01. Bře 2023

CEO Mag. Christoph Mondl a Dr. Werner Paar o letošním ročníku qualityaustria Forum

Pár slov před nadcházejícím vrcholem sezóny

Foto: Dr. Werner Paar (vlevo), Mag. Christoph Mondl (vpravo), spoluředitelé Quality Austria © Fotostudio Wilke

Za necelý měsíc se uskuteční 28. qualityaustria Forum na téma "Faktory úspěchu budoucnosti: Úspěch dělají lidé". Opět jako hybridní akce, tedy přímo v Salzburgu i online. Tato oborová akce pro manažery kvality, personalisty, odborníky a další osoby s rozhodovacími pravomocemi je každoročním vrcholem akcí Quality Austria.

Zajistěte si jednu z prestižních vstupenek zde - účast je pro qualityaustria zákazníky zdarma!

22. března se uskuteční každoroční konference qualityaustria Forum. Čemu právě vy přikládáte letos z hlediska témat velký význam? Co mohou účastníci očekávat?

Současnost je více než kdy předtím dobou výzev. Čelíme jim na mnoha stranách: ať už jde o zdraví, digitalizaci, udržitelnost nebo přísný nákladový rámec - vnější rámcové podmínky se neustále mění. Snažíme se všechny tyto změny vnímat pozitivně a rádi bychom se společně zamysleli nad tím, do jaké míry je lze využít jako příležitost, resp. jako potenciál k budoucímu úspěchu.

Pokud se ponoříte do hloubky, zjistíte, že mnohé z těchto trendů vždy vedou zpět k lidem. Ať už k zaměstnancům, manažerům nebo zákazníkům. Na qualityaustria Forum bychom chtěli společně se špičkovými řečníky diskutovat o tom, proč lidé zůstanou i v budoucnu rozhodujícím faktorem a do jaké míry to může být v mnoha ohledech příležitost, ať již v nabízených službách zákazníkům nebo např. z druhé strany při hledání zaměstnání.

Účastníci qualityaustria Forum se mohou těšit na pestrou paletu opravdu přínosných přednášek a je na jejich výběru, zda se zúčastní "naživo" přímo na salzburgské konferenci, nebo online prostřednictvím počítače, tabletu či chytrého telefonu. Jinými slovy i v tomto případě je volba opět na lidech. Špičkoví řečníci, jako například Human Capital Evangelist - Steffi Burkhart, autorka bestsellerů Kerstin Plehwe a konzultantka v oblasti výkonnosti služeb Sabine Hübner, osvětlí téma z různých úhlů pohledu, např. z hlediska vyhledávání talentů, nového vedení, udržitelných modelů služeb aj. Kromě toho bude přednášet Axel Dick, zkušený expert společnosti Quality Austria v oblasti životního prostředí, CSR/ESG a integrovaného systému řízení. Nebudou chybět ani zástupci z úspěšných společností, jako jsou MACO a Plansee High Performance Materials, kteří budou diskutovat o tom, jak mohou společnosti těžit díky úspěšným příkladům z praxe.

Na letošní akci se mimo jiné zabýváte "faktory úspěchu budoucnosti". Patří k takovým faktorům úspěchu i systém řízení?

Díky systému řízení si organizace vytvoří dobrý základ, na kterém lze strukturovaně nastavit další interní a externí procesy. Tímto způsobem se analyzují procesy, odhalují se silné a slabé stránky a realizují se možnosti optimalizace ve smyslu CIP, tj. procesu neustálého zlepšování.

Zaměstnanci ale také vědí, co nebo jak mají dělat, což jim může pomoci jednat rychle a efektivně, zejména v nejistých dobách. Systém řízení tedy vytváří orientaci pro všechny zúčastněné a podporuje je v tom, aby nereagovali pouze krátkodobě, ale aby byli schopni jednat proaktivně v dlouhodobém horizontu.

Mnohé ze současných norem se přitom řídí High Level Structure - například ISO 9001 v oblasti kvality, ISO 14001 v oblasti životního prostředí nebo ISO 45001 v oblasti bezpečnosti práce. To znamená, že stávající systémy řízení lze vždy rozšířit o aktuální témata. Mezi ně v současné době patří témata, jako je bezpečnost informací nebo Compliance Management (řízení shody).

Letošní motto zní "Faktory úspěchu budoucnosti: Úspěch dělají lidé". Do jaké míry se tímto krédem řídíte vy při své každodenní práci?

Naši zaměstnanci jsou naším nejdůležitějším aktivem . Všichni táhneme za jeden provaz. Tento duch je cítit každý den. Například jsme byli již podruhé za sebou vyhodnoceni jako "Top company". Ocenění, ze kterého máme velkou radost a na které jsme zároveň i velmi hrdí, protože vychází z hodnocení stávajících i minulých zaměstnanců. Jako tým se také vyznačujeme uznalou, důvěryhodnou a upřímnou komunikací.

 

Stejně tak jsou důležití i naši národní a mezinárodní partneři - jako jsou auditoři, školitelé, hodnotitelé a experti - kteří jsou v neustálém kontaktu se zákazníky. I oni jsou potvrzením faktu, že rozdíl je vždy v lidech - většinou pocházejí z praxe, mají rozsáhlé know-how. Právě díky tomuto dlouhodobému rozvoji kompetencí naše qualityaustria školení znatelně vyčnívají nad konkurencí. Podle našeho názoru jsou lidé a jejich osobní kompetence opravdu klíčem k úspěchu.

Chcete se dozvědět více o tom, proč budou lidé i v budoucnu rozhodujícím faktorem?

Zaregistrujte se na qualityaustria Forum 2023 právě teď - účast je pro zákazníky Quality Austria zdarma! Těšíme se na vás online nebo přímo v Salzburgu!

13. Úno 2024

qualityaustria Forum 2024

Kvalita jako "všeuměl a odborník na vše"

11. Led 2024

Nejnovější informace k ISO 9001

Aktuality z prosincového zasedání!

04. Led 2024

Optimální symbióza

ISO 27001 a Compliance Management

21. Lis 2023

ISO 37301 jako konkurenční výhoda

O významu systému řízení shody

16. Lis 2023

Dosažení zelené transformace za pomoci systémů řízení

06. Lis 2023

ISO 27001 – přínosy a význam

Norma pro bezpečnost informací

27. Říj 2023

Quality Austria je novým certifikačním orgánem pro ISO/IEC 27001

Rostoucí poptávka po zabezpečení informací

16. Říj 2023

Světový den standardizace – rok 2023

14. říjen 2023

30. Zář 2023

ISO 27001 jako součást rodiny IMS

Proč je to v současnosti tak důležité

27. Zář 2023

Katalog služeb Quality Austria 2024

Řízení rizik v digitálním světě?

14. Zář 2023

Analýza kontextu

Co si pod tímto pojmem představit a jak ji použít

08. Zář 2023

Vše důležité o standardu ISO 37001

Komentář specialistky na compliance

+420 733 180 494