03. Srp 2023

Stručné shrnutí od M.Wiener a M. Lucyshyna

Kvalita? Klíč k úspěchu

Kultura kvality je klíčem k úspěšnému zvládání výzev a příležitostí, které se objevují v neustále se měnícím světě.

Zajišťuje, že společnosti dokáží jednat flexibilně, s ohledem na potřeby zákazníků, dlouhodobě udržitelně a s uvědoměním si rizik. Řešení otázky kultury kvality přináší jednotlivcům i organizacím řadu výhod. Melanie Wiener a Mischa Lucyshyn, školitelé a spolupracující experti společnosti Quality Austria, pro vás shrnuli některé z nejdůležitějších přínosů:

Pro jednotlivce:

  • Rozvoj kompetencí: Díky tomu, že se budete setkávat s kulturou kvality, si rozvinete své znalosti a dovednosti související s řízením a zlepšováním kvality. To může rozšířit vaše profesní perspektivy a zlepšit vaše kariérní možnosti.
  • Povědomí o kvalitě: Pochopením významu kvality a jejím začleněním do způsobu myšlení a práce si jednotlivci mohou vytvořit vyšší povědomí o kvalitě, které vede k vyšší morálce, silnějšímu pocitu odpovědnosti a lepším službám zákazníkům.
  • Prevence chyb a schopnost řešit problémy: Díky seznámení se s kulturou kvality se naučíte, jak identifikovat, předcházet a napravovat chyby v rané fázi. Budete schopni systematicky řešit problémy, nacházet účinná řešení a dosahovat neustálého zlepšování.
  • Týmovost a spolupráce: Kultura kvality podporuje spolupráci a sdílení nápadů a osvědčených postupů. Jednotlivci se naučí pracovat v týmech, sdílet informace, učit se jeden od druhého a vzájemně spolupracovat na zlepšování kvality.

Pro firmy:

  • Konkurenceschopnost: Silná kultura kvality umožňuje společnostem nabízet vysoce kvalitní výrobky a služby, které splňují nebo dokonce i překonávají očekávání zákazníků. To zvyšuje konkurenceschopnost společnosti a umožňuje jí zaujmout na trhu odlišnou, výhodnější, pozici.
  • Věrnost a spokojenost zákazníků: Společnost se silnou kulturou kvality bude schopna zvýšit spokojenost zákazníků a vybudovat si jejich dlouhodobou loajalitu. Poskytováním vysoce kvalitních výrobků a služeb lze vybudovat pozitivní vztahy, které povedou jak k opakovaným nákupům, tak ke kladným referencím.
  • Efektivita a úspora nákladů: Kultura kvality podporuje neustálé zlepšování procesů a pracovních postupů, což umožňuje podnikům pracovat efektivněji, snižovat počet chyb, minimalizovat plýtvání a šetřit náklady.
  • Zapojení a motivace zaměstnanců: Kultura kvality pomáhá zvyšovat spokojenost a motivaci zaměstnanců. Pokud zaměstnancům poskytnete jasnou vizi kvality, dáte jim odpovědnost a vtáhnete je do procesů zlepšování, budou více motivováni a zainteresováni.
  • Řízení rizik: Silná kultura kvality pomáhá společnostem včas identifikovat rizika a aktivně jim čelit. Tím se snižují potenciální škody a rizika vyplývající z odpovědnosti.

Aktuální nabídka kurzů:

Produktová skupina:

Norma:

Zůstaňte s námi v kontaktu:

13. Úno 2024

qualityaustria Forum 2024

Kvalita jako "všeuměl a odborník na vše"

11. Led 2024

Nejnovější informace k ISO 9001

Aktuality z prosincového zasedání!

04. Led 2024

Optimální symbióza

ISO 27001 a Compliance Management

21. Lis 2023

ISO 37301 jako konkurenční výhoda

O významu systému řízení shody

16. Lis 2023

Dosažení zelené transformace za pomoci systémů řízení

06. Lis 2023

ISO 27001 – přínosy a význam

Norma pro bezpečnost informací

27. Říj 2023

Quality Austria je novým certifikačním orgánem pro ISO/IEC 27001

Rostoucí poptávka po zabezpečení informací

16. Říj 2023

Světový den standardizace – rok 2023

14. říjen 2023

30. Zář 2023

ISO 27001 jako součást rodiny IMS

Proč je to v současnosti tak důležité

27. Zář 2023

Katalog služeb Quality Austria 2024

Řízení rizik v digitálním světě?

14. Zář 2023

Analýza kontextu

Co si pod tímto pojmem představit a jak ji použít

08. Zář 2023

Vše důležité o standardu ISO 37001

Komentář specialistky na compliance

+420 733 180 494