Naše vize

Vědomi si naší polohy v srdci Evropy snažíme se být hráčem číslo jedna v našem oboru, podporovat ekonomiku i společnost pomocí našeho know-how a poskytovat certifikační služby nejvyšší kvality.

Naše politika

Více informací

Jsme zastánci integrovaného systému řízení

Vytváříme hodnoty pro naše klienty

Jsme nezávislí, objektivní a mezinárodně uznávaní

Jsme experti z praxe

Naši práci doprovází vášeň a uznání

Vytváříme spojení

Naše politika detailně

Jsme zastánci integrovaného systému řízení

 • Naše služby zahrnují certifikace systémů, produktů a osob spolu s četnými vzdělávacími a rozvojovými aktivitami.
 • Klíčovou oblastí poskytování našich služeb tvoří kvalita, environment a bezpečnost a ochrana zdraví při práci, které pokrývají rozsáhlé množství standardů.

Vytváříme hodnoty pro naše zákazníky

 • Naše služby pomáhají vylepšovat úroveň kvality u zákazníků po celém světě.
 • Neustále komunikujeme hodnotu a význam implementace systémů řízení.
 • V rámci qualityaustria fór a mezinárodních kongresů pravidelně prezentujeme aktuální trendy a vývoj.

Jsme nezávislí, objektivní a mezinárodně uznávaní

 • Jakožto finančně nezávislá společnost podporujeme a vytváříme benefity pro Českou republiku i Evropu a reinvestujeme námi vygenerovaný zisk.
 • Vzhledem k tomu, že jsme mezinárodně akreditovaný certifikační orgán, máme povinnost dodržovat zásadu transparentnosti a nestrannosti.

Jsme experti z praxe

 • Mluvíme řečí našich zákazníků.
 • Naši auditoři, lektoři, hodnotitelé i produktový experti mají bohaté zkušenosti z praxe stejně jako z oblasti standardů.
 • Vysoká úroveň kompetencí našich odborníků je zajištěna mimo jiné také důrazem na jejich vzdělávání a další rozvoj.

Naši práci doprovází vášeň a uznání

 • Úzce spolupracujeme s vedoucími pracovníky, zaměstnanci a partnery.
 • Jako moderní společnost poskytující služby si zakládáme na hlubokém smyslu pro spolupráci, vstřícnosti, vzájemném respektu a důvěryhodném prostředí.
 • Naši firemní kulturu charakterizuje nadšení a vášeň nejen pro naše poslání, ale především pro naše zákazníky.

Vytváříme spojení

 • Díky naší rozsáhlé síti partnerů qualityaustria poskytujeme profesionální služby na globální úrovni.
 • Jsme aktivně zapojeni v mezinárodních platformách jako je IQNet, EFQM či EOQ. 
 • Rozvíjíme spolupráci s asociacemi, vzdělávacími institucemi, médii a dalšími organizacemi na národní i mezinárodní úrovni. 
 • Díky našemu mezinárodnímu zapojení v oblasti standardů mohou naše klienti čerpat výhody v podobě informací a trendů, které se odráží do dalšího vývoje. S námi jste vždy o krok napřed.

Máte zájem o další informace?

Rádi Vám pomůžeme!

Stačí nám napsat!

+420 733 180 494