11. Led 2022

systematický přístup a zlepšování

Nastavení compliance s ISO 37301:2021

Jak již bylo uvedeno v přechozím článku o compliance, nová ISO 37301:2021 byla zveřejněna v dubnu 2021 a je považována za nejmodernější základ pro certifikaci systému řízení shody.

ISO 37301 mimo jiného nabízí organizacím nastavení systematického přístupu v činnostech souvisejících s compliance a ruku v ruce s tím také systematické zlepšování právní jistoty. Na Mgr. Martina Fridla, network partnera a produktového experta Quality Austria pro oblast compliance a protikorupčních systémů řízení, jsme se obrátili s dotazem, zda zavedení systému řízení compliance představuje pro organizace zvýšené náklady nebo zda se jedná o nepostradatelnou pomůcku pro nastavení právního souladu v rámci prevence a dodržování právního předpisů, s nimiž se organizace stále častěji potýkají.

V následujících řádcích pro nás pan Fridl shrnul nejzásadnější informace, jež by měla každá organizace zvážit.

Co se týče procesního nastavení anonymního oznamování neboli whistleblowingu, je zřetelný nárůst hledaných a implementovaných řešení v organizacích tak, aby měly zajištěný soulad s novými právními požadavky EU. Většina společností si bohatě vystačí s různými IT nástroji, které umožňují anonymní komunikaci s whistleblowery. Oznámení a podobné zprávy mohou být ponechány v tzv. černé skříňce (black box), v níž je možné uchovávat rovněž i zprávy odeslané oznamovatelům. Avšak je nutné si uvědomit, že samotné zřízení „černé skříňky“ pro anonymní vyhledávání a komunikaci s oznamovateli nestačí. Je totiž potřebné mít uchovány i instrukce a postupy související s daným zpracováním.

Normativní a systematická podpora

Společnosti, které již mají zavedený systém řízení compliance podle ISO 37301:2021 či protikorupční systém řízení podle ISO 37001:2016, mají základní nastavení a činnosti za sebou. Disponují totiž nastaveným procesem anonymního oznamování jakožto formou kontroly. Vedle toho také již umí pracovat s High Level Structure, tedy strukturou vysoké úrovně, která je totožná ve všech nově přijímaných normách, tedy i těm z rodiny ISO 37xxx. V neposlední řadě také ovládají práci s cyklem PDCA (Plan – Do – Check – Act). Díky všem výše uvedeným faktorům už mají tyto společnosti také nastaveny všechny potřebné procesy.

Certifikace podle norem řady ISO 37xxx dokáže mimořádně přispět k prohloubení a nastavení obecné compliance v dané společnosti, protože řeší otázky nejen nastavení, nýbrž i obecně známé problémy s dodržováním předpisů.

Quality Austria nabízí od 11. listopadu 2021 kromě certifikace ISO 37001 (protikorupční systém řízení) i certifikaci systémů řízení shody (compliance) dle ISO 37301.

Nařízení vlády opět uzavře muzea, knihovnu i Simonův betlém - FRÝDLANTSKO

Chcete se dozvědět víc? Využijte i vy všechny možné příležitosti a zjistěte více o našich nabídkách certifikace.

Network partner

Mag.iur. Martin Fridl

Network Partner, produktový specialista pro oblast compliance, ISO 37001 a ISO 37301 odeslat e-mail

Team

JUDr. Mgr. Aneta Zichová

compliance a protikorupční systémy řízení odeslat e-mail

07. Kvě 2024

5 tipů, jak mít reportovací povinnosti pod kontrolou

Stavět na stávajících systémech

29. Dub 2024

28. duben – Světový den BOZP

Vytváření bezpečného a zdravého pracovního prostředí

23. Dub 2024

Den země

22. dubna slavíme Světový den Země

19. Dub 2024

Nadprůměrně vysoká míra doporučení pro Quality Austria

Společně dosahujeme skvělých výkonů

09. Dub 2024

Plánované úpravy ISO 14001

Co můžeme očekávat od plánované revize ISO 14001?

25. Bře 2024

Aktualizovaný katalog pro rok 2024

Vstříc budoucnosti

21. Bře 2024

ESG: povinná výbava, která dává smysl

Proč je školení ESG stále důležitější

18. Bře 2024

Vztahy mezi digitalizací, umělou inteligencí a kvalitou

Jaký byl 29. ročník qualityaustria Forum?

11. Bře 2024

Aktuální informace o řadě ISO 450xx

Nová publikace EN ISO 45001:2023

07. Bře 2024

Světový den úspory energie

Tipy pro úsporu energie v domácnosti a na pracovišti

27. Úno 2024

Co nabídne qualityaustria Forum 2024

Rozhovor s CEO Quality Austria

13. Úno 2024

qualityaustria Forum 2024

Kvalita jako "všeuměl a odborník na vše"

+420 733 180 494