15. Srp 2023

Rozhodnuto o revizi mezinárodní normy kvality

ISO 9001 čeká novelizace!

Od poslední revize normy ISO v roce 2015 uplynulo osm let a od rozhodnutí, že po pěti letech nebude vydána nová verze, uplynuly zhruba dva roky. Letos v červenci se ovšem členské země, resp. odpovědný výbor v rámci ISO rozhodl tuto mezinárodní normu v oblasti řízení kvality opět revidovat.

ISO pravidelně přezkoumává, zda jsou normy, které vydává, mezinárodně uznávané a zda je jejich obsah stále aktuální. Za tímto účelem organizace vyvinula komplexní proces, který nazývá Systematický přezkum. Proces je zahájen nejpozději pět let po vydání mezinárodní normy nebo rozhodnutí o jejím potvrzení, i když je kdykoli možná i dřívější revize. Na konci tohoto procesu je pak dokument buď potvrzen ve stávající podobě, nebo podroben revizi, změně, aktualizaci. Odpovědnost nese příslušná technická komise v rámci ISO - v tomto případě komise odpovědná za systémy kvality, ISO TC 176/SC2, která v tomto období oslovuje i národní normalizační orgány ohledně průzkumu v jednotlivých zemích.  V případě normy ISO 9001:2015 tedy nastal čas na revizi v roce 2020. V té době těsná většina hlasovala pro zachování stávající podoby a komise tak rozhodla, že ISO 9001:2015 zůstane beze změn. Nicméně vzhledem k těsnému výsledku nechala otevřenou možnost dřívější než další pětileté revize.

K dalšímu průzkumu napříč národními certifikačními autoritami došlo letos v období června a července a návrh odpovědného výboru ISO TC 176/SC2 na omezenou revizi byl prostou většinou schválen. Za tímto účelem pracovní skupina vyhodnotila různé podklady, jako jsou žádosti o výklad, budoucí studie na téma kvality, praxe auditů a průzkumy certifikovaných společností, aby vypracovala body, které by měly být právě touto revizi řešeny. Na základě těchto údajů byla poté vytvořena specifikace projektu.

Cílem revize bude ponechat osvědčené oddíly beze změny, nemělo by se tedy jednat o radikální změnu. Pracovní skupina vychází z toho, že uživatelé jsou s normou obecně spokojeni a požadují kontinuitu. Nikdo si nepřeje zásadní revizi. Současně by však měly být zohledněny problémy vyplývající z nedávné pandemie a nedostatků v zásobování, z globálních změn, z nových technologií atd. V souladu s tím jsou navrhovány jemné úpravy v oblastech odolnosti, řízení dodavatelského řetězce, řízení změn, udržitelnosti, kvality výrobků a spolehlivosti dodávek. K zpřesnění by zároveň mělo dojít v oblastech, které v poslední revizi nebyly dostatečně explicitně upraveny: "Rizika a příležitosti", "Znalost organizace" nebo "Plánování změn" jsou oddíly, kde by uživatelé uvítali větší přehlednost. Přijata bude také revidovaná "High Level Structure", která mírně mění používané termíny (např. v oblasti dokumentovaných informací), a dává tím normě větší konzistenci.

Co bude následovat

Tato specifikace bude nyní rozeslána všem členským zemím k připomínkám, aby byl vytvořen spolehlivý základ a jasný mandát pracovní skupiny. V dalším kroku bude pracovní skupina sestavena a první zasedání by se mohlo uskutečnit již na začátku října 2023 na plánovaném zasedání komise. Proces revize obvykle trvá dva až tři roky a také tento harmonogram bude přesně definován až v blízké budoucnosti. Quality Austria vás bude samozřejmě i nadále aktuálně informovat.

Zprávu na stránkách Mezinárodní organizace pro standardizaci (International Organization for Standardization) naleznete zde.

Produktová skupina: Kvalita

Norma: ISO 9001

22. Srp 2023

Úspěchy našich klientů

Ocenění pro ÚPV

03. Srp 2023

Management kvality? Klíč k úspěchu

Výhody pro jednotlivce i firmy

20. Čvc 2023

Od teorie k praxi: příklad skupiny OMV

Příklady z praxe

03. Čvc 2023

Chystá se revize normy ISO 9001?

Komentář Mag. Dr. Anni Koubek

27. Čvn 2023

Čím se vlastně zabývají…

Manažeři systému řízení rizik

06. Čvn 2023

3 důležité body na cestě k větší udržitelnosti

Světový den životního prostředí 2023

29. Kvě 2023

Aby audity přinášely přidanou hodnotu

Tipy E. Hofstätter-Kollarich, BSc

15. Kvě 2023

Koncepce oběhového hospodářství

Termíny kurzu pro rok 2023

15. Kvě 2023

Vykazování uhlíkové stopy

Jednodenní online kurz

09. Kvě 2023

IFS Food verze 8 zveřejněna

Bezpečnější jídlo, lepší zdraví

28. Dub 2023

Bezpečné a zdravé pracovní prostředí

Jak učinit práci bezpečnější a zdravější

14. Dub 2023

Jak důležitá je funkce ESG manažerů

Skrytí hrdinové

+420 733 180 494