27. Zář 2023

Řízení rizik v digitálním světě?

qualityaustria představuje program kurzů pro rok 2024

Digitalizace s sebou kromě velkých příležitostí k růstu přináší také mnohá rizika a četné nové předpisy, jako je ochrana osobních údajů nebo směrnice EU o whistleblowerech. Základem pro jednání v souladu s pravidly a zákony na všech úrovních jsou komplexní opatření pro zajištění shody. Aby zaměstnanci zaujali v konkurenčním prostředí prvotřídní pozici a uspokojili poptávku podniků po kvalifikovaných pracovnících, zaměřuje se společnost Quality Austria ve svém komplexním programu kurzů 2024 mimo jiné na oblast digitalizace a řízení rizik. Všechny nabídky školení jsou k dispozici také jako individuální interní školení.

 

Skutečnost, že žijeme v digitalizovaném světě, dnes vědí nejen velké mezinárodní korporace, ale i střední či dokonce malé rodinné firmy. "Digitální kompetence jsou dnes základním předpokladem pro to, aby se zaměstnanci dokázali propojit se světem práce. Zároveň jsou nezbytné pro to, aby se ve firmách posunula kupředu digitální transformace," poznamenává Elisabeth Hofstätter-Kollarich, BSc, vedoucí oddělení vzdělávání ve společnosti Quality Austria.

"Quality Austria nyní poprvé nabízí možnost prokázat digitální kompetence standardizovaným a strukturovaným způsobem," říká Hofstätter-Kollarich. Ve spolupráci se společností fit4internet a na základě kompetenčního modelu DigiComp vyvinutého Evropskou komisí lze nyní v Quality Austria zjišťovat také profil digitálních kompetencí zaměstnanců. Podobně jako v případě jazykového kompetenčního rámce (A1 až C2) mohou zaměstnanci zjistit stav svých digitálních kompetencí a společně se zaměstnavatelem zvolit cílené další vzdělávání.

Vhodnost systémů řízení pro digitální ekonomiku

Digitalizace již dlouho ovlivňuje interní procesy a nástroje systémů řízení. S digitálními řešeními lze (integrované) systémy řízení také pozvednout na vyšší úroveň. Odborníci na kvalitu 4.0 jsou schopni formulovat požadavky na řešení digitalizace, navrhovat je, doprovázet jejich implementaci a zajišťovat jejich integraci do stávajících procesů organizací.

Odborníci na compliance a řízení rizik

Úspěšné společnosti musí být schopny systematicky vyhodnocovat veškerá rizika v celém hodnotovém řetězci a jednat v souladu s pravidly a zákony. Dobrý a auditovaný systém řízení rizik, dodržování předpisů, odpovědné osoby, které mají vynikající znalosti jak v této oblasti, tak v oblasti compliance, jsou rozhodující pro udržitelný úspěch. A právě takováto komplexní školení, včetně dalších vzdělávacích kurzů v oblasti řízení rizik nabízí Quality Austria v aktuálním programu kurzů pro rok 2024. Tato školení slouží také jako odrazový můstek pro další vzdělávání - například v oblasti řízení kontinuity podnikání.

Certifikáty qualityaustria jsou mezinárodně žádané

Ať už jde o řízení kvality, compliance, ESG nebo oběhové hospodářství: od založení společnosti v roce 2004 vyškolila Quality Austria více než 100 000 osob v přibližně 12 000 kurzech. Nabídka školení je průběžně přizpůsobována aktuálním tématům a požadavkům. Všechny kurzy jsou k dispozici také v angličtině, popř. jako interní školení v příslušné společnosti.

"Interní vzdělávání je jednou z nejefektivnějších možností školení, protože nové poznatky lze okamžitě využít v každodenní práci. Zejména pro větší společnosti může být interní školení nákladově efektivnější a účinnější, protože zcela odpadají náklady na cestování a ubytování účastníků. Současné školení několika zaměstnanců má kromě toho i další pozitivní účinky -  podporuje rozvoj týmu a vytváří interní firemní propojení. Školitelé se navíc mohou specificky věnovat problémům a otázkám charakteristickým pro dané odvětví,"

říká Dr. Werner Paar, co-CEO Quality Austria.

Aktuální kompletní nabídku si můžete prolistovat, popř. stáhnout do svých zařízení k pozdějšímu prostudování zde: Katalog služeb 2024!

Certifikáty Quality Austria jsou celosvětově uznávány prostřednictvím akreditace podle normy EN ISO/IEC 17024.

Ať už jde o systémové nebo produktové certifikace, hodnocení, validace, školení nebo osobní certifikace – máme tu správnou nabídku v mnoha produktových skupinách.

+420 733 180 494