Automobilový průmysl

Management kvality v automobilovém průmyslu AQM

Automobilový průmysl

Automobil je vysoce složitý a na bezpečnost náročný produkt. Závady ve výrobě mají obvykle vážné následky a způsobují vysoké náklady. Automobilový průmysl se snaží tomuto riziku předcházet velmi přísnými předpisy a extrémně vysokými požadavky na kvalitu pro všechny dodavatele. Quality Austria se do tohoto procesu aktivně zapojuje od roku 1995 a nabízí všechny potřebné certifikace a mnoho příslušných školení pro zajištění všech stanovených požadavků.

Profesní profil

Reprezentant systému řízení kvality v automobilovém průmyslu

Reprezentanti systému řízení kvality v automobilovém průmyslu umí interpretovat, implementovat a dále rozvíjet požadavky standardu IATF 16949 a to s ohledem na specifické potřeby dané organizace. Dále jsou schopni užívat  v praxi metody implementace i kontroly řízení procesů a příslušné metody i techniky kvality. Kromě toho zvládají interpretovat i používat základní automobilové nástroje (APQP, FMEA, MSA, SPC, PPAP) s ohledem na životní cyklus produktu.

 

Manažer systému řízení kvality v automobilovém průmyslu

Manažeři systémů řízení jakosti v automobilovém průmyslu mají potřebné znalosti a dovednosti pro nastavení a efektivní vývoj systému řízení kvality pro konkrétní společnost (ISO 9000 a násl.) a to s ohledem na dodatečné požadavky dopadající na automobilový průmysl. Kromě toho si osvojili běžně užívané nástroje / metody v automobilovém průmyslu, jako např. statistické metody hodnocení / zabezpečení procesů, znalost implementace projektového řízení pomocí metod jako FMEA, APQP, PPAP atd. Dále jsou schopni pomocí auditorských metod z automobilového průmyslu hodnotit a neustále zlepšovat procesy zavedené společnosti, a tím aktivně podporovat její neustálý rozvoj.

Reprezentant systému řízení kvality automotive

  • Integrovaný systém řízení - požadavky (3 dny)
  • Systémy řízení kvality v automobilovém průmyslu (2 dny)
  • Integrovaný systém řízení - metody a nástroje (3 dny)
  • Automotive Core Tools (2 dny)
  • Zkouška Reprezentant systému řízení kvality v automobilovém průmyslu (1 den)

Přihlásit se na kurz.

Manager systému řízení kvality automotive

  • Sada metod pro automobilový průmysl (3 dny)
  • Integrovaný systém řízení - rozvoj organizace (3 dny)
  • Systém řízení v automotive - projektové řízení (2 dny)
  • Příprava na zkoušku Manager systému řízení kvality v automobilovém průmyslu (1 den)
  • Zkouška Manager systémy řízení kvality v automobilovém průmyslu (1 den)

 

Ušetřete

-50%

Ušetřete!

qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

Network partner

Michael Dragosits, MSc

prokurista pro oblast automobilového průmyslu odeslat e-mail

Ing. et Ing. Martin Folta, Ph.D., EUR ING.

specialista pro oblast automobilového průmyslu odeslat e-mail

+420 733 180 494