Reflecting systematically

Your customized potential check

  • Are you feeling overwhelmed by the complexity of requirements?
  • Are you losing sight of your primary potentials due to dynamic developments?
  • Are you worried that specific areas of your business contain hidden risk potentials?

Many companies ask us for specific support when analyzing their management system. Therefore, Quality Austria has created new, forward-thinking forms of audits in addition to accredited certification audits. They are focused on a compact and targeted guidance for your specific concerns and wishes supported by our prime experts: Focus Audit. Innovative Audit, Investigative Audit.

In our position paper "The Audit" you can read more about the details and fine differences between these audit categories as well as their specifications.

You are defining the target!

The more concretely your objectives and targets are defined, the more precisely the tailored audit can be prepared and conducted.

We are convinced that maximum practical value can be created by pragmatically combining different audit categories now and in the future.

We provide you with detailed support for the analysis of your system!

Přehled produktů

Které produkty Vás zajímají?

Integrované systémy řízení

Organizace se více zaměřují na integraci.

Kvalita

Systém řízení kvality zlepšuje výkon

Životní prostředí a energie

Podpora trvalého zlepšování environmentálního výkonu

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečné a zdraví nezávadné pracovní podmínky posilují celou organizaci

Veřejná správa

Strategický faktor úspěchu pro veřejnou správu

Automobilový průmysl

V automobilovém průmyslu mají nedostatky vážné následky

Bezpečnost potravin

Globalizace a komplexnost produktů vyžadují zajištění nezávadnosti s podporou standardů

Zdravotnictví a sociální služby

Dynamický sektor zdravotnictví potřebuje fungující systém

Doprava

Zajištění vysoké úrovně bezpečnosti

Řízení rizik, bezpečnost a compliance

Systematický přístup v předvídání náhod

Udržitelnost a ESG Management

Společenská odpovědnost je globálním tématem

Kvalita podnikání (EFQM)

Dlouhodobě vynikající výsledky a výkon

+420 733 180 494