(výběr)

Naši partneři

CIS - Certification & Information Security Services, s.r.o. je mezinárodní certifikační a vzdělávací společností pro oblast informační bezpečnosti, managmentu služeb v oblasti IT a řízení rizik.

IQS - International Quality Services, s.r.o. je vzdělávací a poradenskou společností zaměřující se na měkké i hard dovednosti. IQS nabízí poradenství v oblasti ISO norem a dalších mezinárodních standardů.

Fakulta životního prostředíFakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně je zaměřena na výzkum a vzdělávání v široké oblasti ekologie a životního prostředí. Klade důraz na studium příčin narušení základních složek životního prostředí, na možnosti a způsoby jejich ozdravění a zejména na preventivní opatření v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí.

LSQA - Montevideo UruguayLSQA - Latu Sistemas Quality Austria S.A. je naší sesterskou certifikační, hodnotící a vzdělávací organizací spolupůsobící v Jižní Americe, Asii a Evropě, s centrálou v Uruguayi.

EFQM (@EFQM) | TwitterEFQM - European Foundation for Quality Management byla založena v roce 1988 v Bruselu 14 předními evropskými organizacemi pro oblast kvality a Quality Austria je jejím národním partnerem. V současné době má EFQM síť několik tisíc členů. Jako majitel Modelu excelence EFQM uděluje EFQM Excellence Award - mezinárodní ocenění za vynikající výkony.

DGQ LogoDGQ Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. - Německá společnost pro jakost byla založena ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 1952. Je lídrem na trhu dalšího vzdělávání v oblasti řízení kvality a tím i největším a nejzkušenějším poskytovatelem dalšího vzdělávání v oblasti systémů řízení v Německu.

SQS LogoSQS - The Swiss Association for Quality and Management System - Švýcarská asociace pro zajištění kvality a správu systémů byla založena v roce 1983 jako jedna z prvních organizací na celém světě k posuzování a certifikaci služeb. Dnes je SQS aktivní mezinárodně a vedoucí organizací ve Švýcarsku.

 

 

Quality Austria Polska je sesterskou společností věnující se certifikačním a vzdělávacím aktivitám v Polsku.

 


Máte zájem o další informace?

Rádi Vám pomůžeme!

Stačí nám napsat!

+420 733 180 494