Spolehlivost & důvěra díky kompetencím

Quality Austria je akreditována pro následující oblasti

Akreditace pro certifikace systémů řízení

podle ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17021-1 dle rozhodnutí rakouského Ministerstva pro digitalizaci a hospodářství (Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort) o akreditaci v souladu s § 3 akreditačního zákona (Akkreditierungsgesetz 2012).

Akreditace pro certifikace osob

podle ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17024 dle BGB. III č. 369/2008 (BGBl. – Bundesgesetzblatt – federální věstník právních předpisů).

Akreditace pro certifikace produktů, procesů a služeb

podle ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17065 dle nařízení GZ BMDW-92.716/0152/12/2013.

Přehled dalších akreditací a registrací je k dispozici na stránkách naší mateřské společnosti.

Co je akreditace?

Akreditace je formálním potvrzením, že daný certifikační orgán splňuje stanovené požadavky a podmínky a má kompetenci pro provádění certifikací či hodnocení (systémů řízení, produktů a osob). 

Akreditace je udělována tzv. akreditačními orgány. V Rakousku se jedná o Federální ministerstvo hospodářství a digitalizace (Federal Ministry for Digital and Economic Affairs).

Máte zájem o další informace?

Rádi Vám pomůžeme!

Stačí nám napsat!

+420 733 180 494