkém časovém úseku. Pokud chceme chránit zdraví našich zaměstnanců a zajistit ekonomickou sílu a konkurenceschopnost, musíme proaktivně čelit těmto výzvám. Systémy managementu bezpečnosti práce podporují preventivní činnosti a pomáhají překonávat výzvy související se zajištěním bezpečného a zdraví nezávadného pracovního prostředí.

Bezpečnost a ochrana zdraví

Systém managementu Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) si klade za cíl ochranu zaměstnanců a jejich okolí před událostmi ohrožujícími jejich zdraví. Vysvětluje specifické procesy a postupy řízení, které organizace zavedla v rámci prevence nebezpečných incidentů a zmírnění jejich dopadů.

Management ochrany zdraví a bezpečnosti zahrnuje následující body: společnost a zaměstnanci, identifikace a vyhodnocení nebezpečných událostí, monitoring procesů, bezpečnou realizaci změn, plánování první pomoci, vyhodnocení způsobilosti managementu BOZP a jeho systematické revize.

 

 

Ušetřete

-50%

Ušetřete!

qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

Network partner

Ing. Jan Špaček

produktový specialista pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, SCC, životního prostředí a energetického managementu odeslat e-mail

Network partner

Eckehard Bauer, MSc

prokurista pro oblast BOZP, business development, řízení rizik, compliance a transport odeslat e-mail

Team

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionální zástupce SK, produktový specialista pro oblast integrovaných systémů řízení a informační bezpečnost odeslat e-mail

Team

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionální manažer CZ & SK

+420 733 180 494