31. Kvě 2024

Nové požadavky ISO:

Změna klimatu se dostává do centra pozornosti norem systému řízení

Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a Mezinárodní akreditační fórum (IAF) již před časem konstatovaly, že klimatická krize a její dopady přinášejí mnoho závažných výzev. Nepředvídatelné klimatické jevy a zvyšující se teploty mají přímý dopad na bezpečnost a zdraví lidí obecně, v tomto případě zaměstnanců, což se následně projevuje ve změnách pracovních podmínek. To má zase přímý dopad na dodavatelské řetězce, za určitých okolností poškozuje nebo má vliv na výrobní zařízení a ve všech směrech prakticky ovlivňuje produktivitu a kvalitu výrobků.

V důsledku toho vydaly organizace ISO a IAF před třemi měsíci, 22. února 2024, společné komuniké. V něm představily opatření - již dříve avizované v takzvané "Londýnské deklaraci" - týkající se toho, jak by měly nejdůležitější a nejvýznamnější normy systémů managementu řešit problematiku změny klimatu.

Tyto požadavky jsou platné od 23. února 2024.

Nové požadavky

Ve zmiňovaném komuniké jsou uvedeny změny, které mají zajistit, aby se společnosti a organizace těmito otázkami zabývaly. Tyto změny jsou zakotveny v kapitolách 4.1 - Porozumění organizaci a jejímu kontextu a 4.2 - Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran a jsou následující:

 • Kapitola 4.1: "Organizace určí, zda je změna klimatu relevantním tématem.
  V originále: "The organization shall determine whether climate change is a relevant issue.
 • Kapitola 4.2: "POZNÁMKA: Relevantní zainteresované strany mohou mít požadavky související se změnou klimatu.
  V originále: "NOTE: Relevant interested parties may have requirements related to climate change."

Cílem ISO a IAF je zajistit, aby se organizace kromě již zahrnutých témat zabývaly také otázkami změny klimatu a z ní plynoucích dopadů. Zakotvení těchto témat v kontextu symbolizuje komplexní přístup k úvahám o organizaci, neboť na tomto základě mohou, měly by a musí být požadavky zohledněny ve všech ostatních bodech normy (viz také část "Co bude dál" v tomto článku).

Dopad na organizace

Pro certifikované společnosti se nic nemění v tom, že certifikáty (jak byly dříve vydány) zůstávají v platnosti beze změny. Nové požadavky kontrolují auditoři v rámci příslušných auditů.

Certifikované organizace však musí zajistit, aby se zabývaly otázkou změny klimatu a z ní vyplývajících výzev v takovém rozsahu, v jakém jsou tyto otázky (viz definice výše) řešeny v souvislostech, resp. aby byly rovněž odpovídajícím způsobem zohledněny požadavky zúčastněných stran. Na základě těchto zjištění musí organizace definovat taková opatření, která budou považována za vhodná. Stejně jako u většiny ostatních témat se i zde uplatňuje přístup založený na posouzení rizik.

Co bude následovat?

Tyto požadavky budou zahrnuty do všech norem systému managementu typu A (certifikovatelné normy) a následně zahrnuty do harmonizované struktury dodatku 2 přílohy SL.

Následně Auditing Practices Group (neformální skupina ISO složená z odborníků, auditorů a uživatelů) na příkladu auditu ISO 9001 zveřejnila pokyny, jak se na tato témata dotazovat (v angličtině). Tento návod může tedy organizacím sloužit jako základ k tomu, aby si pro sebe dotazovaly a ukotvily výše uvedená témata sami.

Jakou podporu poskytuje Quality Austria?

Naši auditoři jsou v souvislosti s tímto tématem připraveni zabývat se příslušnými otázkami v rámci auditů, komplexně a integrovaně je posuzovat a dotazovat se na ně. V případě, že potřebujete detailnější informaci, s důvěrou se obraťte na nás, popř. přímo na příslušného auditora.

Dotčené normy

Na základě výše uvedeného komuniké jsou v současné době přímo dotčeny následující normy:

Níže uvedené normy již byly změněny (stav k 03/05/2024):

 • ISO 9001:2015/Amd 1:2024 Systémy řízení kvality
  Požadavky
  Změna 1: Opatření ke klimatickým změnám
 • ISO 14001:2015/Amd 1:2024 Systémy environmentálního managementu
  Požadavky s návodem k použití
  Změna 1: Opatření ke klimatickým změnám
 • ISO 22000:2018/Amd 1:2024 Systémy řízení bezpečnosti potravin
  Požadavky na všechny organizace v potravinovém řetězci
  Změna 1: Opatření ke klimatickým změnám
 • ISO 22301:2019/Amd 1:2024 Bezpečnost a odolnost, Systémy řízení kontinuity provozu
  Požadavky
  Změna 1: Opatření ke klimatickým změnám
 • ISO 37001:2016/Amd 1:2024 Systémy řízení proti podplácení
  Požadavky s návodem k použití
  Změna 1: Opatření ke klimatickým změnám
 • ISO 37301:2021/Amd 1:2024 Systémy managementu dodržování předpisů
  Požadavky s návodem k použití
  Změna 1: Opatření ke klimatickým změnám
 • ISO/IEC 20000-1:2018/Amd 1:2024 Informační technologie
  Část 1: Požadavky na systém řízení služeb
  Změna 1: Opatření ke klimatickým změnám
 • ISO/IEC 27001:2022/Amd 1:2024 Bezpečnost informací, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromíy systémy řízení bezpečnosti informací
  Požadavky
  Změna 1: Opatření ke klimatickým změnám
 • ISO 41001:2018/Amd 1:2024 Správa zařízeníPožadavky s návodem k použití
  Změna 1: Opatření ke klimatickým změnám
 • ISO 45001:2018/Amd 1:2024 Systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Požadavky s návodem k použití
  Změna 1: Opatření ke klimatickým změnám
 • ISO 50001:2018/Amd 1:2024 Systémy managementu hospodaření s energií
  Požadavky s návodem k použití
  Změna 1: Opatření ke klimatickým změnám

Se změnami a z nich plynoucími výzvami jsme připraveni Vám pomoci. Kontaktujte náš tým! Ozveme se obratem.

06. Čvn 2024

Vzdělávací kurzy na míru

5 dobrých důvodů, proč se vám mohou vyplatit

07. Kvě 2024

5 tipů, jak mít reportovací povinnosti pod kontrolou

Stavět na stávajících systémech

29. Dub 2024

28. duben – Světový den BOZP

Vytváření bezpečného a zdravého pracovního prostředí

23. Dub 2024

Den země

22. dubna slavíme Světový den Země

19. Dub 2024

Nadprůměrně vysoká míra doporučení pro Quality Austria

Společně dosahujeme skvělých výkonů

09. Dub 2024

Plánované úpravy ISO 14001

Co můžeme očekávat od plánované revize ISO 14001?

25. Bře 2024

Aktualizovaný katalog pro rok 2024

Vstříc budoucnosti

18. Bře 2024

Vztahy mezi digitalizací, umělou inteligencí a kvalitou

Jaký byl 29. ročník qualityaustria Forum?

11. Bře 2024

Aktuální informace o řadě ISO 450xx

Nová publikace EN ISO 45001:2023

07. Bře 2024

Světový den úspory energie

Tipy pro úsporu energie v domácnosti a na pracovišti

27. Úno 2024

Co nabídne qualityaustria Forum 2024

Rozhovor s CEO Quality Austria

13. Úno 2024

qualityaustria Forum 2024

Kvalita jako "všeuměl a odborník na vše"

+420 733 180 494