04. Led 2024

Optimální symbióza pro bezpečné a v souladu s předpisy fungující řízení podniku

ISO 27001 a Compliance Management

Vzhledem k rychlému postupu digitální transformace a rostoucímu využívání informačních technologií je (informační) bezpečnost citlivých podnikových dat stále důležitější. Organizace stále - ne-li více než kdy jindy - čelí výzvám, jak splnit požadavky na dodržování předpisů a zároveň zajistit bezpečnost svých informací. V tomto kontextu sehrávají zásadní roli jak norma ISO 27001 týkající se bezpečnosti informací, tak řízení shody podle normy ISO 37301.

ISO/IEC 27001 je mezinárodně uznávaná norma pro bezpečnost informací, která pomáhá společnostem identifikovat a vyhodnocovat rizika související s bezpečností informací a přijímat vhodná opatření k jejich řešení. Naproti tomu řízení shody, jak je navrženo v normě ISO 37301, se týká dodržování právních, regulačních a etických požadavků s cílem ochránit společnost před sankcemi, ztrátou dobrého jména a dalšími negativními důsledky.

Společné cíle

Přestože se oba koncepty zaměřují na různé oblasti, existují určité podobnosti a synergie. Cílem obou je minimalizovat rizika, zavést ochranná opatření a zajistit bezpečnost informací a dat. Kromě toho jak norma ISO/IEC 27001, tak řízení shody podporují koncepční přístup k bezpečnosti a vytvářejí v organizacích povědomí o rizicích a odpovědnosti.

Norma ISO 27001 může organizacím pomoci při zavádění požadavků na dodržování předpisů tím, že poskytuje rámec pro vytvoření komplexního systému řízení bezpečnosti informací (ISMS). Zavedením vhodných kontrolních mechanismů a procesů mohou společnosti přijmout nezbytná bezpečnostní opatření ke splnění zákonných, regulačních a smluvních povinností.

Oba přístupy mají za cíl bezpečné a vyhovující řízení podniku. Integrací obou norem mohou společnosti využít synergie k efektivní koordinaci svého úsilí v oblasti bezpečnosti a shody s předpisy a k optimálnímu využití zdrojů. Díky stejné struktuře a organizaci (High Level Structure) lze obě normy ISO snadno kombinovat mezi sebou, popř. i s dalšími normami ISO.

Standardizovaná struktura, ještě snadnější integrace

Normy ISO 37301, ISO 37001 a ISO 27001 jsou založeny na High Level Structure (HLS), a proto je lze snadno kombinovat. To se týká například i kombinace s běžnými normami, jako je ISO 9001 (kvalita), ISO 14001 (životní prostředí) nebo ISO 45001 (bezpečnost a ochrana zdraví při práci). Díky tomu lze dosáhnout silných synergických efektů, což je pro podniky jednoznačnou výhodou, - jejich stávající systém řízení lze kdykoli doplnit o další aspekty a přizpůsobit jej například aktuálním rámcovým podmínkám nebo novým právním požadavkům.

Jaký je přínos? Řada výhod na mnoha úrovních

Existuje několik důvodů, proč by společnosti a organizace měly zavést oba standardy. Zaprvé, splnění požadavků na shodu - například těch, na které se vztahuje norma ISO 37301 - a zavedení normy ISO 27001 vytváří důvěru mezi zákazníky, obchodními partnery a regulačními orgány. To může vést ke konkurenčním výhodám a novým obchodním příležitostem.

Za druhé, obě normy mohou pomoci identifikovat a odstranit bezpečnostní nedostatky. Zavedením normy ISO 27001 mohou společnosti zlepšit svá opatření pro zabezpečení informací a minimalizovat tak riziko ztráty a úniku dat. Řízení shody zároveň umožňuje identifikovat případy porušování předpisů a zavést vhodná opatření k minimalizaci rizika.

Zavedení normy ISO 27001 a řízení shody je v konečném důsledku silným signálem ve prospěch proaktivního řízení bezpečnosti a shody. Organizace, které zavedou obě normy, prokazují svůj závazek chránit citlivé údaje i dodržovat zákonné požadavky.

Celkově lze říci, že normy ISO 27001 a ISO 37301 mohou organizacím pomoci dosáhnout jejich cílů v oblasti bezpečnosti a dodržování předpisů. Zavedením obou norem se maximalizuje součinnost, která zajistí bezpečné řízení podniku v souladu s předpisy.

06. Čvn 2024

Vzdělávací kurzy na míru

5 dobrých důvodů, proč se vám mohou vyplatit

31. Kvě 2024

Nové požadavky ISO

Změna klimatu se dostává do centra pozornosti norem systému řízení

07. Kvě 2024

5 tipů, jak mít reportovací povinnosti pod kontrolou

Stavět na stávajících systémech

29. Dub 2024

28. duben – Světový den BOZP

Vytváření bezpečného a zdravého pracovního prostředí

23. Dub 2024

Den země

22. dubna slavíme Světový den Země

19. Dub 2024

Nadprůměrně vysoká míra doporučení pro Quality Austria

Společně dosahujeme skvělých výkonů

09. Dub 2024

Plánované úpravy ISO 14001

Co můžeme očekávat od plánované revize ISO 14001?

25. Bře 2024

Aktualizovaný katalog pro rok 2024

Vstříc budoucnosti

18. Bře 2024

Vztahy mezi digitalizací, umělou inteligencí a kvalitou

Jaký byl 29. ročník qualityaustria Forum?

11. Bře 2024

Aktuální informace o řadě ISO 450xx

Nová publikace EN ISO 45001:2023

07. Bře 2024

Světový den úspory energie

Tipy pro úsporu energie v domácnosti a na pracovišti

27. Úno 2024

Co nabídne qualityaustria Forum 2024

Rozhovor s CEO Quality Austria

+420 733 180 494