09. Kvě 2023

Zprávy týkající se mezinárodních standardů pro potraviny

IFS Food verze 8 zveřejněna

Dříve a zároveň rychleji, než se očekávalo: nová verze IFS Food verze 8 je tu!

Existuje mnoho důvodů, proč byla nová verze zveřejněna právě nyní - relativně krátce po vydání verze 7 v říjnu 2020. Kromě zohlednění aktuálních trendů, změněných požadavků a oprávněných očekávání potravinářského průmyslu je podle IFS (International Featured Standard) třeba, aby byl standard strukturován důsledněji, efektivněji, prakticky a přehledněji.

Stručný přehled nejdůležitějších změn:

  • Hodnocení B bylo změněno a nyní jej lze opět použít pro klasifikaci odchylek.
  • Norma byla sladěna s revizí Codex Alimentarius a normou ISO 22003-2, aby splňovala požadavky GFSI na srovnávání.
  • Hodnocení jsou opět označována jako audity.
  • Zavádí se status IFS Star pro neohlášené audity. Symbol hvězdičky bude viditelný v databázi IFS a na certifikátu IFS.
  • Byla revidována struktura kontrolního seznamu, která má v budoucnu zjednodušit proces auditu a zvýšit jeho efektivitu. Kapitola 6 Ochrana potravin byla zrušena a začleněna do kapitoly 4.
  • Pozornost byla věnována srozumitelné a jasné formulaci požadavků v kontrolním seznamu.
  • V budoucnu budou muset společnosti stanovit cíle pro každý ze čtyř rozměrů firemní kultury bezpečnosti potravin.
  • Stávající povinnost, že certifikační orgán má být do 3 pracovních dnů informován o změnách, které by mohly mít vliv na plnění certifikačních požadavků, zůstává zachována, ale bylo doplněno, že certifikační orgány jsou povinny zaslat zprávu společnosti IFS Management GmbH a nejpozději do 10 pracovních dnů od zaslání oznámení podat zprávu o výsledcích a stavu analýzy hlavních příčin.
  • Přibyly také nové požadavky týkající se nakládání s chemickými látkami, povinnosti začlenit udržitelný rozvoj do firemních strategií, validace plánu HACCP, sledování hygienických požadavků na zaměstnance a monitorování životního prostředí.
  • Pojem "každoročně" byl zpřesněn definicí "jednou za 12 měsíců".

Audity podle nové verze systému IFS Food, verze 8, bude možné provádět od 1. října 2023 a od 1. ledna 2024 budou pro všechny certifikované společnosti povinné.

Zvláštní ustanovení se vztahují na následující okolnosti:

Pro neohlášené audity platí verze 8, pokud auditní okno začíná 1. října 2023 nebo později. Společnosti s několika provozovnami musí vzít v úvahu, že ústředí a provozovny musí být auditovány podle stejné verze. V každém případě je verze 8 závazná od 1. ledna 2024 pro všechny audity prováděné v ústředí. Pokud jsou vyžadovány doplňkové audity, musí být doplňkový audit proveden podle verze 7, pokud byl předchozí počáteční nebo recertifikační audit proveden podle verze 7 před 1. lednem 2024. Totéž platí pro rozšiřující audit.

Školení v němčině: IFS Food verze 8

Chcete se dozvědět více o aktuálních změnách a nových výzvách v systému IFS Food verze 8 a optimálně se připravit na další audit? Pak navštivte jedno z našich online školení (v německém jazyce) a zjistěte z první ruky, na co je třeba se v budoucnu připravit.

Termíny : 12. 05. 2023 / 15. 09. 2023 / 17. 11. 2023

Více informací: zde 

21. Lis 2023

ISO 37301 jako konkurenční výhoda

O významu systému řízení shody

16. Lis 2023

Dosažení zelené transformace za pomoci systémů řízení

06. Lis 2023

ISO 27001 – přínosy a význam

Norma pro bezpečnost informací

27. Říj 2023

Quality Austria je novým certifikačním orgánem pro ISO/IEC 27001

Rostoucí poptávka po zabezpečení informací

16. Říj 2023

Světový den standardizace – rok 2023

14. říjen 2023

30. Zář 2023

ISO 27001 jako součást rodiny IMS

Proč je to v současnosti tak důležité

27. Zář 2023

Katalog služeb Quality Austria 2024

Řízení rizik v digitálním světě?

14. Zář 2023

Analýza kontextu

Co si pod tímto pojmem představit a jak ji použít

08. Zář 2023

Vše důležité o standardu ISO 37001

Komentář specialistky na compliance

22. Srp 2023

Úspěchy našich klientů

Ocenění pro ÚPV

15. Srp 2023

ISO 9001 se bude revidovat

Rozhodnuto o revizi mezinárodní normy kvality

03. Srp 2023

Management kvality? Klíč k úspěchu

Výhody pro jednotlivce i firmy

+420 733 180 494