21. Lis 2023

O významu systému řízení shody

ISO 37301 jako konkurenční výhoda

Dlouhodobý obchodní úspěch je úzce spojen s kulturou integrity a dodržováním zákonných předpisů.

Přechod od stávajících rizik v oblasti shody a integrity ke komplexnímu systému řízení shody je nezřídka výzvou, protože často chybí jasné pokyny pro jeho zavádění. Proto Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) vydala novou normu ISO 37301, která se zabývá certifikovatelnými systémy řízení shody. Tento rámec má podpořit společnosti při praktické implementaci právních požadavků a poskytnout návod při realizaci shody. Díky stejné struktuře a organizaci (High Level Structure) lze normu ISO 37301 snadno kombinovat s dalšími normami ISO. Kromě toho lze prostřednictvím této normy účinněji a efektivněji řídit právní požadavky (soulad) norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 apod.

Výhody systému řízení shody

 • Konkurenční výhoda
  • Prokázání cíleného dodržování předpisů, např. při plnění požadavků na veřejné zakázky.
  • Důkaz existence důkladně propracovaných struktur pro dodržování předpisů a pravidelných kontrol v případě dotazů ze strany úředních orgánů.
 • Efektivní interní procesy
  • Systematická identifikace rizik v oblasti dodržování předpisů a zavedení celopodnikových směrnic, procesů a kontrolních mechanismů
  • Průběžný proces zlepšování a zvyšování účinnosti mechanismů zajišťování shody s předpisy
 • Pověst a důvěryhodnost
  • Snižuje riziko pokut, právních důsledků a poškození dobrého jména.
  • Podporuje povědomí o dodržování předpisů a integritě v celé společnosti.
  • Podporuje dodržování předpisů v rámci společnosti a v dodavatelském řetězci
  • Důkazy o dodržování povinností náležité péče ze strany společnosti

Co je třeba udělat?

Pečlivě zdokumentovat odpovídající organizační kontext - firemní prostředí.
Provést komplexní analýzu rizik a příležitostí
Definovat a rozplánovat konkrétní cíle pro kontinuální rozvoj
Začlenit standardní požadavky do procesů organizační struktury

Produkt: ISO 37301

16. Lis 2023

Dosažení zelené transformace za pomoci systémů řízení

06. Lis 2023

ISO 27001 – přínosy a význam

Norma pro bezpečnost informací

27. Říj 2023

Quality Austria je novým certifikačním orgánem pro ISO/IEC 27001

Rostoucí poptávka po zabezpečení informací

16. Říj 2023

Světový den standardizace – rok 2023

14. říjen 2023

30. Zář 2023

ISO 27001 jako součást rodiny IMS

Proč je to v současnosti tak důležité

27. Zář 2023

Katalog služeb Quality Austria 2024

Řízení rizik v digitálním světě?

14. Zář 2023

Analýza kontextu

Co si pod tímto pojmem představit a jak ji použít

08. Zář 2023

Vše důležité o standardu ISO 37001

Komentář specialistky na compliance

22. Srp 2023

Úspěchy našich klientů

Ocenění pro ÚPV

15. Srp 2023

ISO 9001 se bude revidovat

Rozhodnuto o revizi mezinárodní normy kvality

03. Srp 2023

Management kvality? Klíč k úspěchu

Výhody pro jednotlivce i firmy

20. Čvc 2023

Od teorie k praxi: příklad skupiny OMV

Příklady z praxe

+420 733 180 494