19. Kvě 2022

Jak vám systém řízení může pomoci strukturovat vaše každodenní operace

Podpora v dnešní zrychlené době

V dnešní době se zdá, že se náš svět otáčí rychleji, neustále se mění vnější okolnosti, rámcové podmínky a odpovídajícím způsobem a tempem se tak neustále mění i činnosti a procesy v organizacích.

Aby přes veškerou dynamiku nedocházelo k vnitřním nesrovnalostem mezi znalostmi např. mezi nově přijatými zaměstnanci, činnostmi a procesy organizace, je vhodné dodržovat určitou úroveň struktury a systému.

Systém řízení může podporovat strukturu procesů, transparentnost procesů a dokumentace.

Změna se stává zvykem

Technologický pokrok, digitalizace a automatizace přináší mnoho výhod, jako je rychlejší a efektivnější zpracování procesů. Udržet krok s často až turbulentní rychlostí změn však není vždy snadné.

Organizace a lidé v nich pracující jsou stále častěji konfrontováni se situacemi, ve kterých je důležité myslet, jednat a v neposlední řadě i učit se novým způsobem. Velkou roli zde hraje flexibilita ve smyslu adaptability a agilita ve smyslu mobility.

Vědět a znát, co je třeba vědět a znát - aneb, aby dovednosti znamenaly budoucnost

  1. V první řadě je důležité vyhodnotit, zda a do jaké míry budou mít připravované změny dopad na vaši vlastní organizaci. Do jaké míry se organizace změní – to znamená, které procesy nebo rutiny je třeba přizpůsobit nebo přeškolit?
  2. Pak si musíte položit otázku, do jaké míry změny ovlivňují jednání jednotlivých zaměstnanců? Je třeba zavést nové kompetence nebo nové procesy?

Rozhodně nezačínáte od nuly

Každá společnost již má systém řízení, i když si to mnozí neuvědomují. Příklad: Schůzky se službami jsou nabízeny prostřednictvím webových stránek společnosti. Po rezervaci zákazníkem se domluví schůzky a služba je využita. Poté jsou odeslány formuláře zpětné vazby a faktury. Tento proces již probíhá systematicky, neboť příslušní zpracovatelé mají s jejich akcemi zkušenosti.

Pokud se však například změní osoba, která za to dříve odpovídala, nebo jsou přijati noví zaměstnanci a procesy ještě nejsou dostatečně zdokumentovány, může být obtížné se v těchto procesech vyznat. Čím konkrétněji budou procesy, odpovědnosti a smysluplné, kontrolovatelné parametry definovány, tím lépe pro všechny zúčastněné.

V managementu kvality se často mluví o cyklu PDCA:

  • tedy plánování procesů (Plan)
  • jejich provádění (Do)
  • kontrola, do jaké míry vše fungovalo (Check)
  • a v případě potřeby zlepšení nebo další rozvoj (Act)

Nezáleží na tom, jak velké nebo malé organizace jsou, v jakém odvětví pracujete nebo jaký typ společnosti má vaše společnost: systém řízení vytváří podpůrný, „zdravý“ základ pro rozvoj organizací.

Pro organizaci je také důležité, aby se mohla učit, a tak se neustále přizpůsobovat novým, měnícím se podmínkám. To je jediný způsob, jak zajistit a udržet konkurenceschopnost v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu. Po zavedení systému řízení začíná fáze dalšího vývoje a zlepšování.

Každá maličkost pomáhá

Požadavky vašich zákazníků musí zůstat středem zájmu i v této dynamické době, kdy jsou společnosti často velmi zaneprázdněné samy sebou. Zejména v této době se proto bude váš tým při řešení úkolů cítit o to jistěji, čím specifičtější procesy a postupy budou srozumitelně a správně definovány, popř. pokud je bude možné mnohem rychleji a efektivněji přizpůsobit. Efektivně praktikovaný systém řízení poskytuje vodítko a funguje jako rámec, který přesně říká, jak má něco fungovat.

Systémy řízení pomáhají zajistit sledovatelnost rozhodnutí a dostupnost informací za všech okolností. Dokumentace kromě toho také pomáhá zajistit celoživotní vzdělávání ve smyslu procesu neustálého zlepšování a tím se systematicky posouvat směrem k optimalizaci a zlepšování rozhodování a jednání. To vše pak v konečném důsledku vede ke zlepšení firemní výkonnosti.

Pokud máte zájem o in-house kurz ISO 9001 Kompakt - školení, neváhejte nás kontaktovat: zde.  Rádi pro vás vytvoříme nabídku na míru.

22. Srp 2023

Úspěchy našich klientů

Ocenění pro ÚPV

15. Srp 2023

ISO 9001 se bude revidovat

Rozhodnuto o revizi mezinárodní normy kvality

03. Srp 2023

Management kvality? Klíč k úspěchu

Výhody pro jednotlivce i firmy

20. Čvc 2023

Od teorie k praxi: příklad skupiny OMV

Příklady z praxe

03. Čvc 2023

Chystá se revize normy ISO 9001?

Komentář Mag. Dr. Anni Koubek

27. Čvn 2023

Čím se vlastně zabývají…

Manažeři systému řízení rizik

06. Čvn 2023

3 důležité body na cestě k větší udržitelnosti

Světový den životního prostředí 2023

29. Kvě 2023

Aby audity přinášely přidanou hodnotu

Tipy E. Hofstätter-Kollarich, BSc

15. Kvě 2023

Koncepce oběhového hospodářství

Termíny kurzu pro rok 2023

15. Kvě 2023

Vykazování uhlíkové stopy

Jednodenní online kurz

09. Kvě 2023

IFS Food verze 8 zveřejněna

Bezpečnější jídlo, lepší zdraví

28. Dub 2023

Bezpečné a zdravé pracovní prostředí

Jak učinit práci bezpečnější a zdravější

+420 733 180 494