08. Zář 2023

Vše důležité o standardu ISO 37001

ISO 37001 je mezinárodně uznávaná norma, která se zabývá problematikou protikorupčních systémů řízení. Byla vyvinuta s cílem pomoci společnostem a organizacím zavádět účinná opatření k prevenci, odhalování a potírání korupce.

Norma platí pro veřejný, soukromý i neziskový sektor a zabývá se všemi formami úplatkářství a korupce bez ohledu na finanční či nefinanční výhody.

O aktuálních trendech a potřebách informuje v komentáři expertka qualityaustria Claudia Kerpe, MSc, vedoucí oddělení lidských zdrojů, Product Management Compliance and Anti-Corruption:

Původcem všech protikorupčních hnutí je Úmluva OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), která byla otevřena k podpisu v roce 1997 a která nyní prošla revizí.

Status quo - jak jsme na tom dnes?

Podle průzkumu ISO Survey 2021 je v současné době na světě 2 896 certifikátů ISO 37001 na celkem 5 969 místech. Zejména v zemích, jako je Brazílie, Itálie a Indonésie, a v odvětvích, jako je stavebnictví, ostatní služby a veřejná správa, je norma certifikována často.

Problém - proč je třeba se jím zabývat?

Korupce má dalekosáhlé dopady na společnost a hospodářství. Ovlivňuje spravedlivou hospodářskou soutěž, oslabuje efektivitu podnikání a podkopává důvěru společnosti v instituce. Z ekonomického hlediska korupce maří a ohrožuje národní prosperitu, protože zdroje jsou směřovány do projektů, které přinášejí prospěch pouze jednotlivcům, nikoliv společnému prospěchu. Korupce také ovlivňuje společenskou strukturu tím, že otřásá důvěrou lidí v politické systémy a rozhodovací orgány. Zkorumpované struktury poškozují také životní prostředí, protože nelze realizovat důležitá opatření na ochranu životního prostředí a dochází k plýtvání přírodními zdroji.

Jak můžete něco změnit?

Zavedení a implementace normy ISO 37001 může pro organizace představovat výzvu. Pro zajištění úspěšné implementace v provozu je nezbytná jasná podpora, závazek a zapojení vedení. Kromě toho je nezbytné vytvořit firemní kulturu, která odmítá korupci. K zajištění souladu s normou jsou zapotřebí účinné kontrolní mechanismy. Pro úspěch systému protikorupčního řízení je rozhodující osoba odpovědná za dodržování předpisů nebo za boj proti úplatkářství. Stejně tak je třeba stanovit jasná nařízení a uspořádat školení pro zaměstnance s cílem objasnit dopad nových pravidel na jejich každodenní práci. Systém upozorňování na porušování pravidel (whistleblowing) umožňuje odhalovat a postihovat porušení směrnic a zároveň zajišťuje důvěrnost a anonymitu.

Závěrem lze říci, že zavedení normy ISO 37001 je důležitým opatřením v boji proti korupci ve firmách a organizacích. Vyžaduje jasný závazek vrcholového vedení, odpovídající firemní kulturu, jasné pokyny, školení a účinné kontrolní mechanismy, aby bylo možné dlouhodobě úspěšně bojovat proti korupci a zajistit bezúhonné řízení.

Náš tip: ISO 37001

Aby Vám žádná našich novinek neunikla, zaregistrujte si bezplatný odběr našeho pravidelného newsletteru.

22. Srp 2023

Úspěchy našich klientů

Ocenění pro ÚPV

15. Srp 2023

ISO 9001 se bude revidovat

Rozhodnuto o revizi mezinárodní normy kvality

03. Srp 2023

Management kvality? Klíč k úspěchu

Výhody pro jednotlivce i firmy

20. Čvc 2023

Od teorie k praxi: příklad skupiny OMV

Příklady z praxe

03. Čvc 2023

Chystá se revize normy ISO 9001?

Komentář Mag. Dr. Anni Koubek

27. Čvn 2023

Čím se vlastně zabývají…

Manažeři systému řízení rizik

06. Čvn 2023

3 důležité body na cestě k větší udržitelnosti

Světový den životního prostředí 2023

29. Kvě 2023

Aby audity přinášely přidanou hodnotu

Tipy E. Hofstätter-Kollarich, BSc

15. Kvě 2023

Koncepce oběhového hospodářství

Termíny kurzu pro rok 2023

15. Kvě 2023

Vykazování uhlíkové stopy

Jednodenní online kurz

09. Kvě 2023

IFS Food verze 8 zveřejněna

Bezpečnější jídlo, lepší zdraví

28. Dub 2023

Bezpečné a zdravé pracovní prostředí

Jak učinit práci bezpečnější a zdravější

+420 733 180 494