27. Bře 2023

Představujeme Vám experty Quality Austria CZ&SK (část II.)

M. Kisela: Připravujeme nové produkty a pomáháme klientům posunout se dál

Na výrazy jako audit, auditor, auditorská zpráva lze v posledních letech natrefit prakticky denně. Jejch význam se liší podle toho zda se s nimi setkáváme v oblasti politiky, v podnikání, v médiích… Liší se i „potřeby“, které má příslušný audit řešit.

Jak důležité je, aby management společnosti pomýšlel na audit, resp. zajištění si auditora, s dostatečným předstihem?

Ako audítor odpoviem, že je to veľmi dôležité. Najdôležitejšie je vybrať si správnu organizáciu, resp. audítora. Určite by som sa pýtal na osoby audítorov a ich skúsenosti, pretože, žiaľ, existujú prípady, keď iné certifikačné organizácie nasadzujú svojich audítorov bez toho, aby sa daným sektorom zaoberali. Čo sa týka časového harmonogramu, je dôležité dohodnúť sa na audite v dostatočnom predstihu, aby celý proces mohol prebehnúť s dlhšími časovými prestávkami medzi jednotlivými krokmi certifikačného procesu a aby organizácia mala dostatok času na odstránenie nedostatkov atď. Takže začať riešiť audit mesiac pred požiadavkou zákazníka na certifikáciu je naozaj neskoro a spôsobuje to veľký stres na oboch stranách.

Jaké závěry ze zpráv plynou pro společnosti, mohou z těchto zpráv benefitovat i jiní? Mám tím na mysli banky, obchodní partnery apod.?

Správa z auditu systémov riadenia je určená predovšetkým samotnej organizácii a má odhaliť jej silné a slabé stránky, na ktorých je potrebné pracovať. Z môjho pohľadu je audit predovšetkým snahou o zlepšenie procesov organizácie a poskytnutie určitej nezáväznej spätnej väzby. Nepriamo tak partneri a zákazníci získavajú lepšie služby a výrobky. Ale sú situácie, keď sa zákazník viac zameriava na stav svojho dodávateľa a aj prostredníctvom výsledkov auditov sa snaží udržať dodávateľa v dobrej kondícii. V prípade certifikačných auditov je výsledkom samozrejme aj certifikát, ktorý potvrdzuje úroveň manažerského systému organizácie. Ten je často vstupenkou do dodávateľského reťazca alebo slúži ako potvrdenie serióznosti organizácie.

Stále však tvrdím, že cieľom by malo byť zlepšovanie, certifikát je len "vedľajším efektom" správneho postupu organizácie.

Je součástí strategie dobrého managementu společnosti i dobrovolná certifikace?

Certifikácia je takmer vždy dobrovoľná, hoci existuje niekoľko systémov, ktoré sú povinné zo zákona, ale tých je menšina. Je pravda, že často je dôvodom certifikácie požiadavka zákazníka, ale treba si uvedomiť, že zákazníkovi nejde o daný "papier", ale práve o to posúdenie a neustály tlak na zlepšovanie v danej oblasti. A práve ta skutočná snaha o zlepšovanie je dobrovoľná a ak ju manažment správne pochopí, môže byť veľmi nápomocná pri úspechu organizácie na trhu.

Souhlasíte s tvrzením, že nejlepší reklamou jsou reference spokojených klientů?

To je samozrejme najvyššia méta, ktorú sa snažia dosiahnuť všetky organizácie. Žiadny certifikát vám sám o sebe neprinesie spokojnosť zákazníkov. Je to skutočne nepretržité úsilie o udržiavanie a zlepšovanie procesov organizácie. Potom veci fungujú tak, ako majú, a na konci sú zákazníci spokojní alebo dokonca spokojnejší, ako boli.

představitelé českého a slovenského zastoupení Quality Austria & CIS: Ing. Petr Kopecký, Ph.D. (vlevo) a Ing. Matúš Kisela, Ph.D. (vpravo) © wildbild / Doris Wild

Které novinky v portfoliu QA jsou z vašeho pohledu momentálně nejzajímavější, nejpotřebnější z hlediska dalšího rozvoje společností?

Spoločnosť Quality Austria ponúka širokú škálu produktov. Z môjho pohľadu sú stále potrebné tzv. vstupné témy pre každú organizáciu a správne nastavenie procesov v oblasti kvality (ISO 9001), ochrany životného prostredia (ISO 14001) a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ISO 45001).

Ochrana životného prostredia je však stále aktuálnejšou témou, kde sa do popredia dostáva aj téma reportovania skleníkových plynov a snaha o cirkulárnu ekonomiku vďaka tlaku zo strany EÚ a zákazníkov. V oblasti vykazovania skleníkových plynov vyvíjame školiace produkty a sme skutočne schopní tieto správy pre našich zákazníkov validovať a overovať.

V oblasti obehového hospodárstva ponúkame zaujímavý produkt pre všetky organizácie pod značkou Circular Globe. V rámci tohto štandardu sa procesy a výrobky organizácie posudzujú podľa zásad obehového hospodárstva a organizácia získava skóre na základe úrovne, na ktorej tieto zásady spĺňa. Týmto spôsobom môže spoločnosť preukázať svojim zákazníkom, že podniká skutočné kroky na ochranu životného prostredia.

Z uvedeného je zrejmé, že naši klienti sú pre nás na prvom mieste. Jednoducho povedané - neustále vyvíjame nové produkty a pomáhame našim klientom napredovať.

15. Kvě 2023

Koncepce oběhového hospodářství

Termíny kurzu pro rok 2023

15. Kvě 2023

Vykazování uhlíkové stopy

Jednodenní online kurz

09. Kvě 2023

IFS Food verze 8 zveřejněna

Bezpečnější jídlo, lepší zdraví

28. Dub 2023

Bezpečné a zdravé pracovní prostředí

Jak učinit práci bezpečnější a zdravější

14. Dub 2023

Jak důležitá je funkce ESG manažerů

Skrytí hrdinové

07. Dub 2023

Světový den zdraví

Zdraví pro všechny

09. Bře 2023

Na slovo s našimi auditory – Matúš Kisela (I.část)

Matúš Kisela, regionální zástupce pro Slovensko

06. Bře 2023

Audity s přidanou hodnotou

Příklady z praxe

01. Bře 2023

qualityaustria Forum 2023 je za dveřmi

Pár slov od CEO Quality Austria

23. Úno 2023

Školení & kurzy v angličtině 2023

Aktuální nabídka v anglickém jazyce

13. Úno 2023

Ing. Christoph Baumgartner, MSc, MBA

Nový jednatel a ředitel Zákaznického centra Quality Austria v Linci

10. Úno 2023

Kurz CMS

Nabídka termínů pro rok 2023

+420 733 180 494