Automobilový průmysl

Automobilový průmysl

Automobily jsou složité stroje s vysokými nároky na bezpečnost. Jakákoliv chyba ve výrobě má zpravidla vážné následky a znamená vysoké náklady. Automobilový průmysl se proto snaží zabránit vzniku těchto chyb pomocí přísných pravidel a enormně vysokých kvalitativních požadavků kladených na všechny dodavatele. Quality Austria se podílí na vývoji automobilových standardů již od roku 1995 a nabízí všechny požadované certifikace a uznávaná školení, pomocí kterých společnosti prokazují splnění těchto vysokých nároků. Mimo níže uvedené produkty pro vás rádi připravíme speciální řešení na míru.

IATF 16949

IATF 16949:2016 je celosvětově uznávaný standard pro automobilový průmysl. Tento standard značně přispěl k harmonizaci požadavků kladených na systémy řízení v automobilovém průmyslu. IATF 16949 je globálně uznávaný všemi výrobci automobilů a je požadován v rámci celého dodavatelského řetězce.

Společnost certifikací podle IATF 16949 rovněž prokazuje splnění požadavků normy ISO 9001, výrobců automobilů a dodavatelů.

Ušetřete

-50%

Ušetřete!

qualityaustria bonus program zahrnuje vzdělávání i certifikace systémů, produktů a osob. Navíc jej každý rok pravidelně aktualizujeme.

Network partner

Michael Dragosits, MSc

prokurista pro oblast automobilového průmyslu odeslat e-mail

Ing. et Ing. Martin Folta, Ph.D., EUR ING.

specialista pro oblast automobilového průmyslu odeslat e-mail

+420 733 180 494