21. Zář 2022

Série článků od 3 expertů Quality Austria: část druhá

Podpora digitalizace prostřednictvím integrovaného systému řízení

Digitalizace v kombinaci se systémy řízení může být silným motorem inovací a zvyšování efektivity směrem ke zvýšení konkurenceschopnosti a budoucí bezpečnosti firem.

V naší nové sérii článků se jednatelé společnosti qualityaustria Mag. Christoph Mondl a Mag. Dr. Werner Paar a Eckehard Bauer, MSc, Business Development Manager pro řízení bezpečnosti, kontinuity podnikání, rizik, bezpečnosti, compliance a dopravy Quality Austria, zabývají tématem "digitálních dvojčat" a staví most do světa systémů řízení. První článek si můžete přečíst zde.

Stejně jako digitalizace může být velkým přínosem pouze tehdy, když se na ni pohlíží jako na celek, platí totéž pro systémy řízení, které mohou dosáhnout svého plného potenciálu pouze tehdy, když se používají komplexně a integrovaně. Vývoj systémů řízení v organizacích je investice, která musí být zisková - totéž platí pro digitalizaci.

Digitalizace v integrovaném systému řízení (IMS) neznamená, že dokumentace nebo formuláře jsou k dispozici pouze v elektronické podobě, ale že základní filozofie systémů řízení - kruh PDCA nebo přístup založený na rizicích - jsou dodržovány i v digitálním světě.

Integrovaný systém řízení (např. ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 / ISO 27001) ve své integrované podobě tvoří pevný základ pro přípravu a realizaci digitalizace organizace a její trvalé udržování ve smyslu neustálého zlepšování.

Integrace systémů řízení do IMS výrazně snižuje složitost provozní aplikace a implementace pro všechny provozně činné osoby. Provozních přínosů tak lze dosáhnout rychleji a efektivněji.

Vzhledem k tomu, že od reformy ISO byly všechny normy ISO vytvořeny na základě specifikací jednotné "High Level Structure", skončila s integrovaným systémem řízení doba věží ze slonoviny s vysokou složitostí integrace a aplikace norem. Přístup holistického využití systému zkracuje dobu návratnosti investice (Return on Invest) do systémů řízení.

Systém IMS však může být jen tak dobrý, jak dobří jsou lidé, kteří jsou oprávněni jej implementovat. Proto je důležité definovat, co je "správná věc" a pomocí systematického rozvoje kompetencí podporovat lidi v organizaci , aby "dělali správné věci - správně".

Digitální dvojčata - postup a výhody

Na příkladu "digitálního dvojčete"  to znamená, že ve fázi plánování lze plně využít všechny prvky integrovaného řízení a výrazně tak zvýšit efektivitu.

Jasný strategický cíl a související analýza kontextu (interní a externí ovlivňující faktory) s posouzením rizik tvoří rámec pro zahájení projektu "Digitální dvojče". To umožňuje přesné sladění cílů a milníků vypracovaných v rámci IMS jako cíle digitalizace projektu. Při vývoji digitálního dvojčete lze jako rámec pro plánování použít právní požadavky vypracované v kapitole o plánování IMS. Pokud jsou první simulace následně spojeny v digitálním dvojčeti, mohou být výsledky analýz IMS, identifikace nebezpečí a environmentální aspekty nebo vypočtené dopady na životní prostředí následně začleněny do digitální simulace. Začlenění lze v této rané fázi plánování využít k optimalizaci a zlepšení digitálních plánů, aniž by bylo nutné nejprve provádět nákladné provozní zkoušky. Například lze simulovat programy, které řídí spotřebu energie, aby se zabránilo energetickým špičkám již ve fázi plánování výrobní linky nebo provozního zařízení, což vede k úsporné výrobě nebo provoznímu zařízení.

V rané fázi může také proběhnout školení zaměstnanců o digitálním dvojčeti, které je realizováno na základě požadavků na kompetence vypracovaných v systému IMS tak, aby bylo možné produktovou řadu nebo operační systém po výstavbě rychle uvést do provozu.

Digitální projekt vyžaduje vysoké bezpečnostní aspekty, protože projektové týmy se často nacházejí v různých geograficky oblastech, a proto spolupracují prostřednictvím digitálních médií. Zároveň je třeba odpovídajícím způsobem zabezpečit dosažené digitální výsledky. Zde se uplatní výhody normy ISO 27001, která byla rovněž vyvinuta na základě "High Level Structure."

Pokud jsou produkční nebo operační systémy v provozu, kombinace nástrojů IMS a digitálního dvojčete může doprovázet pokračující optimalizaci systému s holistickým, nepřetržitým (nákladově efektivním a časově úsporným) procesem zlepšování.

Když jsou výrobní linka nebo operační systémy nakonec uvedeny do provozu, lze již díky digitální simulaci dosáhnout vysokého stupně optimalizace a vyhnout se nákladným nebo časově náročným provozním zkouškám (např. snížení počtu zmetků, výměn nástrojů, intervalů údržby atd.).

Závěr

Ukazuje se, že digitalizace má velmi vysoký dopad na budoucí životaschopnost firem, a to bez ohledu na odvětví, ve kterém společnost působí. Zejména kombinací integrovaných systémů řízení v projektech digitalizace lze dosáhnout vysokého zvýšení efektivity a dlouhodobého zajištění účinnosti.

Chtěli byste se dozvědět více o tématu "Digitální dvojče"? Zde najdete první část naší třídílné série článků, v nichž se naši experti tomuto tématu věnují. Další zajímavé informace budou následivat, neboť již nyní pro vás připravujeme závěrečnou, třetí část.

Nenechte si ji ujít! Díky bezplatné registraci našeho pravidelného newsletterui můžete všechny naše zajímavé novinky dostávat přímo na váš email.

06. Čvn 2024

Vzdělávací kurzy na míru

5 dobrých důvodů, proč se vám mohou vyplatit

31. Kvě 2024

Nové požadavky ISO

Změna klimatu se dostává do centra pozornosti norem systému řízení

07. Kvě 2024

5 tipů, jak mít reportovací povinnosti pod kontrolou

Stavět na stávajících systémech

29. Dub 2024

28. duben – Světový den BOZP

Vytváření bezpečného a zdravého pracovního prostředí

23. Dub 2024

Den země

22. dubna slavíme Světový den Země

19. Dub 2024

Nadprůměrně vysoká míra doporučení pro Quality Austria

Společně dosahujeme skvělých výkonů

09. Dub 2024

Plánované úpravy ISO 14001

Co můžeme očekávat od plánované revize ISO 14001?

25. Bře 2024

Aktualizovaný katalog pro rok 2024

Vstříc budoucnosti

18. Bře 2024

Vztahy mezi digitalizací, umělou inteligencí a kvalitou

Jaký byl 29. ročník qualityaustria Forum?

11. Bře 2024

Aktuální informace o řadě ISO 450xx

Nová publikace EN ISO 45001:2023

07. Bře 2024

Světový den úspory energie

Tipy pro úsporu energie v domácnosti a na pracovišti

27. Úno 2024

Co nabídne qualityaustria Forum 2024

Rozhovor s CEO Quality Austria

+420 733 180 494