09. Kvě 2023

Zprávy týkající se mezinárodních standardů pro potraviny

IFS Food verze 8 zveřejněna

Dříve a zároveň rychleji, než se očekávalo: nová verze IFS Food verze 8 je tu!

Existuje mnoho důvodů, proč byla nová verze zveřejněna právě nyní - relativně krátce po vydání verze 7 v říjnu 2020. Kromě zohlednění aktuálních trendů, změněných požadavků a oprávněných očekávání potravinářského průmyslu je podle IFS (International Featured Standard) třeba, aby byl standard strukturován důsledněji, efektivněji, prakticky a přehledněji.

Stručný přehled nejdůležitějších změn:

  • Hodnocení B bylo změněno a nyní jej lze opět použít pro klasifikaci odchylek.
  • Norma byla sladěna s revizí Codex Alimentarius a normou ISO 22003-2, aby splňovala požadavky GFSI na srovnávání.
  • Hodnocení jsou opět označována jako audity.
  • Zavádí se status IFS Star pro neohlášené audity. Symbol hvězdičky bude viditelný v databázi IFS a na certifikátu IFS.
  • Byla revidována struktura kontrolního seznamu, která má v budoucnu zjednodušit proces auditu a zvýšit jeho efektivitu. Kapitola 6 Ochrana potravin byla zrušena a začleněna do kapitoly 4.
  • Pozornost byla věnována srozumitelné a jasné formulaci požadavků v kontrolním seznamu.
  • V budoucnu budou muset společnosti stanovit cíle pro každý ze čtyř rozměrů firemní kultury bezpečnosti potravin.
  • Stávající povinnost, že certifikační orgán má být do 3 pracovních dnů informován o změnách, které by mohly mít vliv na plnění certifikačních požadavků, zůstává zachována, ale bylo doplněno, že certifikační orgány jsou povinny zaslat zprávu společnosti IFS Management GmbH a nejpozději do 10 pracovních dnů od zaslání oznámení podat zprávu o výsledcích a stavu analýzy hlavních příčin.
  • Přibyly také nové požadavky týkající se nakládání s chemickými látkami, povinnosti začlenit udržitelný rozvoj do firemních strategií, validace plánu HACCP, sledování hygienických požadavků na zaměstnance a monitorování životního prostředí.
  • Pojem "každoročně" byl zpřesněn definicí "jednou za 12 měsíců".

Audity podle nové verze systému IFS Food, verze 8, bude možné provádět od 1. října 2023 a od 1. ledna 2024 budou pro všechny certifikované společnosti povinné.

Zvláštní ustanovení se vztahují na následující okolnosti:

Pro neohlášené audity platí verze 8, pokud auditní okno začíná 1. října 2023 nebo později. Společnosti s několika provozovnami musí vzít v úvahu, že ústředí a provozovny musí být auditovány podle stejné verze. V každém případě je verze 8 závazná od 1. ledna 2024 pro všechny audity prováděné v ústředí. Pokud jsou vyžadovány doplňkové audity, musí být doplňkový audit proveden podle verze 7, pokud byl předchozí počáteční nebo recertifikační audit proveden podle verze 7 před 1. lednem 2024. Totéž platí pro rozšiřující audit.

Školení v němčině: IFS Food verze 8

Chcete se dozvědět více o aktuálních změnách a nových výzvách v systému IFS Food verze 8 a optimálně se připravit na další audit? Pak navštivte jedno z našich online školení (v německém jazyce) a zjistěte z první ruky, na co je třeba se v budoucnu připravit.

Termíny : 12. 05. 2023 / 15. 09. 2023 / 17. 11. 2023

Více informací: zde 

06. Čvn 2024

Vzdělávací kurzy na míru

5 dobrých důvodů, proč se vám mohou vyplatit

31. Kvě 2024

Nové požadavky ISO

Změna klimatu se dostává do centra pozornosti norem systému řízení

07. Kvě 2024

5 tipů, jak mít reportovací povinnosti pod kontrolou

Stavět na stávajících systémech

29. Dub 2024

28. duben – Světový den BOZP

Vytváření bezpečného a zdravého pracovního prostředí

23. Dub 2024

Den země

22. dubna slavíme Světový den Země

19. Dub 2024

Nadprůměrně vysoká míra doporučení pro Quality Austria

Společně dosahujeme skvělých výkonů

09. Dub 2024

Plánované úpravy ISO 14001

Co můžeme očekávat od plánované revize ISO 14001?

25. Bře 2024

Aktualizovaný katalog pro rok 2024

Vstříc budoucnosti

18. Bře 2024

Vztahy mezi digitalizací, umělou inteligencí a kvalitou

Jaký byl 29. ročník qualityaustria Forum?

11. Bře 2024

Aktuální informace o řadě ISO 450xx

Nová publikace EN ISO 45001:2023

07. Bře 2024

Světový den úspory energie

Tipy pro úsporu energie v domácnosti a na pracovišti

27. Úno 2024

Co nabídne qualityaustria Forum 2024

Rozhovor s CEO Quality Austria

+420 733 180 494