24. Říj 2022

Inovace pro potravinářské podniky

Zveřejněny nové pokyny EU k zavádění systémů řízení bezpečnosti potravin

Dne 16. 9. 2022 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno oznámení 2022/C 355/01 o zavádění systémů řízení bezpečnosti potravin s ohledem na správnou hygienickou praxi a postupy založené na zásadách HACCP, včetně zjednodušení a flexibility při zavádění v některých potravinářských podnicích.

Vzhledem ke změnám právních předpisů, revizi obecných zásad hygieny potravin Codex Alimentarius a revizi mezinárodních norem, zejména ISO 22000, bylo považováno za vhodné aktualizovat oznámení z roku 2016. Toto oznámení nahrazuje oznámení z roku 2016 a jeho cílem je usnadnit a harmonizovat provádění právních předpisů EU týkajících se správné hygienické praxe (GHP) a postupů založených na HACCP v rámci systému řízení bezpečnosti potravin (FSMS). Jako obecná příručka je určena především příslušným orgánům k vytvoření společného chápání právních předpisů a potravinářským podnikům jako pomoc při provádění právních předpisů EU po provedení úprav specifických pro zemědělský podnik. Poskytuje nástroje a příklady pro všechny provozovatele potravinářských podniků, jak uplatňovat právní předpisy EU. Praktický návod na podporu implementace se týká následujících témat:

  • příslušné právní předpisy, vazba mezi GHP, PRP, provozní PRP a postupy založené na HACCP v rámci FSMS, interakce s mezinárodními normami a školení a používání pokynů pro GHP
  • Provádění GHP, včetně flexibility, kterou poskytují právní předpisy EU pro provádění v některých potravinářských zařízeních (příloha I)
  • Zavádění postupů založených na HACCP, včetně flexibility, kterou umožňují právní předpisy EU při zavádění v některých potravinářských zařízeních (příloha II)
  • Audit FSMS (příloha III)

Další inovace a praktická doporučení

Pružnost při uplatňování postupů založených na GHP a HACCP je obzvláště důležitá s ohledem na povahu činnosti a velikost podniku.

V této revidované příručce naleznete kromě vyčerpávajících definic také praktická vysvětlení a doporučení k provádění právních požadavků. Nyní se zohledňují i nové povinnosti týkající se nakládání s alergeny, kultury bezpečnosti potravin a redistribuce potravin, které se staly závaznými na základě nařízení (EU) č. 2021/382, kterým se mění nařízení (ES) č. 852/2004.

Byl revidován rozhodovací strom, zdůrazněn význam validačních postupů v kontextu postupů založených na HACCP a přepracována příloha III týkající se auditu GHP a postupů založených na HACCP. Jsou vysvětleny typy auditů, plánování, příprava a provádění auditu FSMS, požadavky na zprávu o auditu, postup pro zahájení následných opatření a další postup v závislosti na výsledku auditu.

Kromě mnoha praktických šablon, jako je šablona plánu auditu nebo kontrolní seznam na podporu provádění auditů HACCP, je k dispozici také dotazník určený zaměstnancům s ukazateli pro hodnocení kultury bezpečnosti potravin a příklad kontrolního seznamu pro příslušné orgány na stejné téma. Oznámení 2022/C 355/01 o zavádění systémů řízení bezpečnosti potravin s ohledem na správnou hygienickou praxi a postupy založené na zásadách HACCP, včetně zjednodušení a flexibility při zavádění v některých potravinářských podnicích, naleznete na naších stránkách v sekci ke stažení, popř. je k dispozici zdarma na adrese https://eur-lex.europa.eu/.

 

Chcete se dozvědět více? V tom případě se seznamte s nabídkou qualityaustria v této oblasti:

13. Úno 2024

qualityaustria Forum 2024

Kvalita jako "všeuměl a odborník na vše"

11. Led 2024

Nejnovější informace k ISO 9001

Aktuality z prosincového zasedání!

04. Led 2024

Optimální symbióza

ISO 27001 a Compliance Management

21. Lis 2023

ISO 37301 jako konkurenční výhoda

O významu systému řízení shody

16. Lis 2023

Dosažení zelené transformace za pomoci systémů řízení

06. Lis 2023

ISO 27001 – přínosy a význam

Norma pro bezpečnost informací

27. Říj 2023

Quality Austria je novým certifikačním orgánem pro ISO/IEC 27001

Rostoucí poptávka po zabezpečení informací

16. Říj 2023

Světový den standardizace – rok 2023

14. říjen 2023

30. Zář 2023

ISO 27001 jako součást rodiny IMS

Proč je to v současnosti tak důležité

27. Zář 2023

Katalog služeb Quality Austria 2024

Řízení rizik v digitálním světě?

14. Zář 2023

Analýza kontextu

Co si pod tímto pojmem představit a jak ji použít

08. Zář 2023

Vše důležité o standardu ISO 37001

Komentář specialistky na compliance

+420 733 180 494