15. Srp 2023

Rozhodnuto o revizi mezinárodní normy kvality

ISO 9001 čeká novelizace!

Od poslední revize normy ISO v roce 2015 uplynulo osm let a od rozhodnutí, že po pěti letech nebude vydána nová verze, uplynuly zhruba dva roky. Letos v červenci se ovšem členské země, resp. odpovědný výbor v rámci ISO rozhodl tuto mezinárodní normu v oblasti řízení kvality opět revidovat.

ISO pravidelně přezkoumává, zda jsou normy, které vydává, mezinárodně uznávané a zda je jejich obsah stále aktuální. Za tímto účelem organizace vyvinula komplexní proces, který nazývá Systematický přezkum. Proces je zahájen nejpozději pět let po vydání mezinárodní normy nebo rozhodnutí o jejím potvrzení, i když je kdykoli možná i dřívější revize. Na konci tohoto procesu je pak dokument buď potvrzen ve stávající podobě, nebo podroben revizi, změně, aktualizaci. Odpovědnost nese příslušná technická komise v rámci ISO - v tomto případě komise odpovědná za systémy kvality, ISO TC 176/SC2, která v tomto období oslovuje i národní normalizační orgány ohledně průzkumu v jednotlivých zemích.  V případě normy ISO 9001:2015 tedy nastal čas na revizi v roce 2020. V té době těsná většina hlasovala pro zachování stávající podoby a komise tak rozhodla, že ISO 9001:2015 zůstane beze změn. Nicméně vzhledem k těsnému výsledku nechala otevřenou možnost dřívější než další pětileté revize.

K dalšímu průzkumu napříč národními certifikačními autoritami došlo letos v období června a července a návrh odpovědného výboru ISO TC 176/SC2 na omezenou revizi byl prostou většinou schválen. Za tímto účelem pracovní skupina vyhodnotila různé podklady, jako jsou žádosti o výklad, budoucí studie na téma kvality, praxe auditů a průzkumy certifikovaných společností, aby vypracovala body, které by měly být právě touto revizi řešeny. Na základě těchto údajů byla poté vytvořena specifikace projektu.

Cílem revize bude ponechat osvědčené oddíly beze změny, nemělo by se tedy jednat o radikální změnu. Pracovní skupina vychází z toho, že uživatelé jsou s normou obecně spokojeni a požadují kontinuitu. Nikdo si nepřeje zásadní revizi. Současně by však měly být zohledněny problémy vyplývající z nedávné pandemie a nedostatků v zásobování, z globálních změn, z nových technologií atd. V souladu s tím jsou navrhovány jemné úpravy v oblastech odolnosti, řízení dodavatelského řetězce, řízení změn, udržitelnosti, kvality výrobků a spolehlivosti dodávek. K zpřesnění by zároveň mělo dojít v oblastech, které v poslední revizi nebyly dostatečně explicitně upraveny: "Rizika a příležitosti", "Znalost organizace" nebo "Plánování změn" jsou oddíly, kde by uživatelé uvítali větší přehlednost. Přijata bude také revidovaná "High Level Structure", která mírně mění používané termíny (např. v oblasti dokumentovaných informací), a dává tím normě větší konzistenci.

Co bude následovat

Tato specifikace bude nyní rozeslána všem členským zemím k připomínkám, aby byl vytvořen spolehlivý základ a jasný mandát pracovní skupiny. V dalším kroku bude pracovní skupina sestavena a první zasedání by se mohlo uskutečnit již na začátku října 2023 na plánovaném zasedání komise. Proces revize obvykle trvá dva až tři roky a také tento harmonogram bude přesně definován až v blízké budoucnosti. Quality Austria vás bude samozřejmě i nadále aktuálně informovat.

Zprávu na stránkách Mezinárodní organizace pro standardizaci (International Organization for Standardization) naleznete zde.

Produktová skupina: Kvalita

Norma: ISO 9001

06. Čvn 2024

Vzdělávací kurzy na míru

5 dobrých důvodů, proč se vám mohou vyplatit

31. Kvě 2024

Nové požadavky ISO

Změna klimatu se dostává do centra pozornosti norem systému řízení

07. Kvě 2024

5 tipů, jak mít reportovací povinnosti pod kontrolou

Stavět na stávajících systémech

29. Dub 2024

28. duben – Světový den BOZP

Vytváření bezpečného a zdravého pracovního prostředí

23. Dub 2024

Den země

22. dubna slavíme Světový den Země

19. Dub 2024

Nadprůměrně vysoká míra doporučení pro Quality Austria

Společně dosahujeme skvělých výkonů

09. Dub 2024

Plánované úpravy ISO 14001

Co můžeme očekávat od plánované revize ISO 14001?

25. Bře 2024

Aktualizovaný katalog pro rok 2024

Vstříc budoucnosti

18. Bře 2024

Vztahy mezi digitalizací, umělou inteligencí a kvalitou

Jaký byl 29. ročník qualityaustria Forum?

11. Bře 2024

Aktuální informace o řadě ISO 450xx

Nová publikace EN ISO 45001:2023

07. Bře 2024

Světový den úspory energie

Tipy pro úsporu energie v domácnosti a na pracovišti

27. Úno 2024

Co nabídne qualityaustria Forum 2024

Rozhovor s CEO Quality Austria

+420 733 180 494