09. Led 2023

Bez procesů? Stagnace

Systematický přístup k řízení procesů

 

 

Procesy a jejich důležitost

Ať už se jedná o zpracování objednávek, fakturaci nebo vývoj produktů, procesy se v organizacích určitým způsobem neustále opakují. Pokud chce firma zvýšit svou výkonnost nebo spokojenost zákazníků, zvládnout přechod na digitální transformaci nebo zlepšit spolupráci mezi týmy, může jí bližší pohled na vlastní procesy z hlediska jejich efektivního řízení pomoci přistupovat k tématu systematicky.

Od začátku do konce - neustále se měnící požadavky

Na úkoly, oblasti a nakonec i požadavky organizací má vliv mnoho vnějších faktorů a rámcových podmínek. Proto má smysl průběžně sledovat nebo revidovat podnikové procesy, aby bylo možné v případě nouze pružně a dynamicky reagovat na měnící se okolnosti.  Ekonomický úspěch v konečném důsledku často závisí na tom, do jaké míry nebo jak rychle se podnikům daří přizpůsobovat vnějším podmínkám a reagovat na rychle se měnící přání zákazníků.

Aby společnosti mohly dosáhnout svých podnikových cílů v současnosti i v budoucnosti, potřebují jako základ spolehlivé podnikové procesy. Tomu předchází analýza současné situace, která určí, které opakující se procesy ve firmách probíhají.

Řešení spočívá v efektivním (procesním) řízení

Procesu proto obvykle předchází otázka "Kteří lidé, co, s čím a kdy dělají?" a popisuje takříkajíc neustále se opakující postupy. Je v tom ale něco víc - procesně orientovaný přístup by měl podnikům umožnit řídit vzájemné vazby a závislosti různých procesů tak, aby se v konečném důsledku zlepšila celková výkonnost organizace.

Řízení procesů se týká návrhu, dokumentace, řízení a zlepšování procesů. Lze je rozlišovat různými způsoby. Jedním z nich je rozdělení podle jejich klasifikace:

 • procesy managementu (strategické procesy)
 • obchodní procesy s přidanou hodnotou
 • podpůrné procesy

Hlavním cílem je vždy zefektivnění hodnotového řetězce a v konečném důsledku co nejlepší realizace podnikových cílů.

Pokud jsou procesy rozděleny podle své hierarchie, lze je označit jako:

 • dílčí procesy
 • hlavní procesy
 • komplexní procesy

Příkladem komplexního procesu je například proces od prvního dotazu zájemce na webových stránkách vaší společnosti až po poskytnutí služby nebo předání produktu personálem a následnou podporu.

Výhody procesní orientace

 • Můžete zlepšit kvalitu svého produktu nebo služby: Procesy i všechny související kroky jsou individuálně kontrolovány, a tím neustále zlepšovány s ohledem na aktuální požadavky. Tímto způsobem takříkajíc provádíte průběžnou kontrolu kvality.
 • Zlepšíte interní koordinaci: Proces nebo celá procesní mapa či graficky znázorněný model procesu vždy definuje odpovědnosti a postupy - takže vy a zejména noví zaměstnanci víte, kdy má kdo co dělat. Současně se zlepšuje i interní spolupráce, protože jsou jasněji vymezeny profily rolí a oblasti odpovědnosti.
 • Lze dosáhnout zvýšení efektivity: Lepší využití zdrojů a zároveň snížení procesních nákladů, jakož i kratší doba realizace vám pomohou dělat věci co nejefektivněji.
 • Zvýšení měřitelnosti a sledovatelnosti: Získáte klíčová čísla a údaje o úspěšnosti procesů. Současně víte, kdo a co v jakém okamžiku udělal (dokumentace), a můžete tak rychleji vyjasnit případné nejasnosti.
 • Přemýšlejte v cyklech Plan-Do-Check-Act: Procesy by měly být vždy založeny na cyklu PDCA a měly by se neustále zlepšovat. Máte tak vše pod kontrolou, získáte o svých procesech dobrý přehled a zároveň metodicky odhalíte slabá místa, abyste je mohli reflektovat a odstranit už v jejich rané fázi.

Těšíme se, že se  na nás obrátíte. Vaše doplňující dotazy rádi zodpovíme.

21. Lis 2023

ISO 37301 jako konkurenční výhoda

O významu systému řízení shody

16. Lis 2023

Dosažení zelené transformace za pomoci systémů řízení

06. Lis 2023

ISO 27001 – přínosy a význam

Norma pro bezpečnost informací

27. Říj 2023

Quality Austria je novým certifikačním orgánem pro ISO/IEC 27001

Rostoucí poptávka po zabezpečení informací

16. Říj 2023

Světový den standardizace – rok 2023

14. říjen 2023

30. Zář 2023

ISO 27001 jako součást rodiny IMS

Proč je to v současnosti tak důležité

27. Zář 2023

Katalog služeb Quality Austria 2024

Řízení rizik v digitálním světě?

14. Zář 2023

Analýza kontextu

Co si pod tímto pojmem představit a jak ji použít

08. Zář 2023

Vše důležité o standardu ISO 37001

Komentář specialistky na compliance

22. Srp 2023

Úspěchy našich klientů

Ocenění pro ÚPV

15. Srp 2023

ISO 9001 se bude revidovat

Rozhodnuto o revizi mezinárodní normy kvality

03. Srp 2023

Management kvality? Klíč k úspěchu

Výhody pro jednotlivce i firmy

+420 733 180 494