14. Bře 2022

Kvalita je stabilizujícím prvkem naší doby

Váš příspěvek k digitální, udržitelné a bezpečné budoucnosti

Současná doba je více než dynamická a žádá si od firem i jednotlivců jak důslednost na jedné straně, tak agilitu na straně druhé. Ať už jde o digitální transformaci, potřebu recyklovatelných způsobů jednání a myšlení nebo volání po zvýšení bezpečnosti výrobků a práce... Jednoduše již nestačí jen čekat a sledovat, co udělá společnost nebo politika, je čas být aktivní a jednat.

 

Náš nový Katalog služeb qualityaustria 2022-2023 je zde!

Přizpůsobujte systémy řízení měnícím se podmínkám

Rozmach digitálních technologií na jedné straně a realizace nových modelů tvorby hodnot na straně druhé vedou k tomu, že společnosti se musí ve své každodenní rutině potýkat s novými procesy a modely, aby stále držely krok  se špičkami ve svých oborech. Novým, měnícím se podmínkám by se měly přizpůsobovat i systémy řízení. Jejich aktualizace by měly zahrnovat nové aspekty - např. z hlediska cirkulární ekonomiky, řízení kontinuity podnikání, CSR, kvality podnikání nebo informační bezpečnosti.

Akreditované systémové nebo produktové certifikáty představují mezinárodně platné doklady, kterými společnosti dávají jasný signál, jak je pro ně kvalita důležitá.

Rozšiřujte znalosti a aktivně utvářejte změny

Další vzdělávání je nezbytné – také nebo především proto, že znalosti netrvají věčně a je třeba je neustále upravovat, rozšiřovat, zdokonalovat. Objevují se nové trendy v oblastech, jako je blockchain, dostupnost webu nebo cirkulární ekonomika. Získat právě v těchto oblastech odpovídající dovednosti je dnes zásadní a důležité. Jednou z cest, jak poznat, kdo na rozvoji svých schopností a dovedností kontinuálně pracuje, je důraz na získávání osobních certifikátů. Naše qualityaustria školení jsou jasně přizpůsobena aktuálním potřebám trhu, odkazují na národní zákony a předpisy a příslušné ekonomické strategie.

 

Ať už jde o systémové nebo produktové certifikace, hodnocení, validace, školení nebo osobní certifikace – máme tu správnou nabídku v mnoha produktových skupinách, takže i vy můžete individuálně přispět k digitalizaci, udržitelnosti a bezpečnosti.

Jsme rádi, že vám můžeme poskytnout komplexní přehled v našem novém Katalogu služeb 2022-2023!

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte nás!

Těšíme se na vaše dotazy!

+420 733 180 494