Získejte náskok

Školení a certifikace osob

Klademe důraz na uplatnění znalostí v praxi a dlouhodobý rozvoj všech účastníků. Nezáleží na tom, zda jste začátečník nebo profesionál – u nás najdete to pravé školení pro vaše potřeby. Vyberte si svůj ideální balíček školení z celkem více než 100 veřejných kurzů, seminářů a opakovacích kurzů. Vzdělávací program se neustále vyvíjí a přizpůsobuje současným podmínkám,  takže ve všech kurzech hrají svoji roli současné trendy a nejnovější know-how. Díky tomu a díky zohlednění podmínek specifických pro dané odvětví můžete to, co jste se naučili, přímo začlenit do své každodenní práce. Kurzy organizujeme v České republice, na Slovensku a v Rakousku.

Vaše cesta k certifikátu

Certifikát qualityaustria je vydán po kladném prověření a splnění všech kritérií stanovených v certifikačním programu.

Quality Austria si je vědoma důležitosti nestrannosti při provádění svých certifikačních činností a ve svém systému řízení upravila řešení případných střetů zájmů, aby byla zajištěna objektivita všech certifikačních činností.

Proč naše kurzy?

Protože jsou:

 • interaktivní a komplexní
 • nabízejí interdisciplinární pohled na daná témata včetně přímé aplikace v praxi
 • založené na týmové spolupráci a příkladech z každodenní praxe
 • věnované i prezentaci výsledků
 • podporující odbornou diskuzi
 • využitelné v praxi
 • modulárně nastavené - zkombinujte si vybrané části kurzů, jak vám vyhovuje
 • obsahově připravené tak, aby splňovaly potřeby pro závěrečné hodnocení a podmínky akreditace

Kompetence lektorů = nejvyšší hodnota

Naši lektoři mají bohaté zkušenosti přímo z praxe a dále ještě podpořené znalostmi různých oborů a standardů. Jasně stanovený postup pro jmenovaní lektorem qualityaustria zajišťuje odbornou způsobilost a kompetence včetně povinnosti dalšího rozvoje. Díky tomu můžeme zaručit, že účastníci našich kurzů mají příležitost těžit nejen z odborných znalostí, ale také praktických zkušeností.

Mezinárodní úspěch s kvalitou

Školení qualityaustria jsou vždy nastavena podle potřeb dané organizace s ohledem na národní legislativu a předpisy, stejně jako na relevantní ekonomické aspekty.

 • V rámci našich mezinárodních pracovních skupin rozvíjíme nadnárodní a multikulturní pohled na daná témata, jež následně integrujeme do našich služeb.
 • Zapojení se do mezinárodních komisí rovněž zajišťuje mezinárodní uznání kurzů a vzdělávacích programů qualityaustria.

Jsme držiteli akreditace BMDW (Ministerstvo hospodářství a digitalizace) pro oblast certifikace osob dle ISO 17024.

Jakožto akreditovaný certifikační orgán máme povinnost dodržovat zásady nezávislosti a objektivity. Naše kompetence jsou proto pravidelně ověřovány a certifikovány.

 

Jsme rakouským zástupcem EOQ (European Organization for Quality), díky čemuž můžeme také vydávat mezinárodně uznávané certifikáty EOQ. 

"Není vzdělávání jako vzdělávání. Ani v dobách časové tísně se nespoléhejme na rychlé učící metody. Důležité je nejen umět předávat informace inovativním způsobem, ale také zajistit, že si účastníci kurzu odnesou kompetence a dovednosti potřebné pro aplikaci získaných znalostí do praxe."

Mag. Dr. Anni Koubek, prokuristka Quality Austria pro oblast inovací a rozvoje kvality

Nadčasovost, kontinuita a udržitelnost

qualityaustria kurzy

Filozofie našich kurzů

Dnes a denně se snažíme převádět naše firemní motto "Úspěch s kvalitou" do reality. Nabytí kompetencí s trvale udržitelnou hodnotou je základní mísí všech našich kurzů.

 • Naše mezinárodní síť podporuje setkávání a výměnu informací mezi experty, nositeli informací, konzultanty a technickými experty.
 • Díky komunikaci a zapojení všech uvedených stran spolu s našimi lektory a auditory je v našich kurzech, workshopech, seminářích a refreshingu zajištěno propojení teorie s praxí.
 • Kurzy qualityaustria jsou pravidelně aktualizovány, aby stále obsahovaly nejnovější trendy a informace.

