27. Bře 2023

Představujeme Vám experty Quality Austria CZ&SK (část II.)

M. Kisela: Připravujeme nové produkty a pomáháme klientům posunout se dál

Na výrazy jako audit, auditor, auditorská zpráva lze v posledních letech natrefit prakticky denně. Jejch význam se liší podle toho zda se s nimi setkáváme v oblasti politiky, v podnikání, v médiích… Liší se i „potřeby“, které má příslušný audit řešit.

Jak důležité je, aby management společnosti pomýšlel na audit, resp. zajištění si auditora, s dostatečným předstihem?

Ako audítor odpoviem, že je to veľmi dôležité. Najdôležitejšie je vybrať si správnu organizáciu, resp. audítora. Určite by som sa pýtal na osoby audítorov a ich skúsenosti, pretože, žiaľ, existujú prípady, keď iné certifikačné organizácie nasadzujú svojich audítorov bez toho, aby sa daným sektorom zaoberali. Čo sa týka časového harmonogramu, je dôležité dohodnúť sa na audite v dostatočnom predstihu, aby celý proces mohol prebehnúť s dlhšími časovými prestávkami medzi jednotlivými krokmi certifikačného procesu a aby organizácia mala dostatok času na odstránenie nedostatkov atď. Takže začať riešiť audit mesiac pred požiadavkou zákazníka na certifikáciu je naozaj neskoro a spôsobuje to veľký stres na oboch stranách.

Jaké závěry ze zpráv plynou pro společnosti, mohou z těchto zpráv benefitovat i jiní? Mám tím na mysli banky, obchodní partnery apod.?

Správa z auditu systémov riadenia je určená predovšetkým samotnej organizácii a má odhaliť jej silné a slabé stránky, na ktorých je potrebné pracovať. Z môjho pohľadu je audit predovšetkým snahou o zlepšenie procesov organizácie a poskytnutie určitej nezáväznej spätnej väzby. Nepriamo tak partneri a zákazníci získavajú lepšie služby a výrobky. Ale sú situácie, keď sa zákazník viac zameriava na stav svojho dodávateľa a aj prostredníctvom výsledkov auditov sa snaží udržať dodávateľa v dobrej kondícii. V prípade certifikačných auditov je výsledkom samozrejme aj certifikát, ktorý potvrdzuje úroveň manažerského systému organizácie. Ten je často vstupenkou do dodávateľského reťazca alebo slúži ako potvrdenie serióznosti organizácie.

Stále však tvrdím, že cieľom by malo byť zlepšovanie, certifikát je len "vedľajším efektom" správneho postupu organizácie.

Je součástí strategie dobrého managementu společnosti i dobrovolná certifikace?

Certifikácia je takmer vždy dobrovoľná, hoci existuje niekoľko systémov, ktoré sú povinné zo zákona, ale tých je menšina. Je pravda, že často je dôvodom certifikácie požiadavka zákazníka, ale treba si uvedomiť, že zákazníkovi nejde o daný "papier", ale práve o to posúdenie a neustály tlak na zlepšovanie v danej oblasti. A práve ta skutočná snaha o zlepšovanie je dobrovoľná a ak ju manažment správne pochopí, môže byť veľmi nápomocná pri úspechu organizácie na trhu.

Souhlasíte s tvrzením, že nejlepší reklamou jsou reference spokojených klientů?

To je samozrejme najvyššia méta, ktorú sa snažia dosiahnuť všetky organizácie. Žiadny certifikát vám sám o sebe neprinesie spokojnosť zákazníkov. Je to skutočne nepretržité úsilie o udržiavanie a zlepšovanie procesov organizácie. Potom veci fungujú tak, ako majú, a na konci sú zákazníci spokojní alebo dokonca spokojnejší, ako boli.

představitelé českého a slovenského zastoupení Quality Austria & CIS: Ing. Petr Kopecký, Ph.D. (vlevo) a Ing. Matúš Kisela, Ph.D. (vpravo) © wildbild / Doris Wild

Které novinky v portfoliu QA jsou z vašeho pohledu momentálně nejzajímavější, nejpotřebnější z hlediska dalšího rozvoje společností?

Spoločnosť Quality Austria ponúka širokú škálu produktov. Z môjho pohľadu sú stále potrebné tzv. vstupné témy pre každú organizáciu a správne nastavenie procesov v oblasti kvality (ISO 9001), ochrany životného prostredia (ISO 14001) a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ISO 45001).

Ochrana životného prostredia je však stále aktuálnejšou témou, kde sa do popredia dostáva aj téma reportovania skleníkových plynov a snaha o cirkulárnu ekonomiku vďaka tlaku zo strany EÚ a zákazníkov. V oblasti vykazovania skleníkových plynov vyvíjame školiace produkty a sme skutočne schopní tieto správy pre našich zákazníkov validovať a overovať.

V oblasti obehového hospodárstva ponúkame zaujímavý produkt pre všetky organizácie pod značkou Circular Globe. V rámci tohto štandardu sa procesy a výrobky organizácie posudzujú podľa zásad obehového hospodárstva a organizácia získava skóre na základe úrovne, na ktorej tieto zásady spĺňa. Týmto spôsobom môže spoločnosť preukázať svojim zákazníkom, že podniká skutočné kroky na ochranu životného prostredia.

Z uvedeného je zrejmé, že naši klienti sú pre nás na prvom mieste. Jednoducho povedané - neustále vyvíjame nové produkty a pomáhame našim klientom napredovať.

07. Kvě 2024

5 tipů, jak mít reportovací povinnosti pod kontrolou

Stavět na stávajících systémech

29. Dub 2024

28. duben – Světový den BOZP

Vytváření bezpečného a zdravého pracovního prostředí

23. Dub 2024

Den země

22. dubna slavíme Světový den Země

19. Dub 2024

Nadprůměrně vysoká míra doporučení pro Quality Austria

Společně dosahujeme skvělých výkonů

09. Dub 2024

Plánované úpravy ISO 14001

Co můžeme očekávat od plánované revize ISO 14001?

25. Bře 2024

Aktualizovaný katalog pro rok 2024

Vstříc budoucnosti

21. Bře 2024

ESG: povinná výbava, která dává smysl

Proč je školení ESG stále důležitější

18. Bře 2024

Vztahy mezi digitalizací, umělou inteligencí a kvalitou

Jaký byl 29. ročník qualityaustria Forum?

11. Bře 2024

Aktuální informace o řadě ISO 450xx

Nová publikace EN ISO 45001:2023

07. Bře 2024

Světový den úspory energie

Tipy pro úsporu energie v domácnosti a na pracovišti

27. Úno 2024

Co nabídne qualityaustria Forum 2024

Rozhovor s CEO Quality Austria

13. Úno 2024

qualityaustria Forum 2024

Kvalita jako "všeuměl a odborník na vše"

+420 733 180 494