11. Led 2022

systematický přístup a zlepšování

Nastavení compliance s ISO 37301:2021

Jak již bylo uvedeno v přechozím článku o compliance, nová ISO 37301:2021 byla zveřejněna v dubnu 2021 a je považována za nejmodernější základ pro certifikaci systému řízení shody.

ISO 37301 mimo jiného nabízí organizacím nastavení systematického přístupu v činnostech souvisejících s compliance a ruku v ruce s tím také systematické zlepšování právní jistoty. Na Mgr. Martina Fridla, network partnera a produktového experta Quality Austria pro oblast compliance a protikorupčních systémů řízení, jsme se obrátili s dotazem, zda zavedení systému řízení compliance představuje pro organizace zvýšené náklady nebo zda se jedná o nepostradatelnou pomůcku pro nastavení právního souladu v rámci prevence a dodržování právního předpisů, s nimiž se organizace stále častěji potýkají.

V následujících řádcích pro nás pan Fridl shrnul nejzásadnější informace, jež by měla každá organizace zvážit.

Co se týče procesního nastavení anonymního oznamování neboli whistleblowingu, je zřetelný nárůst hledaných a implementovaných řešení v organizacích tak, aby měly zajištěný soulad s novými právními požadavky EU. Většina společností si bohatě vystačí s různými IT nástroji, které umožňují anonymní komunikaci s whistleblowery. Oznámení a podobné zprávy mohou být ponechány v tzv. černé skříňce (black box), v níž je možné uchovávat rovněž i zprávy odeslané oznamovatelům. Avšak je nutné si uvědomit, že samotné zřízení „černé skříňky“ pro anonymní vyhledávání a komunikaci s oznamovateli nestačí. Je totiž potřebné mít uchovány i instrukce a postupy související s daným zpracováním.

Normativní a systematická podpora

Společnosti, které již mají zavedený systém řízení compliance podle ISO 37301:2021 či protikorupční systém řízení podle ISO 37001:2016, mají základní nastavení a činnosti za sebou. Disponují totiž nastaveným procesem anonymního oznamování jakožto formou kontroly. Vedle toho také již umí pracovat s High Level Structure, tedy strukturou vysoké úrovně, která je totožná ve všech nově přijímaných normách, tedy i těm z rodiny ISO 37xxx. V neposlední řadě také ovládají práci s cyklem PDCA (Plan – Do – Check – Act). Díky všem výše uvedeným faktorům už mají tyto společnosti také nastaveny všechny potřebné procesy.

Certifikace podle norem řady ISO 37xxx dokáže mimořádně přispět k prohloubení a nastavení obecné compliance v dané společnosti, protože řeší otázky nejen nastavení, nýbrž i obecně známé problémy s dodržováním předpisů.

Quality Austria nabízí od 11. listopadu 2021 kromě certifikace ISO 37001 (protikorupční systém řízení) i certifikaci systémů řízení shody (compliance) dle ISO 37301.

Nařízení vlády opět uzavře muzea, knihovnu i Simonův betlém - FRÝDLANTSKO

Chcete se dozvědět víc? Využijte i vy všechny možné příležitosti a zjistěte více o našich nabídkách certifikace.

Network partner

Mag.iur. Martin Fridl

Network Partner, produktový specialista pro oblast compliance, ISO 37001 a ISO 37301 odeslat e-mail

Team

JUDr. Mgr. Aneta Zichová

compliance a protikorupční systémy řízení odeslat e-mail

03. Kvě 2022

Online workshop 12. 5. 2022

Bezpečnost výměny informací

27. Dub 2022

27. qualityaustria Forum očima CEO

Ohlédnutí za úspěšnou konferencí

22. Dub 2022

Riziko blackoutu

Je možné se připravit?

30. Bře 2022

Školení a kurzy v angličtině

Aktuální nabídka kurzů v anglickém jazyce

28. Bře 2022

Online workshop 28. 4. 2022

Tipy & triky pro interní audity

14. Bře 2022

Katalog služeb 2022-2023

10. Bře 2022

27. qualityaustria Forum

Hybridní konference

24. Úno 2022

Online workshop 8. 3. 2022

Jsme zde pro vás

14. Úno 2022

Rozvoj dovedností

Kontinuální proces zlepšování

11. Led 2022

Nové manažerské duo

Nový management Quality Austria

22. Lis 2021

7 tipů na boj proti korupci

tipy na prevenci přímo od experta

22. Lis 2021

Certifikace compliance ISO 37301

systém řízení compliance

+420 733 180 494