Modulové kurzy - postaveno na míru

Vzdělávací programy qualityaustria jsou díky jejich modulární struktuře sestaveny na míru podle potřeb každého účastníka. Téměř každá součást kurzu může být absolvována samostatně. Kurzy, školení i obnovovací semináře (refreshing) jsou všechny složené z modulových částí, které si účastník může sám poskládat. 

Každý kurz qualityaustria je nastaven tak, aby účastníky optimálně připravil na závěrečnou zkoušku. Ta je skládána a hodnocena na základě objektivních kritérií a výsledků. Podmínky skládání jednotlivých zkoušek jsou definovány v certifikačních programech dle Standardu ISO 17024, dále testovány a odsouhlaseny ze strany rady qualityaustria. Kromě absolvování samotného školení můžou být součástí podmínek úspěšného ukončení kurzy i pracovní zkušenosti či předchozí vzdělání.

Struktura našich kurzů

Kurzy a série kurzů
Jednotlivé kurzy a modulové série kurzů slouží pro komplexní porozumění tématu a pro přípravu k závěrečné zkoušce ukončené osobním certifikátem. Kurzy postupně procházejí celým tématem, od samotných základů až po komplexní otázky. Většina Quality Austria kurzů je harmonizována na celosvětové úrovni, díky čemuž jsou také globálně uznávány. Dle rozsahu a matérie kurzu je obsah rozdělen na 1 - 5 modulových bloků. Ve většině případů mohou jednotlivé moduly být absolvovány zcela nezávisle na sobě. Avšak na základě našich dlouhodobých zkušeností doporučuje nastavit kurzy v následnosti, která je uvedena v jednotlivých sekcích a grafikách. Nabyté znalosti jsou následně ověřeny v závěrečné zkoušce.
Semináře
Semináře se zaměřují na témata technického charakteru, jako jsou změny norem, jejich vývoj či jiné odborné trendy. Semináře poskytují skvělou příležitost, jak se seznámit s aktuálním děním či si osvěžit již nabyté znalosti. Nejsou tedy vhodné nejen pro experty z vybraných oblastí, ale také pro vedoucí pracovníky a manažery či technické odborníky, kteří chtějí získat potřebné znalosti na jednom místě. Proto tvoří součást semináře také výměna zkušeností a best practice.
Obnovovací semináře (refreshing)
Obnovovací kurzy pořádané qualityaustria slouží pro aktualizaci a doplnění znalostí, metod a kompetencí. Pro účast na obnovovacích kurzech je nutné mít absolvovaný základní kurz a rovněž praktické zkušenosti z dané oblasti. Součástí každého refreshingu je nejen otázka aktuálního vývoje v dané oblasti, ať již výzkumu, právního rámce nebo standardů, jedná se také o možnost odborné diskuze a vzájemnou výměnu zkušeností účastníků. Proto je v rámci refreshingu také věnován prostor otázkám z praxe a odborné diskuzi. Mnoho certifikátů vyžaduje po uplynutí určité doby pro prodloužení jejich platnosti návštěvu obnovovacího semináře. Refreshing vyžaduje aktivní zapojení všech účastníků, ale není zakončen zkouškou.
e-learning / webináře / Moodle
Znalosti na jedno kliknutí - nové webináře qualityaustria ! Na našich stránkách se dozvíte vše potřebné o aktuálních online kurzech, webinářích i e-learningu. Chcete mít jistotu, že vám nic neunikne? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru, quality TIMES a mějte přísun čerstvých novinek z oblasti managementu kvality, životního prostředí i bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
In-house kurzy
Kurzy přímo u vás ve společnosti! Jedná se o jednu z nejefektivnějších forem vzdělávání, in-house kurzy si totiž užijete v kruhu vašich kolegů, vedoucích a manažerů, navíc ušité na míru vašemu oboru podnikání včetně vybraných případových studií. Všechny kurzy qualityaustria mohou být rovněž realizovány jako in-house kurzy s obsahem nastaveným na základě přání klienta. Vy určujete, co chcete a to taky dostanete. V průběhu samotného kurzu je věnován prostor specifickým potřebám dané organizace a zároveň je díky uzavřenému okruhu zúčastněných osob zajištěno, že žádné citlivé informace neuniknou mimo organizaci. Obzvláště pro větší společnosti může být in-house forma výhodnější z pohledu nákladů, protože odpadá povinnost hradit cestovné, stravné a další položky. Společné školení může mít navíc pozitivní dopad na týmového ducha a interní spolupráci.

Máte zájem o další informace?

Rádi Vám pomůžeme!

Stačí nám napsat!

+420 733 180 494