16. Říj 2023

Světový den standardizace v roce 2023

Naše společná vize pro lepší svět

14. října je Světový den standardů. Tento den byl vytvořen Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO), Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) a Mezinárodní telekomunikační unií (ITU) a jeho cílem je každoročně zdůraznit význam a důležitost mezinárodní norem.

Motto pro rok 2023

"Naše společná vize pro lepší svět" - letošní motto bylo zvoleno v souladu se strategií Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals / SDGs), jejichž hlavním snahou je rozvoj a podpora udržitelného hospodářství a zpomalení změny klimatu. I proto zakladatelé tohoto mezinárodního dne s rokem 2023 spojují svoji vizi:

"Představujeme si svět, který bude lepší, spravedlivější a udržitelnější a bude upřednostňovat prosperitu a zdraví všech."

K úspěchu cílů udržitelného rozvoje, a tedy i Agendy 2030, přispívají také mezinárodní normy a posuzování shody. Jakým způsobem? Proč normy a standardy vůbec existují? Jaké jsou jejich konkrétní přínosy?

O vzniku norem a standardů

Normy byly poprvé uvedeny 14. října 1946. Dnes si bez nich mnoho společností lze jen těžko představit. Například systémy řízení kvality, životního prostředí nebo bezpečnosti práce založené na normách ISO 9001, ISO 14001 nebo ISO 45001 se v organizacích používají k zavedení a "systematickému" dosažení určitých požadavků. Díky High Level Structure, tedy struktuře, na níž jsou všechny normy založeny, je možné je na sebe snadno navazovat, a tím pádem je snadněji integrovat.

Normy zajišťují především kvalitu výrobků nebo služeb a poskytují jednotný rámec toho, co můžeme očekávat, případně garantují, že výrobky byly vyrobeny za určitých pravidel a podmínek. Definují požadavky na výrobky, služby a procesy. Také v každodenním životě mnoho standardů a norem zabezpečuje - většinou v pozadí -, aby mnohé věci byly a zůstaly co možná nejkomfortnější a jednotné.

Všude tam, kde například spolupracují lidé z různých národů a vyměňují si informace nebo kde se výrobky používají přes hranice států, má smysl používat jednotné standardy, služby a procesy.

Jakým směrem se bude ubírat další vývoj v oblasti norem?

Jen ISO vydává téměř 20 000 norem v nejrůznějších oblastech. Kromě "trvalek", jakými jsou právě ISO 9001 (řízení kvality), ISO 14001 (environmentální management) nebo ISO 45001 (řízení bezpečnosti), neustále přibývají také nové normy s tím, jak se vyvíjí a mění svět kolem nás.  A to například v oblastech, jako je: ochrana dat (ISO 27701), řízení shody (ISO 37301) nebo bilancování a ověřování skleníkových plynů (ISO 14064).

Jinými slovy - normy se neustále vyvíjejí  a proto se také pravidelně kontroluje jejich přípustnost, aktualizují se a revidují. Nedávno byla například oznámena revize normy ISO 9001, jak jsme Vás již aktuálně informovali v těchto textech:

naše nabídka akreditací:

Chcete vědět, zda má certifikát podle ISO 9001 pro vaši společnost smysl?
Zajímá vás, jak získat informace o normě, a chtěli byste se s tématem dobře seznámit?

Kontaktujte nás prosím prostřednictvím: našeho emailu.

Jsme připraveni Vám odpovědět na Vaše doplňující dotazy. Ozveme se vám v co nejkratší možné době.

21. Lis 2023

ISO 37301 jako konkurenční výhoda

O významu systému řízení shody

16. Lis 2023

Dosažení zelené transformace za pomoci systémů řízení

06. Lis 2023

ISO 27001 – přínosy a význam

Norma pro bezpečnost informací

27. Říj 2023

Quality Austria je novým certifikačním orgánem pro ISO/IEC 27001

Rostoucí poptávka po zabezpečení informací

30. Zář 2023

ISO 27001 jako součást rodiny IMS

Proč je to v současnosti tak důležité

27. Zář 2023

Katalog služeb Quality Austria 2024

Řízení rizik v digitálním světě?

14. Zář 2023

Analýza kontextu

Co si pod tímto pojmem představit a jak ji použít

08. Zář 2023

Vše důležité o standardu ISO 37001

Komentář specialistky na compliance

22. Srp 2023

Úspěchy našich klientů

Ocenění pro ÚPV

15. Srp 2023

ISO 9001 se bude revidovat

Rozhodnuto o revizi mezinárodní normy kvality

03. Srp 2023

Management kvality? Klíč k úspěchu

Výhody pro jednotlivce i firmy

20. Čvc 2023

Od teorie k praxi: příklad skupiny OMV

Příklady z praxe

+420 733 180 494