Automobilový průmysl

VDA 6, část 1 (Německé sdružení automobilového průmyslu)

Přehled

Přestože je certifikace VDA 6.1 velmi uživatelsky přátelská a významná s ohledem na požadavky pro management řízení (jako „metoda založená na hodnocení“), je málokdy požadována.

Nicméně, VDA 6.1 je stále ideální pro subdodavatele ve 2. a 3. stupni (Tier 2 and 3 supplier). Na rozdíl od IATF 16949 umožňuje norma VDA 6.1 výslovné posouzení výkonnosti společnosti, protože je založena na "metodě hodnocení". Certifikace podle VDA 6.1 může být kombinována s certifikací ISO 9001, pokud je to nutné.

Cíle
 • stanovení efektivnosti společnosti a jejích dílčích části
 • strategické obchodní plánování a jeho implementace na základě konkrétních obchodních plánů
 • optimalizované a vylepšené procesy
 • bezpečný projektový management, zajištění začátku výroby a absolutní kontrola výrobních procesů (procesní způsobilost)
 • minimalizace ztrát a odpadu v dodavatelském řetězci
 • optimalizace hodnotového řetězce
Cílová skupina
 • automobilový průmysl a jeho dodavatelé
 • celý dodavatelský řetězec v rámci automobilového průmyslu; vztahuje se na přímé i nepřímé dodavatele součástek používaných ve vozech
Kritéria

Pokyny a směrnice VDA 6, část 1

Dokument VDA 6.1 je technický standard mimo rodinu ISO, který byl navržen Německým sdružením automobilového průmyslu (Verband der deutschen Automobilindustrie). Standard tedy nesleduje strukturu HLS (High Level Strcucture) podle Annex SL. Nicméně, v aktuálním vydání VDA 6.1 je obsažena porovnávací tabulka jednotlivých článků s ISO 9001. VDA 6.1 je rozdělena do dvou hlavních částí:

 • „část U“, které se vztahuje na obchodní vedení a management (Unternehmen") a zahrnuje „část Z1“ zabývající se strategií společnosti
 • „část 2P“ vztahující se na produkty a procesy

V rámci auditu podle VDA 6.1 je dále provedeno vyhodnocení efektivity podle jednotlivých článků. Právě tato metoda vyhodnocování odlišuje postup v rámci VDA 6.1 od IATF 16949, protože možnosti zlepšení jsou u VDA 6.1 stanoveny objektivně (graficky hodnoceny). Požadavky normy VDA 6.1 jsou vypracovány formou katalogu otázek, který obsahuje přesné definice s výkladem. Na základě tohoto katalogu dochází k hodnocení splnění požadavků pomocí vlastního hodnotícího klíče.

Nejvýznamnější změny v 5. vydání:

 • Obsah byl upraven podle převažujících požadavků ISO 9001:2015.
 • Otázky byly nastaveny podle odpovídajícího obsahu ISO 9001:2015.
 • Důležité definice ISO 9001:2015 byly přidány do požadavků (např.: příležitosti a rizika, zainteresované strany nebo zdokumentované informace).
 • Otázka řízení rizik byla ještě více zdůrazněna.
 • Požadavky kladené na kvalifikaci a zachování kvalifikace auditorů byly rovněž zahrnuty (původně byly stanoveny ve VDA části 6).
 • Každá otázka je rozdělena podle jednotného vzorce: otázka, podmínky a definice, vysvětlení a požadavky/doplňky.
 • Článek 5 „Finanční rozvaha systému managementu kvality“ prošla revizí v souvislosti s VDA částí „Quality Related Costs – Náklady související s kvalitou“
 • Článek 20 „Poskytování služeb“ byl nově popsán.
 • Systém hodnocení byl nově přesunut do VDA části 6.
Akreditace

Quality Austria – vzdělávací, certifikační a hodnotící společnost je akreditována pro poskytování certifikace podle VDA/QMC od 12/1996. Pro VDA 6.2 a VDA 6.4 je Quality Austria akreditována od 03/1999.

Pro všechny tyto standardy byla Quality Austria prvním akreditovaným certifikačním orgánem v Rakousku.

Související standardy

Různé VDA části a specifikace výrobců, ISO 9001 a IATF 16949.

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetřete

  -50%

  Ušetřete!

  qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +420 733 180 494