19. Kvě 2022

Jak vám systém řízení může pomoci strukturovat vaše každodenní operace

Podpora v dnešní zrychlené době

V dnešní době se zdá, že se náš svět otáčí rychleji, neustále se mění vnější okolnosti, rámcové podmínky a odpovídajícím způsobem a tempem se tak neustále mění i činnosti a procesy v organizacích.

Aby přes veškerou dynamiku nedocházelo k vnitřním nesrovnalostem mezi znalostmi např. mezi nově přijatými zaměstnanci, činnostmi a procesy organizace, je vhodné dodržovat určitou úroveň struktury a systému.

Systém řízení může podporovat strukturu procesů, transparentnost procesů a dokumentace.

Změna se stává zvykem

Technologický pokrok, digitalizace a automatizace přináší mnoho výhod, jako je rychlejší a efektivnější zpracování procesů. Udržet krok s často až turbulentní rychlostí změn však není vždy snadné.

Organizace a lidé v nich pracující jsou stále častěji konfrontováni se situacemi, ve kterých je důležité myslet, jednat a v neposlední řadě i učit se novým způsobem. Velkou roli zde hraje flexibilita ve smyslu adaptability a agilita ve smyslu mobility.

Vědět a znát, co je třeba vědět a znát - aneb, aby dovednosti znamenaly budoucnost

  1. V první řadě je důležité vyhodnotit, zda a do jaké míry budou mít připravované změny dopad na vaši vlastní organizaci. Do jaké míry se organizace změní – to znamená, které procesy nebo rutiny je třeba přizpůsobit nebo přeškolit?
  2. Pak si musíte položit otázku, do jaké míry změny ovlivňují jednání jednotlivých zaměstnanců? Je třeba zavést nové kompetence nebo nové procesy?

Rozhodně nezačínáte od nuly

Každá společnost již má systém řízení, i když si to mnozí neuvědomují. Příklad: Schůzky se službami jsou nabízeny prostřednictvím webových stránek společnosti. Po rezervaci zákazníkem se domluví schůzky a služba je využita. Poté jsou odeslány formuláře zpětné vazby a faktury. Tento proces již probíhá systematicky, neboť příslušní zpracovatelé mají s jejich akcemi zkušenosti.

Pokud se však například změní osoba, která za to dříve odpovídala, nebo jsou přijati noví zaměstnanci a procesy ještě nejsou dostatečně zdokumentovány, může být obtížné se v těchto procesech vyznat. Čím konkrétněji budou procesy, odpovědnosti a smysluplné, kontrolovatelné parametry definovány, tím lépe pro všechny zúčastněné.

V managementu kvality se často mluví o cyklu PDCA:

  • tedy plánování procesů (Plan)
  • jejich provádění (Do)
  • kontrola, do jaké míry vše fungovalo (Check)
  • a v případě potřeby zlepšení nebo další rozvoj (Act)

Nezáleží na tom, jak velké nebo malé organizace jsou, v jakém odvětví pracujete nebo jaký typ společnosti má vaše společnost: systém řízení vytváří podpůrný, „zdravý“ základ pro rozvoj organizací.

Pro organizaci je také důležité, aby se mohla učit, a tak se neustále přizpůsobovat novým, měnícím se podmínkám. To je jediný způsob, jak zajistit a udržet konkurenceschopnost v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu. Po zavedení systému řízení začíná fáze dalšího vývoje a zlepšování.

Každá maličkost pomáhá

Požadavky vašich zákazníků musí zůstat středem zájmu i v této dynamické době, kdy jsou společnosti často velmi zaneprázdněné samy sebou. Zejména v této době se proto bude váš tým při řešení úkolů cítit o to jistěji, čím specifičtější procesy a postupy budou srozumitelně a správně definovány, popř. pokud je bude možné mnohem rychleji a efektivněji přizpůsobit. Efektivně praktikovaný systém řízení poskytuje vodítko a funguje jako rámec, který přesně říká, jak má něco fungovat.

Systémy řízení pomáhají zajistit sledovatelnost rozhodnutí a dostupnost informací za všech okolností. Dokumentace kromě toho také pomáhá zajistit celoživotní vzdělávání ve smyslu procesu neustálého zlepšování a tím se systematicky posouvat směrem k optimalizaci a zlepšování rozhodování a jednání. To vše pak v konečném důsledku vede ke zlepšení firemní výkonnosti.

Pokud máte zájem o in-house kurz ISO 9001 Kompakt - školení, neváhejte nás kontaktovat: zde.  Rádi pro vás vytvoříme nabídku na míru.

09. Bře 2023

Na slovo s našimi auditory – Matúš Kisela (I.část)

Matúš Kisela, regionální zástupce pro Slovensko

06. Bře 2023

Audity s přidanou hodnotou

Příklady z praxe

01. Bře 2023

qualityaustria Forum 2023 je za dveřmi

Pár slov od CEO Quality Austria

23. Úno 2023

Školení & kurzy v angličtině 2023

Aktuální nabídka v anglickém jazyce

13. Úno 2023

Ing. Christoph Baumgartner, MSc, MBA

Nový jednatel a ředitel Zákaznického centra Quality Austria v Linci

10. Úno 2023

Kurz CMS

Nabídka termínů pro rok 2023

26. Led 2023

Implementace změn ISO 27002:2022

Praktický jednodenní online kurz

24. Led 2023

Proč je ESG pro organizace stále důležitější

Více udržitelnosti pro ekonomiku

09. Led 2023

Systematický přístup k řízení procesů

06. Led 2023

Katalog služeb Quality Austria 2023

Rozšiřujte své znalosti, posilte svou pozici

23. Lis 2022

5 tipů jak zvýšit energetickou účinnost

08. Lis 2022

Série článků od 3 odborníků: část 3.

Osvědčené postupy Siemens

+420 733 180 494