24. Led 2023

Více udržitelnosti pro ekonomiku

Proč je ESG pro organizace stále důležitější

Ať už se jedná o legislativní nebo finanční trhy, zaměstnance, zákazníky nebo zainteresované strany v dodavatelském řetězci - poptávka po transparentnosti z hlediska udržitelnosti roste ze všech stran nerozdílně.

Zároveň se stále častěji vyskytují různá rizika – ať už jde o fyzická rizika (jako jsou extrémní povětrnostní jevy nebo všeobecný nárůst teploty), rizika "přechodu" (např. v oblasti růstu cen za CO2) nebo reputační rizika,  jako je změna preferencí zákazníků nebo stigmatizace odvětví. Všechny výše uvedené faktory vyžadují cílené zkoumání ESG. Co ale ESG vlastně znamená?

Zkratka ESG označuje následující tři rozměry udržitelnosti:

  • Environmental: environmentální kritéria se používají k objasnění toho, do jaké míry společnosti způsobují ekologické problémy (např. emise skleníkových plynů, znečištění životního prostředí) nebo naopak sou schopny tyto problémy překonat.
  • Social: sociální kritéria (např. zdraví a bezpečnost zaměstnanců, pracovní podmínky nebo rozmanitost) se používají k analýze toho, jak společnosti nakládají s lidmi a sociálními složkami.
  • Governance: jedná se o způsob řízení společnosti - například z hlediska odměňování vedoucích pracovníků, strategií nebo korupce.

Tyto faktory jsou tedy pro firmy stále důležitější - nejen proto, že jsou částečně vyžadovány zákonem nebo proto, že jsou na trhu „nejmodernější", ale zejména proto, že podnikatelské aktivity mají na naše životní prostředí často dopad, který by neměl být podceňován. Společnosti a organizace jsou stále častěji vyzývány k odpovědnosti za energetickou účinnost, ochranu klimatu, přizpůsobení se změně klimatu, zachování zdrojů, snížení znečištění, ochranu biologické rozmanitosti i ochranu lidských práv. Jen společně můžeme dosáhnout náročných cílů udržitelnosti, včetně systémových změn. Sledování rozměrů ESG ukazuje ochotu aktivně pracovat na udržitelném rozvoji ekonomiky a přesvědčovat o tom prostřednictvím transparentní prezentace.

17 cílů udržitelného rozvoje (SDGs) poskytuje dobrý základ pro dodržování kritérií ESG. Ne každý cíl je pro každou společnost stejně důležitý a relevantní, ale cíle udržitelného rozvoje slouží jako rámec pro orientaci a opatření pro udržitelnou budoucnost ve smyslu "Iniciativy 2030", jejíž součástí je i společnost Quality Austria. Tento globální cílový rámec byl zohledněn jak v legislativě, tak ve standardizaci ISO a dále rozčleněn v New Green Deal nebo v normách ISO.

Proč někdy mluvíme o CSR a někdy o ESG?

Pojmy CSR a ESG se často používají jako synonyma, ale mají odlišný rozsah: ESG se týká hodnocení odpovědnosti podniků, tj. je založeno na jasně měřitelných (kvantitativních) kritériích. Kritéria ESG lze tedy použít k objektivnímu posouzení toho, do jaké míry společnost dosahuje stanovených udržitelných cílů. To je také stále častěji vyžadováno, například směrnicí CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) a souvisejícími ohlašovacími povinnostmi. Standardy EFRAG (přidruženého orgánu Evropské komise) pro výkaznictví jsou nyní k dispozici ve formě návrhů.

ESG stále častěji nahrazuje termín CSR. Na druhé straně CSR (Corporate Social Responsibility) je často založena spíše na kvalitativních prohlášeních a s přístupem "Doing Good, Avoiding Bad" („Dělat správné věci, vyhýbat se špatným“) na realizaci dobrovolných aktivit, které mají zvýšit udržitelný rozvoj ekonomiky nebo zabránit špatnému chování. Pomocí holistického přístupu k CSR mohou společnosti zajistit dlouhodobou existenci své značky - přebírají tak odpovědnost za dopad na společnost a životní prostředí obecně.

Nová produktová skupina Quality Austria: Udržitelnost a ESG management

S ohledem na tento současný a budoucí vývoj byla také naše skupina produktů qualityaustria přejmenována a s novým rokem 2023 tedy naleznete v našem portfoliu místo "Společenské odpovědnosti (CSR)"  produktovou skupinu  Udržitelnost a ESG management . Rádi bychom tak na současnou změnu ještě cíleněji reagovali nabídkou školení a dalšího vzdělávání i systémovou certifikací, a to tak, že bychom tři dimenze udržitelnosti zohlednili nejen v našich výrobcích a školeních, ale také v pojmenování celé produktové skupiny. Mezi nové vzdělávací produkty v této oblasti patří série kurzů Circular Globe Transformation Coach, která byla vyvinuta ve spolupráci se společností SQS na podporu přechodu od lineární ekonomiky k cirkulární. Novinkou jsou také Circular Globe Assessments pro hodnocení systémů výrobků a služeb, organizací nebo ekosystémů. Nově připravený seminář Regulace taxonomie a implementace/audit směrnice Corporate Sustainability Reporting Directive (podávání zpráv o udržitelnosti podniků) poskytuje první vhled do implementace směrnice CSRD a nových požadavků na podávání zpráv.

Jsme přesvědčeni, že organizace budou mít budoucnost pouze tehdy, pokud své výzvy v oblasti životního prostředí, udržitelnosti, podnikového managementu a správy budou řešit již dnes, budou je transparentně zveřejňovat a budou na nich nepřetržitě pracovat. My v Quality Austria vás v tom rádi podpoříme!

Zde najdete naši nabídku systémových a osobních certifikátů. Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte se na nás obrátit

06. Čvn 2024

Vzdělávací kurzy na míru

5 dobrých důvodů, proč se vám mohou vyplatit

31. Kvě 2024

Nové požadavky ISO

Změna klimatu se dostává do centra pozornosti norem systému řízení

07. Kvě 2024

5 tipů, jak mít reportovací povinnosti pod kontrolou

Stavět na stávajících systémech

29. Dub 2024

28. duben – Světový den BOZP

Vytváření bezpečného a zdravého pracovního prostředí

23. Dub 2024

Den země

22. dubna slavíme Světový den Země

19. Dub 2024

Nadprůměrně vysoká míra doporučení pro Quality Austria

Společně dosahujeme skvělých výkonů

09. Dub 2024

Plánované úpravy ISO 14001

Co můžeme očekávat od plánované revize ISO 14001?

25. Bře 2024

Aktualizovaný katalog pro rok 2024

Vstříc budoucnosti

18. Bře 2024

Vztahy mezi digitalizací, umělou inteligencí a kvalitou

Jaký byl 29. ročník qualityaustria Forum?

11. Bře 2024

Aktuální informace o řadě ISO 450xx

Nová publikace EN ISO 45001:2023

07. Bře 2024

Světový den úspory energie

Tipy pro úsporu energie v domácnosti a na pracovišti

27. Úno 2024

Co nabídne qualityaustria Forum 2024

Rozhovor s CEO Quality Austria

+420 733 180 494