14. Dub 2023

Co přesně vlastně dělají...

ESG manažeři

Řízení ESG (Environmental, Social, Governance) se stává stále důležitější součástí podnikové strategie a také součástí integrovaného systému řízení (IMS).

V důsledku společenského vývoje a právních výzev se od společností stále častěji vyžaduje, aby prosazovaly udržitelný obchodní model. V souladu s tím jsou zapotřebí dobře vyškolení lidé, kteří se tímto tématem zabývají.

Co přesně ale dělají manažeři ESG? Jaké dovednosti jsou zapotřebí? Proč vaše organizace takového člověka potřebuje? Na tyto a další otázky vám odpoví naše odbornice a vedoucí kurzu udržitelnosti a ESG managementu, Mag.Anneli Fischerová MSc.

Téma napříč organizacemi

Pojem ESG, který původně pochází z oblasti investic a financování, se stále více prosazuje zejména díky novým, zákonným požadavkům na transparentnost společností. Jedná se především o nařízení o taxonomii (pocházející z Green Deal), nařízení o zveřejňování informací, nové povinnosti integrovaného výkaznictví CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive -  Podávání zpráv o udržitelnosti podniků) a ESRS (European Sustainability Reporting Standards - Evropské standardy podávání zpráv o udržitelnosti). Pro tento nový vývoj jsou tedy zásadní jak nové požadavky na vykazování, tak i standardy pro vykazování, které se v současné době vyvíjejí.

ESG management je disciplína, která jde napříč organizací, protože toto téma musí být zakotveno ve strategii a procesech společnosti. Je založeno na tom, že společnosti znají a chápou svá rizika a jejich dopady na životní prostředí, lidi, společnost a lidská práva a vyvíjejí vhodná opatření ke zmírnění negativních dopadů nebo posílení pozitivních dopadů. Kromě toho společnosti potřebují přístup  "Plan-Do-Check-Act", aby mohly stanovit a realizovat cíle, sledovat a případně zlepšovat jejich plnění a nakonec být schopny podávat zprávy.

Manažeři udržitelnosti a ESG znají zásady a základní otázky společenské odpovědnosti a jsou schopni je začlenit do strategie a procesů ve spolupráci s interními i externími zainteresovanými stranami. Ovládají základy, jako jsou Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) nebo principy Globálního paktu OSN (UN Global Compact), aby z nich následně mohli odvodit podniková opatření.

Současně jde o zavedení systémů měření výkonnosti, aby bylo možné kontrolovat, do jaké míry se plánovaná kritéria ESG vyvíjejí správným směrem, a na základě toho vytvářet koncepce udržitelnosti - za neustálých konzultací s příslušnými odděleními. Neměly by proto chybět sociální dovednosti v jednání s lidmi napříč všemi úrovněmi hierarchické struktury.

Předchozí kontakt s normami je výhodou

Manažeři ESG se zabývají zaváděním, neustálým zlepšováním a dalším rozvojem systému řízení. Systémy řízení jsou často založeny na normách, a proto může pomoci know-how a počáteční zkušenosti s prací s normami, jako jsou ISO 26000, ONR 192500, SR10 a GRI. To platí i pro pochopení příslušných systémů řízení, jako je ISO 14001 (management ochrany životního prostředí), ISO 45001 (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), ISO 37001 (boj proti korupci) nebo ISO 14064, která se zabývá ověřováním a zlepšováním bilancí skleníkových plynů.

Jak začít kariéru manažera ESG?

Dobrým základem je již kombinace odborných kompetencí v oblasti životního prostředí, ochrany klimatu, lidských práv nebo řízení rizik, stejně jako komunikačních a metodických dovedností a odvětvového know-how. Zároveň manažeři ESG přemýšlejí "širších souvislostech" - přistupují komplexně k tomu, jak lze principy ESG zakotvit v příslušné podnikové strategii, jaké nástroje jsou užitečné a jak mohou ze svého systému řízení vytěžit maximum.

Chcete se dozvědět více?

Příští kurz "Sustainability and ESG Management" se bude konat ve dvou částech, a to buď od 15. května 2023 do 14. září 2023, nebo od 4. září 2023 do 23. listopadu 2023 ve Vídni - zajistěte si termíny tohoto velmi žádaného kurzu již nyní!

Další výhoda pro vás: mezi oběma bloky kurzu je třeba vypracovat projektovou práci. Účastníci tak mohou čerpat přímý praktický užitek z toho, co se naučili, a profitovat hned několika způsoby!

V průběhu následujících měsíců pro Vás připravujeme nabídku tohoto kurzu také v českém jazyce. Aby Vám žádná našich novinek neunikla, zaregistrujte si bezplatný odběr našeho pravidelného newsletteru.

25. Bře 2024

Aktualizovaný katalog pro rok 2024

Vstříc budoucnosti

21. Bře 2024

ESG: povinná výbava, která dává smysl

Proč je školení ESG stále důležitější

18. Bře 2024

Vztahy mezi digitalizací, umělou inteligencí a kvalitou

Jaký byl 29. ročník qualityaustria Forum?

11. Bře 2024

Aktuální informace o řadě ISO 450xx

Nová publikace EN ISO 45001:2023

07. Bře 2024

Světový den úspory energie

Tipy pro úsporu energie v domácnosti a na pracovišti

27. Úno 2024

Co nabídne qualityaustria Forum 2024

Rozhovor s CEO Quality Austria

13. Úno 2024

qualityaustria Forum 2024

Kvalita jako "všeuměl a odborník na vše"

11. Led 2024

Nejnovější informace k ISO 9001

Aktuality z prosincového zasedání!

04. Led 2024

Optimální symbióza

ISO 27001 a Compliance Management

21. Lis 2023

ISO 37301 jako konkurenční výhoda

O významu systému řízení shody

16. Lis 2023

Dosažení zelené transformace za pomoci systémů řízení

06. Lis 2023

ISO 27001 – přínosy a význam

Norma pro bezpečnost informací

+420 733 180 494