11. Led 2022

systematický přístup a zlepšování

Nastavení compliance s ISO 37301:2021

Jak již bylo uvedeno v přechozím článku o compliance, nová ISO 37301:2021 byla zveřejněna v dubnu 2021 a je považována za nejmodernější základ pro certifikaci systému řízení shody.

ISO 37301 mimo jiného nabízí organizacím nastavení systematického přístupu v činnostech souvisejících s compliance a ruku v ruce s tím také systematické zlepšování právní jistoty. Na Mgr. Martina Fridla, network partnera a produktového experta Quality Austria pro oblast compliance a protikorupčních systémů řízení, jsme se obrátili s dotazem, zda zavedení systému řízení compliance představuje pro organizace zvýšené náklady nebo zda se jedná o nepostradatelnou pomůcku pro nastavení právního souladu v rámci prevence a dodržování právního předpisů, s nimiž se organizace stále častěji potýkají.

V následujících řádcích pro nás pan Fridl shrnul nejzásadnější informace, jež by měla každá organizace zvážit.

Co se týče procesního nastavení anonymního oznamování neboli whistleblowingu, je zřetelný nárůst hledaných a implementovaných řešení v organizacích tak, aby měly zajištěný soulad s novými právními požadavky EU. Většina společností si bohatě vystačí s různými IT nástroji, které umožňují anonymní komunikaci s whistleblowery. Oznámení a podobné zprávy mohou být ponechány v tzv. černé skříňce (black box), v níž je možné uchovávat rovněž i zprávy odeslané oznamovatelům. Avšak je nutné si uvědomit, že samotné zřízení „černé skříňky“ pro anonymní vyhledávání a komunikaci s oznamovateli nestačí. Je totiž potřebné mít uchovány i instrukce a postupy související s daným zpracováním.

Normativní a systematická podpora

Společnosti, které již mají zavedený systém řízení compliance podle ISO 37301:2021 či protikorupční systém řízení podle ISO 37001:2016, mají základní nastavení a činnosti za sebou. Disponují totiž nastaveným procesem anonymního oznamování jakožto formou kontroly. Vedle toho také již umí pracovat s High Level Structure, tedy strukturou vysoké úrovně, která je totožná ve všech nově přijímaných normách, tedy i těm z rodiny ISO 37xxx. V neposlední řadě také ovládají práci s cyklem PDCA (Plan – Do – Check – Act). Díky všem výše uvedeným faktorům už mají tyto společnosti také nastaveny všechny potřebné procesy.

Certifikace podle norem řady ISO 37xxx dokáže mimořádně přispět k prohloubení a nastavení obecné compliance v dané společnosti, protože řeší otázky nejen nastavení, nýbrž i obecně známé problémy s dodržováním předpisů.

Quality Austria nabízí od 11. listopadu 2021 kromě certifikace ISO 37001 (protikorupční systém řízení) i certifikaci systémů řízení shody (compliance) dle ISO 37301.

Nařízení vlády opět uzavře muzea, knihovnu i Simonův betlém - FRÝDLANTSKO

Chcete se dozvědět víc? Využijte i vy všechny možné příležitosti a zjistěte více o našich nabídkách certifikace.

Network partner

Mag.iur. Martin Fridl

Network Partner, produktový specialista pro oblast compliance, ISO 37001 a ISO 37301 odeslat e-mail

Team

JUDr. Mgr. Aneta Zichová

compliance a protikorupční systémy řízení odeslat e-mail

08. Lis 2022

Série článků od 3 odborníků: část 3.

Osvědčené postupy Siemens

24. Říj 2022

HACCP Rev. 2020

Zveřejněny nové pokyny EU k zavádění systémů řízení bezpečnosti potravin

17. Říj 2022

14. říjen Světový den standardizace

Jak nás normy přibližují k cílům udržitelného rozvoje

23. Zář 2022

Bezplatný webinář 29. 9. 2022

První ze série webinářů "Firmy a kvalita - osvědčená řešení" (v německém jazyce)

21. Zář 2022

Série článků od 3 odborníků: část 2.

Podpora digitalizace prostřednictvím integrovaného systému řízení

15. Zář 2022

GRI – globální iniciativa pro podávání zpráv

Nová verze standardu GRI

29. Srp 2022

Quality Austria získala ocenění kununu Top Company 2022

Oblíbený zaměstnavatel

25. Srp 2022

Série článků od 3 odborníků: část 1.

Digitální dvojče

09. Srp 2022

Co jsme se v posledních letech dozvěděli o digitalizaci

Digitalizace - získané zkušenosti

24. Čvn 2022

5 kamenů úrazu, kterým je třeba se vyhnout

Na co dát pozor při zavádění systému řízení

16. Čvn 2022

9. červen Světový den akreditace

Udržitelnost ekonomického růstu & životní prostředí

08. Čvn 2022

Světový den bezpečnosti potravin v roce 2022

Bezpečnější jídlo, lepší zdraví

+420 733 180 494