25. Srp 2022

Série článků od 3 expertů Quality Austria: část první

Turboboost pro digitalizaci prostřednictvím integrovaného systému řízení na příkladu Digital Twin

Quality Austria je organizace, která se velmi silně zaměřuje na prospěch svých zákazníků a prostřednictvím certifikace a školení je také doprovází při zavádění nových technologií a požadavků trhu.

Zejména v době, kdy se teorie "Průmyslu 4.0" stává díky novým technologiím a doprovodným organizačním změnám stále více provozní realitou, investuje společnost Quality Austria mnoho energie do toho, aby byla spolehlivou a inovativní autoritou v oblasti školení a auditování systémů řízení pro své zákazníky, která ovládá nové technologie a má také vysoce kvalifikované auditory ve své mezinárodní partnerské síti.

Digitalizace již v některých případech plně dorazila a mnozí ji považují za existenční "nutnost", aby mohli jako společnost dlouhodobě přežít. Mezinárodní konkurenceschopnost podniků do značné míry závisí na návratnosti investic (Return on Investment) a efektivitě nových výrobků, zařízení, služeb a spolupráce.

Digitalizace je zde hnací silou, která má velmi silný vliv na provozní výkonnost a díky inteligentnímu využití často rozhoduje o tom, zda je projekt nebo podnik ziskový, či nikoli.

Na příkladu stále rozšířenějšího "digitálního dvojčete" budou jednatelé společnosti qualityaustria Mag. Christoph Mondl a Mag. Dr. Werner Paar a Eckehard Bauer, MSc, Business Development Manager pro řízení bezpečnosti, kontinuity podnikání, rizik, bezpečnosti, compliance a dopravy, diskutovat o tom, proč mají právě systémy řízení tak silný vliv na úspěch projektů digitalizace.

"Digitální dvojče" je digitální, nehmotný obraz skutečného světa nebo skutečného objektu - není důležité, zda skutečný objekt již existuje, nebo je teprve ve fázi vývoje. Může se jednat například o datový model, na kterém se simuluje realita, aniž by bylo nutné nést náklady na skutečný test. Používá se například v podobě výstavby budovy či závodu nebo vývoje výrobku v digitálním prostoru před jeho skutečnou realizací.

Výhody a přednosti hovoří samy za sebe

Digitální simulace na "digitálním dvojčeti" může ušetřit značné náklady (např. na plánování, provozní zkoušky, prototypy atd.) a šetřit omezené zdroje (např. personál, čas, materiál, energii atd.). Pokud se "digitální dvojče" používá pro optimalizaci nebo zlepšování - např. u stávajících budov, provozních zařízení atd. - a také v logistice pro (další) rozvoj dodavatelských řetězců nebo výrobků, lze všechna optimalizační opatření nejprve digitálně simulovat nebo vypočítat, aby bylo možné následně realizovat "nejlepší" variantu ve skutečnosti.

"Digitální dvojče" zahrnuje všechny fáze životního cyklu - například od plánování až po recyklaci výrobků, závodů nebo budov. Tento holistický přístup nabízí také integrovaný systém řízení (kvalita - životní prostředí - bezpečnost práce - energie - bezpečnost dat atd.).

First things first aneb pěkně popořadě...

Aby bylo možné digitalizaci využít, je na začátku zapotřebí obrovské množství (důvěryhodných) dat, která lze čerpat z již realizovaných projektů, procesů nebo probíhajících výrob i z každodenního provozního života. Na základě těchto dat je nakonec vytvořeno "datové dvojče" reality, které tvoří základ digitalizace.

Díky rozsáhlým zkušenostem, které jsou již v podniku k dispozici jako datový poklad prostřednictvím systematického přístupu integrovaného systému řízení (IMS), lze fázi datového dvojčete zkrátit a vytvořit "digitální dvojče" s důvěryhodnými informacemi (daty). Velkým nebezpečím při tvorbě databáze je, že se nezohlední důležité prvky - opět může být užitečný "systematický" přístup systémů řízení. Cyklus "Plan - Do - Check - Act", který je základním prvkem každého systému řízení, je nezbytným prvkem pro realizaci digitálního projektu, aby bylo možné rychle a hospodárně zjistit správné a důvěryhodné informace a  ty poté zpřístupnit digitálnímu systému.

Zásadní je zejména propojení systémů, protože pouze holistický přístup má význam pro úspěšnou realizaci projektu digitalizace. Zde se síly spojují a vytvářejí "turbo boost" pro digitalizační projekty, když se informace ze systematického holistického pohledu na IMS přenesou do simulace "digitálního dvojčete". Díky těmto systematickým a důvěryhodným datovým stavebním prvkům lze ve firmě dosáhnout mnohonásobně rychlejšího a lepšího postupu digitalizace.

Již nyní jsou podnikány konkrétní kroky na podporu zákazníků společnosti qualityaustria prostřednictvím poskytování co nejkvalitnějších služeb v oblasti systémů řízení: Na jedné straně již byly zahájeny na míru šité programy dalšího vzdělávání pro auditory, aby byli co nejlépe připraveni na nové technologie, organizační požadavky atd. během auditů a hodnocení. V oblasti školení začala skupina odborníků vypracovávat speciální školicí programy pro digitalizaci, aby je mohla brzy nabízet v obvyklém vysokém standardu qualityaustria Premium.

Zaujalo Vás téma Digital Twin? Chcete se o digitálním dvojčeti dozvědět více?

Ve druhém článku naší třídílné série se brzy dozvíte zajímavé podrobnosti a další výhody a přínosy pro všechny podniky!

Zůstaňte s námi! Díky bezplatné registraci našeho pravidelného newsletterui můžete všechny naše zajímavé novinky dostávat přímo na váš email.

22. Srp 2023

Úspěchy našich klientů

Ocenění pro ÚPV

15. Srp 2023

ISO 9001 se bude revidovat

Rozhodnuto o revizi mezinárodní normy kvality

03. Srp 2023

Management kvality? Klíč k úspěchu

Výhody pro jednotlivce i firmy

20. Čvc 2023

Od teorie k praxi: příklad skupiny OMV

Příklady z praxe

03. Čvc 2023

Chystá se revize normy ISO 9001?

Komentář Mag. Dr. Anni Koubek

27. Čvn 2023

Čím se vlastně zabývají…

Manažeři systému řízení rizik

06. Čvn 2023

3 důležité body na cestě k větší udržitelnosti

Světový den životního prostředí 2023

29. Kvě 2023

Aby audity přinášely přidanou hodnotu

Tipy E. Hofstätter-Kollarich, BSc

15. Kvě 2023

Koncepce oběhového hospodářství

Termíny kurzu pro rok 2023

15. Kvě 2023

Vykazování uhlíkové stopy

Jednodenní online kurz

09. Kvě 2023

IFS Food verze 8 zveřejněna

Bezpečnější jídlo, lepší zdraví

28. Dub 2023

Bezpečné a zdravé pracovní prostředí

Jak učinit práci bezpečnější a zdravější

+420 733 180 494