27. Bře 2023

Představujeme Vám experty Quality Austria CZ&SK (část II.)

M. Kisela: Připravujeme nové produkty a pomáháme klientům posunout se dál

Na výrazy jako audit, auditor, auditorská zpráva lze v posledních letech natrefit prakticky denně. Jejch význam se liší podle toho zda se s nimi setkáváme v oblasti politiky, v podnikání, v médiích… Liší se i „potřeby“, které má příslušný audit řešit.

Jak důležité je, aby management společnosti pomýšlel na audit, resp. zajištění si auditora, s dostatečným předstihem?

Ako audítor odpoviem, že je to veľmi dôležité. Najdôležitejšie je vybrať si správnu organizáciu, resp. audítora. Určite by som sa pýtal na osoby audítorov a ich skúsenosti, pretože, žiaľ, existujú prípady, keď iné certifikačné organizácie nasadzujú svojich audítorov bez toho, aby sa daným sektorom zaoberali. Čo sa týka časového harmonogramu, je dôležité dohodnúť sa na audite v dostatočnom predstihu, aby celý proces mohol prebehnúť s dlhšími časovými prestávkami medzi jednotlivými krokmi certifikačného procesu a aby organizácia mala dostatok času na odstránenie nedostatkov atď. Takže začať riešiť audit mesiac pred požiadavkou zákazníka na certifikáciu je naozaj neskoro a spôsobuje to veľký stres na oboch stranách.

Jaké závěry ze zpráv plynou pro společnosti, mohou z těchto zpráv benefitovat i jiní? Mám tím na mysli banky, obchodní partnery apod.?

Správa z auditu systémov riadenia je určená predovšetkým samotnej organizácii a má odhaliť jej silné a slabé stránky, na ktorých je potrebné pracovať. Z môjho pohľadu je audit predovšetkým snahou o zlepšenie procesov organizácie a poskytnutie určitej nezáväznej spätnej väzby. Nepriamo tak partneri a zákazníci získavajú lepšie služby a výrobky. Ale sú situácie, keď sa zákazník viac zameriava na stav svojho dodávateľa a aj prostredníctvom výsledkov auditov sa snaží udržať dodávateľa v dobrej kondícii. V prípade certifikačných auditov je výsledkom samozrejme aj certifikát, ktorý potvrdzuje úroveň manažerského systému organizácie. Ten je často vstupenkou do dodávateľského reťazca alebo slúži ako potvrdenie serióznosti organizácie.

Stále však tvrdím, že cieľom by malo byť zlepšovanie, certifikát je len "vedľajším efektom" správneho postupu organizácie.

Je součástí strategie dobrého managementu společnosti i dobrovolná certifikace?

Certifikácia je takmer vždy dobrovoľná, hoci existuje niekoľko systémov, ktoré sú povinné zo zákona, ale tých je menšina. Je pravda, že často je dôvodom certifikácie požiadavka zákazníka, ale treba si uvedomiť, že zákazníkovi nejde o daný "papier", ale práve o to posúdenie a neustály tlak na zlepšovanie v danej oblasti. A práve ta skutočná snaha o zlepšovanie je dobrovoľná a ak ju manažment správne pochopí, môže byť veľmi nápomocná pri úspechu organizácie na trhu.

Souhlasíte s tvrzením, že nejlepší reklamou jsou reference spokojených klientů?

To je samozrejme najvyššia méta, ktorú sa snažia dosiahnuť všetky organizácie. Žiadny certifikát vám sám o sebe neprinesie spokojnosť zákazníkov. Je to skutočne nepretržité úsilie o udržiavanie a zlepšovanie procesov organizácie. Potom veci fungujú tak, ako majú, a na konci sú zákazníci spokojní alebo dokonca spokojnejší, ako boli.

představitelé českého a slovenského zastoupení Quality Austria & CIS: Ing. Petr Kopecký, Ph.D. (vlevo) a Ing. Matúš Kisela, Ph.D. (vpravo) © wildbild / Doris Wild

Které novinky v portfoliu QA jsou z vašeho pohledu momentálně nejzajímavější, nejpotřebnější z hlediska dalšího rozvoje společností?

Spoločnosť Quality Austria ponúka širokú škálu produktov. Z môjho pohľadu sú stále potrebné tzv. vstupné témy pre každú organizáciu a správne nastavenie procesov v oblasti kvality (ISO 9001), ochrany životného prostredia (ISO 14001) a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ISO 45001).

Ochrana životného prostredia je však stále aktuálnejšou témou, kde sa do popredia dostáva aj téma reportovania skleníkových plynov a snaha o cirkulárnu ekonomiku vďaka tlaku zo strany EÚ a zákazníkov. V oblasti vykazovania skleníkových plynov vyvíjame školiace produkty a sme skutočne schopní tieto správy pre našich zákazníkov validovať a overovať.

V oblasti obehového hospodárstva ponúkame zaujímavý produkt pre všetky organizácie pod značkou Circular Globe. V rámci tohto štandardu sa procesy a výrobky organizácie posudzujú podľa zásad obehového hospodárstva a organizácia získava skóre na základe úrovne, na ktorej tieto zásady spĺňa. Týmto spôsobom môže spoločnosť preukázať svojim zákazníkom, že podniká skutočné kroky na ochranu životného prostredia.

Z uvedeného je zrejmé, že naši klienti sú pre nás na prvom mieste. Jednoducho povedané - neustále vyvíjame nové produkty a pomáhame našim klientom napredovať.

21. Lis 2023

ISO 37301 jako konkurenční výhoda

O významu systému řízení shody

16. Lis 2023

Dosažení zelené transformace za pomoci systémů řízení

06. Lis 2023

ISO 27001 – přínosy a význam

Norma pro bezpečnost informací

27. Říj 2023

Quality Austria je novým certifikačním orgánem pro ISO/IEC 27001

Rostoucí poptávka po zabezpečení informací

16. Říj 2023

Světový den standardizace – rok 2023

14. říjen 2023

30. Zář 2023

ISO 27001 jako součást rodiny IMS

Proč je to v současnosti tak důležité

27. Zář 2023

Katalog služeb Quality Austria 2024

Řízení rizik v digitálním světě?

14. Zář 2023

Analýza kontextu

Co si pod tímto pojmem představit a jak ji použít

08. Zář 2023

Vše důležité o standardu ISO 37001

Komentář specialistky na compliance

22. Srp 2023

Úspěchy našich klientů

Ocenění pro ÚPV

15. Srp 2023

ISO 9001 se bude revidovat

Rozhodnuto o revizi mezinárodní normy kvality

03. Srp 2023

Management kvality? Klíč k úspěchu

Výhody pro jednotlivce i firmy

+420 733 180 494