24. Říj 2022

Inovace pro potravinářské podniky

Zveřejněny nové pokyny EU k zavádění systémů řízení bezpečnosti potravin

Dne 16. 9. 2022 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno oznámení 2022/C 355/01 o zavádění systémů řízení bezpečnosti potravin s ohledem na správnou hygienickou praxi a postupy založené na zásadách HACCP, včetně zjednodušení a flexibility při zavádění v některých potravinářských podnicích.

Vzhledem ke změnám právních předpisů, revizi obecných zásad hygieny potravin Codex Alimentarius a revizi mezinárodních norem, zejména ISO 22000, bylo považováno za vhodné aktualizovat oznámení z roku 2016. Toto oznámení nahrazuje oznámení z roku 2016 a jeho cílem je usnadnit a harmonizovat provádění právních předpisů EU týkajících se správné hygienické praxe (GHP) a postupů založených na HACCP v rámci systému řízení bezpečnosti potravin (FSMS). Jako obecná příručka je určena především příslušným orgánům k vytvoření společného chápání právních předpisů a potravinářským podnikům jako pomoc při provádění právních předpisů EU po provedení úprav specifických pro zemědělský podnik. Poskytuje nástroje a příklady pro všechny provozovatele potravinářských podniků, jak uplatňovat právní předpisy EU. Praktický návod na podporu implementace se týká následujících témat:

  • příslušné právní předpisy, vazba mezi GHP, PRP, provozní PRP a postupy založené na HACCP v rámci FSMS, interakce s mezinárodními normami a školení a používání pokynů pro GHP
  • Provádění GHP, včetně flexibility, kterou poskytují právní předpisy EU pro provádění v některých potravinářských zařízeních (příloha I)
  • Zavádění postupů založených na HACCP, včetně flexibility, kterou umožňují právní předpisy EU při zavádění v některých potravinářských zařízeních (příloha II)
  • Audit FSMS (příloha III)

Další inovace a praktická doporučení

Pružnost při uplatňování postupů založených na GHP a HACCP je obzvláště důležitá s ohledem na povahu činnosti a velikost podniku.

V této revidované příručce naleznete kromě vyčerpávajících definic také praktická vysvětlení a doporučení k provádění právních požadavků. Nyní se zohledňují i nové povinnosti týkající se nakládání s alergeny, kultury bezpečnosti potravin a redistribuce potravin, které se staly závaznými na základě nařízení (EU) č. 2021/382, kterým se mění nařízení (ES) č. 852/2004.

Byl revidován rozhodovací strom, zdůrazněn význam validačních postupů v kontextu postupů založených na HACCP a přepracována příloha III týkající se auditu GHP a postupů založených na HACCP. Jsou vysvětleny typy auditů, plánování, příprava a provádění auditu FSMS, požadavky na zprávu o auditu, postup pro zahájení následných opatření a další postup v závislosti na výsledku auditu.

Kromě mnoha praktických šablon, jako je šablona plánu auditu nebo kontrolní seznam na podporu provádění auditů HACCP, je k dispozici také dotazník určený zaměstnancům s ukazateli pro hodnocení kultury bezpečnosti potravin a příklad kontrolního seznamu pro příslušné orgány na stejné téma. Oznámení 2022/C 355/01 o zavádění systémů řízení bezpečnosti potravin s ohledem na správnou hygienickou praxi a postupy založené na zásadách HACCP, včetně zjednodušení a flexibility při zavádění v některých potravinářských podnicích, naleznete na naších stránkách v sekci ke stažení, popř. je k dispozici zdarma na adrese https://eur-lex.europa.eu/.

 

Chcete se dozvědět více? V tom případě se seznamte s nabídkou qualityaustria v této oblasti:

08. Lis 2022

Série článků od 3 odborníků: část 3.

Osvědčené postupy Siemens

17. Říj 2022

14. říjen Světový den standardizace

Jak nás normy přibližují k cílům udržitelného rozvoje

23. Zář 2022

Bezplatný webinář 29. 9. 2022

První ze série webinářů "Firmy a kvalita - osvědčená řešení" (v německém jazyce)

21. Zář 2022

Série článků od 3 odborníků: část 2.

Podpora digitalizace prostřednictvím integrovaného systému řízení

15. Zář 2022

GRI – globální iniciativa pro podávání zpráv

Nová verze standardu GRI

29. Srp 2022

Quality Austria získala ocenění kununu Top Company 2022

Oblíbený zaměstnavatel

25. Srp 2022

Série článků od 3 odborníků: část 1.

Digitální dvojče

09. Srp 2022

Co jsme se v posledních letech dozvěděli o digitalizaci

Digitalizace - získané zkušenosti

24. Čvn 2022

5 kamenů úrazu, kterým je třeba se vyhnout

Na co dát pozor při zavádění systému řízení

16. Čvn 2022

9. červen Světový den akreditace

Udržitelnost ekonomického růstu & životní prostředí

08. Čvn 2022

Světový den bezpečnosti potravin v roce 2022

Bezpečnější jídlo, lepší zdraví

20. Kvě 2022

Online workshop 6. 6. 2022

ISO 27002:2022

+420 733 180 494