Automobilový průmysl

VDA 6, Part 2 (Německé sdružení automobilového průmyslu)

Motivace a benefity

Již v roce 1997 vypracoval pracovní tým VDA na základě normy DIN EN ISO 9001/9002, 9004-1/2, za účasti společnosti Quality Austria tento celosvětově jedinečný standard pro služby v oblasti automobilového průmyslu a definoval jej jako součást německého Kvalitativního standardu v automobilovém průmyslu / řada dokumentů 6.

Více než 20 let po zavedení je třeba konstatovat, že snahy německého automobilového průmyslu tím vedly k celosvětově jedinečnému standardu. Tím se vyplnila i mezera mezi automobilovými výrobci a koncovými zákazníky. Kromě toho dnes VDA 6.2 umožňuje doložit splnění požadavků kladených na tu část automobilového průmyslu, v níž v současnosti není možná certifikace podle IATF 16949. To se přímo týká např. obchodníků, spedičních, poradenských firem či poskytovatelů služeb údržby.

Dokument VDA 6.2 je zásadně německý automobilový standard, ke kterému ve světě neexistuje alternativa. Mnoho německých výrobců automobilů na tomto základě prověřuje např. kvalitu služeb svých přímých smluvních partnerů a obchodních firem.

Certifikace podle VDA 6.2 představuje doplněk na základě certifikace podle ISO 9001:2015. VDA 6.2 s novým postupem hodnocení, který zohledňuje mj. možná rizika, nabízí vysokou výpovědní hodnotu ke kvalitě systému řízení (metoda založená na vyhodnocení).

Cíle
 • hodnocení efektivity společnosti a jejích dílčích částí
 • strategické obchodní plánování a jeho implementace na základě konkrétních obchodních plánů
 • optimalizované procesy zlepšování
 • zajištění projektového managementu
 • zajištění procesů poskytování služeb
 • trvale udržitelný vztah zákazník – dodavatel
 • zajištění klientské spokojenost
Cílová skupina
 • poskytovatelé služeb v automobilovém průmyslu, např.: konzultanti, zasilatelské a údržbářské společnosti, obchodníci nebo strojírenské firmy
Kritéria

Směrnice VDA 6, část 2

VDA 6.2 je sice technickým standardem a jako všechny VDA to není standardem v pravém slova smyslu. Původně vznikl VDA 6.2 s ohledem na respektování pravidel norem ISO 9001:1994 a ISO 9004:1994. V aktuální verzi sleduje VDA 6.2 strukturu normy ISO 9001:2015, stejně jako IATF 16949. Obsah požadavků ISO 9001 byl v rámci nové verze plně převzat. K tomu byly doplněny speciální požadavky v samostatných kapitolách a doplňcích, které následují přímo po struktuře normy ISO 9001.

V rámci auditu jsou jednotlivé procesy vyhodnocovány na základě jejich efektivity. V tomto kontextu mluví VDA model o pěti manažerských a osmi hlavních procesech. Tyto procesy jsou posuzovány pomocí nového hodnotícího klíče, který bere v potaz také rizika.

Právě vyhodnocovací metoda je odlišná od normy IATF 16949 a ukazuje objektivně možné příležitosti pro zlepšení.

Důležité dodateční požadavky VDA 6.1 v porovnání s ISO 9001 zahrnují:

 • strategické krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé obchodní plánování
 • ohled na možná rizika
 • vyšší požadavky kladené na marketing a obchod
 • identifikace spokojenosti zákazníků a zaměstnanců (motivace)
Akreditace

Quality Austria – vzdělávací, certifikační a hodnotící společnost je akreditována pro poskytování certifikace podle VDA/QMC od 12/1996. Pro VDA 6.2 a VDA 6.4 je Quality Austria akreditována od 03/1999.

Pro všechny tyto standardy byla Quality Austria prvním rakouským certifikačním orgánem pro ně akreditovaným.

Související standardy

Různé VDA části a specifikace výrobců, ISO 9001 a IATF 16949.

Downloads

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetřete

  -50%

  Ušetřete!

  qualityastria bonus program zahrnuje certifikace systémů, produktů i osob a stejně tak vzdělávání. Plus jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +420 733 180 494