14. Dub 2023

Co přesně vlastně dělají...

ESG manažeři

Řízení ESG (Environmental, Social, Governance) se stává stále důležitější součástí podnikové strategie a také součástí integrovaného systému řízení (IMS).

V důsledku společenského vývoje a právních výzev se od společností stále častěji vyžaduje, aby prosazovaly udržitelný obchodní model. V souladu s tím jsou zapotřebí dobře vyškolení lidé, kteří se tímto tématem zabývají.

Co přesně ale dělají manažeři ESG? Jaké dovednosti jsou zapotřebí? Proč vaše organizace takového člověka potřebuje? Na tyto a další otázky vám odpoví naše odbornice a vedoucí kurzu udržitelnosti a ESG managementu, Mag.Anneli Fischerová MSc.

Téma napříč organizacemi

Pojem ESG, který původně pochází z oblasti investic a financování, se stále více prosazuje zejména díky novým, zákonným požadavkům na transparentnost společností. Jedná se především o nařízení o taxonomii (pocházející z Green Deal), nařízení o zveřejňování informací, nové povinnosti integrovaného výkaznictví CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive -  Podávání zpráv o udržitelnosti podniků) a ESRS (European Sustainability Reporting Standards - Evropské standardy podávání zpráv o udržitelnosti). Pro tento nový vývoj jsou tedy zásadní jak nové požadavky na vykazování, tak i standardy pro vykazování, které se v současné době vyvíjejí.

ESG management je disciplína, která jde napříč organizací, protože toto téma musí být zakotveno ve strategii a procesech společnosti. Je založeno na tom, že společnosti znají a chápou svá rizika a jejich dopady na životní prostředí, lidi, společnost a lidská práva a vyvíjejí vhodná opatření ke zmírnění negativních dopadů nebo posílení pozitivních dopadů. Kromě toho společnosti potřebují přístup  "Plan-Do-Check-Act", aby mohly stanovit a realizovat cíle, sledovat a případně zlepšovat jejich plnění a nakonec být schopny podávat zprávy.

Manažeři udržitelnosti a ESG znají zásady a základní otázky společenské odpovědnosti a jsou schopni je začlenit do strategie a procesů ve spolupráci s interními i externími zainteresovanými stranami. Ovládají základy, jako jsou Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) nebo principy Globálního paktu OSN (UN Global Compact), aby z nich následně mohli odvodit podniková opatření.

Současně jde o zavedení systémů měření výkonnosti, aby bylo možné kontrolovat, do jaké míry se plánovaná kritéria ESG vyvíjejí správným směrem, a na základě toho vytvářet koncepce udržitelnosti - za neustálých konzultací s příslušnými odděleními. Neměly by proto chybět sociální dovednosti v jednání s lidmi napříč všemi úrovněmi hierarchické struktury.

Předchozí kontakt s normami je výhodou

Manažeři ESG se zabývají zaváděním, neustálým zlepšováním a dalším rozvojem systému řízení. Systémy řízení jsou často založeny na normách, a proto může pomoci know-how a počáteční zkušenosti s prací s normami, jako jsou ISO 26000, ONR 192500, SR10 a GRI. To platí i pro pochopení příslušných systémů řízení, jako je ISO 14001 (management ochrany životního prostředí), ISO 45001 (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), ISO 37001 (boj proti korupci) nebo ISO 14064, která se zabývá ověřováním a zlepšováním bilancí skleníkových plynů.

Jak začít kariéru manažera ESG?

Dobrým základem je již kombinace odborných kompetencí v oblasti životního prostředí, ochrany klimatu, lidských práv nebo řízení rizik, stejně jako komunikačních a metodických dovedností a odvětvového know-how. Zároveň manažeři ESG přemýšlejí "širších souvislostech" - přistupují komplexně k tomu, jak lze principy ESG zakotvit v příslušné podnikové strategii, jaké nástroje jsou užitečné a jak mohou ze svého systému řízení vytěžit maximum.

Chcete se dozvědět více?

Příští kurz "Sustainability and ESG Management" se bude konat ve dvou částech, a to buď od 15. května 2023 do 14. září 2023, nebo od 4. září 2023 do 23. listopadu 2023 ve Vídni - zajistěte si termíny tohoto velmi žádaného kurzu již nyní!

Další výhoda pro vás: mezi oběma bloky kurzu je třeba vypracovat projektovou práci. Účastníci tak mohou čerpat přímý praktický užitek z toho, co se naučili, a profitovat hned několika způsoby!

V průběhu následujících měsíců pro Vás připravujeme nabídku tohoto kurzu také v českém jazyce. Aby Vám žádná našich novinek neunikla, zaregistrujte si bezplatný odběr našeho pravidelného newsletteru.

15. Kvě 2023

Koncepce oběhového hospodářství

Termíny kurzu pro rok 2023

15. Kvě 2023

Vykazování uhlíkové stopy

Jednodenní online kurz

09. Kvě 2023

IFS Food verze 8 zveřejněna

Bezpečnější jídlo, lepší zdraví

28. Dub 2023

Bezpečné a zdravé pracovní prostředí

Jak učinit práci bezpečnější a zdravější

07. Dub 2023

Světový den zdraví

Zdraví pro všechny

27. Bře 2023

Na slovo s našimi auditory – Matúš Kisela (II.část)

Matúš Kisela, regionální zástupce pro Slovensko

09. Bře 2023

Na slovo s našimi auditory – Matúš Kisela (I.část)

Matúš Kisela, regionální zástupce pro Slovensko

06. Bře 2023

Audity s přidanou hodnotou

Příklady z praxe

01. Bře 2023

qualityaustria Forum 2023 je za dveřmi

Pár slov od CEO Quality Austria

23. Úno 2023

Školení & kurzy v angličtině 2023

Aktuální nabídka v anglickém jazyce

13. Úno 2023

Ing. Christoph Baumgartner, MSc, MBA

Nový jednatel a ředitel Zákaznického centra Quality Austria v Linci

10. Úno 2023

Kurz CMS

Nabídka termínů pro rok 2023

+420 733 180 494