11. Led 2024

Aktuální informace z prosincového jednání pracovní skupiny!

Vše, co byste měli vědět o chystané revizi normy ISO 9001

Rozhodnutí o revizi normy ISO 9001 bylo přijato v srpnu loňského roku. Ve dnech 4. až 8. prosince 2023 se pak v Londýně v British Standard Institute (BSI) za široké účasti konalo první zasedání pracovní skupiny "TC 176 SC2 WG 29" k "revizi ISO 9001" - mezinárodní normy v oblasti managementu kvality.

Díky tomu, že náš kolega Thomas Waldner, specialista Quality Austria,  Business Development Integrated Management System  je členem pracovní skupiny, která se na revizi podílí, požádali jsme ho o nejaktuálnější informace právě z tohoto prosincového jednání.

Co vše lze očekávat?

Vodítkem pro proces revize se stala "Design Specification". Znamená, to že se neočekávají žádné zásadní úpravy rozsahu a struktury normy. Skladba kapitol a základní obsah by tedy měly zůstat nezměněny. Text týkající se požadavků má být upravován jen nepatrně; upřesnění bude spíše provedeno prostřednictvím poznámek a dodatků v příloze. Některé změny vyplynou z dalšího vývoje společné struktury ("High Level Structure") - např.

  • Standardizace základních textových modulů s cílem dosáhnout harmonizace s těmi normami, které podléhají HLS;
  • zastřešující definice požadavků;
  • výhledové zavádění opatření.

Důraz je také kladen na vypracování pokynů k vyjasnění požadavků v poznámkách a/nebo ve formě poznámek.

Velké úsilí bylo věnováno posouzení relevance "nově vznikajících témat". To se týká vývoje, který byl předem klasifikován jako "potenciálně významný" (byly přezkoumány a vyhodnoceny žádosti o výklad z posledních let). Kromě toho proběhly úvodní diskuse o rozlišování mezi riziky a příležitostmi, jakož i o formulacích s ohledem na požadavky na dokumentaci a chápání integrace systému managementu kvality do řízení celé organizace.

Příloha normy má být rozšířena, aby se předešlo nesprávným výkladům.

Souběžně s normou ISO 9001 probíhá také revize normy ISO 9000. Příslušná pracovní skupina ISO TC176 SC1 zvažuje úpravu zásad managementu kvality a zavedení nových nebo pozměněných definic. Výsledky budou vzájemně koordinovány.

Norma je zpracovávána jako pilotní projekt s využitím nového "online vývojového nástroje" - jde tedy o úvod do digitalizace norem ISO.

Jaký bude další vývoj?

Po intenzivním kole diskusí bude na základě přijatých rozhodnutí a projednávání vytvořen první interní návrh. Tento "pracovní draft" bude rozeslán pracovní skupině k okomentování. Vzniklé připomínky pak budou projednány na příštím zasedání o revizi normy ISO 9001, které je naplánováno na konec února 2024.

Práce na revizi ISO 9001 tedy pokračují a my jsme rádi, že vám můžeme přinášet informace z první ruky na všech kanálech Quality Austria.

Pokud chcete, aby vám neunikla žádná z novinek, objednejte si bezplatný odběr  našeho pravidelného newsletteru. Aktuální informace naleznete samozřejmě i zde, na našich webových stránkách, popř. na našich sociálních sítích. 

Produktová skupina: Kvalita

Norma: ISO 9001

13. Úno 2024

qualityaustria Forum 2024

Kvalita jako "všeuměl a odborník na vše"

04. Led 2024

Optimální symbióza

ISO 27001 a Compliance Management

21. Lis 2023

ISO 37301 jako konkurenční výhoda

O významu systému řízení shody

16. Lis 2023

Dosažení zelené transformace za pomoci systémů řízení

06. Lis 2023

ISO 27001 – přínosy a význam

Norma pro bezpečnost informací

27. Říj 2023

Quality Austria je novým certifikačním orgánem pro ISO/IEC 27001

Rostoucí poptávka po zabezpečení informací

16. Říj 2023

Světový den standardizace – rok 2023

14. říjen 2023

30. Zář 2023

ISO 27001 jako součást rodiny IMS

Proč je to v současnosti tak důležité

27. Zář 2023

Katalog služeb Quality Austria 2024

Řízení rizik v digitálním světě?

14. Zář 2023

Analýza kontextu

Co si pod tímto pojmem představit a jak ji použít

08. Zář 2023

Vše důležité o standardu ISO 37001

Komentář specialistky na compliance

22. Srp 2023

Úspěchy našich klientů

Ocenění pro ÚPV

+420 733 180 494