Co dělá Quality Austria jedinečnou?

Přehled

Top partner pro integrovaný systém řízení

Jsme odborníky pro oblast integrovaných systémů řízení založených na managementu kvality, životního prostředí a BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) stejně jako na kvalitu podnikání.

Našimi klíčovými oblastmi jsou systémové a produktové certifikace, školení a osobní certifikace. Kromě pořádání různých odborných fór (např. na téma životního prostředí a energetiky či potravin a zdraví) a konferencí vydáváme odborné publikace a aktivně se podílíme na vývoji a změnách standardů v rámci mezinárodních orgánů. Vydáváme řadu publikací a jsme činní v různých standardizačních orgánech. Vedle toho spolupracujeme s dalšími odborníky v mnoha mezinárodních sítích (EOQ, IQNet, EFQM atd.).

Certifikace a hodnocení systémů a produktů

Jsme nezávislým certifikačním orgánem, který provádí posuzování shody podle mezinárodních standardů a předpisů . Posuzujeme a potvrzujeme, že jsou dodržovány příslušné požadavky (například určené normou ISO 9001 pro management kvality). Převážně certifikujeme systémy, produkty, služby a osoby na základě akreditace udělené rakouským Federálním ministerstvem hospodářství a digitalizace (Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort - BMDW).

Plán a návrh auditu qualityaustria je od samotného začátku zaměřen na vytváření přidané hodnoty pro naše zákazníky.

  • Cíle a nastavení auditu jsou významně ovlivněny očekáváním zákazníků.
  • Kompetence auditora jsou nesmírně důležité.
  • Zásadní je cílový výkon a efektivita auditovaného integrovaného systému řízení.
  • Během auditu se zapojené strany, lidé a jejich požadavky protínají.
  • K požadované kvalitě auditu vede kombinace vhodného přístupu a správně definovaných hodnot .

Quality Austria – Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH je držitelkou akreditace udělenou rakouským Federálním ministerstvem hospodářství a digitalizace dle ISO/IEC 17021 pro oblast systémů řízení, dle ISO/IEC 17024 pro certifikaci osob a dle ISO/IEC 17065 pro certifikaci produktů.

Spravedlnost i nestrannost našich postupů i certifikačních programů je zaručeny a průběžně kontrolována. V Rakousku disponujeme nejrozsáhlejším portfoliem akreditací a jako akreditační orgán jsme povinni zajišťovat naši nezávislost a objektivitu.

Jsme zástupcem organizace IQNet v Rakousku a vydáváme mezinárodně uznávané IQNet certifikáty.

Vzdělávání a certifikace osob

U certifikace osob ověřujeme kompetence dané osoby spolu s jejími kvalifikacemi, které pak následně porovnáváme a posuzujeme s příslušným certifikačním programem. Akreditace od rakouského federálního ministerstva hospodářství a digitalizace nás opravňuje k udělování osobních certifikátu podle ISO/IEC 17024 a zaručuje vysoký standard kurzů na mezinárodní úrovni.

Hlavním cílem našich školení je dlouhodobé zvyšování kompetence všech účastníků.
Nezaměřujeme se na pouhé předávání znalostí, všechny kurzy obohacujeme pomocí didaktických a organizačních metod. Co se týče obsahu, jde nám především o využití dovedností v praxi a vytvoření přidané hodnoty pro všechny účastníky. Proto kombinujeme nejnovější poznatky ze studií, analýz trendů, vývoje standardů a informací z praxe s naším praktickým know-how. Neustále sledujeme nejnovější vývoj a pracujeme na našich webinářích, online kurzech i dalších vzdělávacích aktivitách, aby našim klientům skutečně přinášely přidanou hodnotu.

Certifikáty qualityaustria mají vynikající pověst a jsou objektivním důkazem kompetencí díky mezinárodně uznávaným zkouškám dle standardu EN ISO/IEC 17024. Nabízíme více než 50 vzdělávacích programů, z nichž je převážná část akreditována na národní úrovni.

eoq-logo-2010

Harmonizace a uznání našich školení v téměř 40 členských zemích Evropské organizace pro kvalitu (EOQ) zaručuje velmi vysoký a uznávaný standard vzdělávání na národní i evropské úrovni.

Quality Austria si je vědoma důležitosti nestrannosti při výkonu funkce certifikačního orgánu. Za účelem zajištění objektivity při provádění certifikačních činností bylo do systému řízení společnosti Quality Austria zahrnuto i řešení potenciálního střetu zájmů.

Přehled produktů

Které produkty Vás zajímají?

Integrované systémy řízení

Organizace se více zaměřují na integraci.

Kvalita

Systém řízení kvality zlepšuje výkon

Životní prostředí a energie

Podpora trvalého zlepšování environmentálního výkonu

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečné a zdraví nezávadné pracovní podmínky posilují celou organizaci

Veřejná správa

Strategický faktor úspěchu pro veřejnou správu

Automobilový průmysl

V automobilovém průmyslu mají nedostatky vážné následky

Bezpečnost potravin

Globalizace a komplexnost produktů vyžadují zajištění nezávadnosti s podporou standardů

Zdravotnictví a sociální služby

Dynamický sektor zdravotnictví potřebuje fungující systém

Doprava

Zajištění vysoké úrovně bezpečnosti

Řízení rizik, bezpečnost a compliance

Systematický přístup v předvídání náhod

Udržitelnost a ESG Management

Společenská odpovědnost je globálním tématem

Kvalita podnikání (EFQM)

Dlouhodobě vynikající výsledky a výkon

Máte zájem o další informace?

Rádi Vám pomůžeme!

Stačí nám napsat!

+420 733 180 494