24. Říj 2022

Inovace pro potravinářské podniky

Zveřejněny nové pokyny EU k zavádění systémů řízení bezpečnosti potravin

Dne 16. 9. 2022 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno oznámení 2022/C 355/01 o zavádění systémů řízení bezpečnosti potravin s ohledem na správnou hygienickou praxi a postupy založené na zásadách HACCP, včetně zjednodušení a flexibility při zavádění v některých potravinářských podnicích.

Vzhledem ke změnám právních předpisů, revizi obecných zásad hygieny potravin Codex Alimentarius a revizi mezinárodních norem, zejména ISO 22000, bylo považováno za vhodné aktualizovat oznámení z roku 2016. Toto oznámení nahrazuje oznámení z roku 2016 a jeho cílem je usnadnit a harmonizovat provádění právních předpisů EU týkajících se správné hygienické praxe (GHP) a postupů založených na HACCP v rámci systému řízení bezpečnosti potravin (FSMS). Jako obecná příručka je určena především příslušným orgánům k vytvoření společného chápání právních předpisů a potravinářským podnikům jako pomoc při provádění právních předpisů EU po provedení úprav specifických pro zemědělský podnik. Poskytuje nástroje a příklady pro všechny provozovatele potravinářských podniků, jak uplatňovat právní předpisy EU. Praktický návod na podporu implementace se týká následujících témat:

  • příslušné právní předpisy, vazba mezi GHP, PRP, provozní PRP a postupy založené na HACCP v rámci FSMS, interakce s mezinárodními normami a školení a používání pokynů pro GHP
  • Provádění GHP, včetně flexibility, kterou poskytují právní předpisy EU pro provádění v některých potravinářských zařízeních (příloha I)
  • Zavádění postupů založených na HACCP, včetně flexibility, kterou umožňují právní předpisy EU při zavádění v některých potravinářských zařízeních (příloha II)
  • Audit FSMS (příloha III)

Další inovace a praktická doporučení

Pružnost při uplatňování postupů založených na GHP a HACCP je obzvláště důležitá s ohledem na povahu činnosti a velikost podniku.

V této revidované příručce naleznete kromě vyčerpávajících definic také praktická vysvětlení a doporučení k provádění právních požadavků. Nyní se zohledňují i nové povinnosti týkající se nakládání s alergeny, kultury bezpečnosti potravin a redistribuce potravin, které se staly závaznými na základě nařízení (EU) č. 2021/382, kterým se mění nařízení (ES) č. 852/2004.

Byl revidován rozhodovací strom, zdůrazněn význam validačních postupů v kontextu postupů založených na HACCP a přepracována příloha III týkající se auditu GHP a postupů založených na HACCP. Jsou vysvětleny typy auditů, plánování, příprava a provádění auditu FSMS, požadavky na zprávu o auditu, postup pro zahájení následných opatření a další postup v závislosti na výsledku auditu.

Kromě mnoha praktických šablon, jako je šablona plánu auditu nebo kontrolní seznam na podporu provádění auditů HACCP, je k dispozici také dotazník určený zaměstnancům s ukazateli pro hodnocení kultury bezpečnosti potravin a příklad kontrolního seznamu pro příslušné orgány na stejné téma. Oznámení 2022/C 355/01 o zavádění systémů řízení bezpečnosti potravin s ohledem na správnou hygienickou praxi a postupy založené na zásadách HACCP, včetně zjednodušení a flexibility při zavádění v některých potravinářských podnicích, naleznete na naších stránkách v sekci ke stažení, popř. je k dispozici zdarma na adrese https://eur-lex.europa.eu/.

 

Chcete se dozvědět více? V tom případě se seznamte s nabídkou qualityaustria v této oblasti:

06. Čvn 2024

Vzdělávací kurzy na míru

5 dobrých důvodů, proč se vám mohou vyplatit

31. Kvě 2024

Nové požadavky ISO

Změna klimatu se dostává do centra pozornosti norem systému řízení

07. Kvě 2024

5 tipů, jak mít reportovací povinnosti pod kontrolou

Stavět na stávajících systémech

29. Dub 2024

28. duben – Světový den BOZP

Vytváření bezpečného a zdravého pracovního prostředí

23. Dub 2024

Den země

22. dubna slavíme Světový den Země

19. Dub 2024

Nadprůměrně vysoká míra doporučení pro Quality Austria

Společně dosahujeme skvělých výkonů

09. Dub 2024

Plánované úpravy ISO 14001

Co můžeme očekávat od plánované revize ISO 14001?

25. Bře 2024

Aktualizovaný katalog pro rok 2024

Vstříc budoucnosti

18. Bře 2024

Vztahy mezi digitalizací, umělou inteligencí a kvalitou

Jaký byl 29. ročník qualityaustria Forum?

11. Bře 2024

Aktuální informace o řadě ISO 450xx

Nová publikace EN ISO 45001:2023

07. Bře 2024

Světový den úspory energie

Tipy pro úsporu energie v domácnosti a na pracovišti

27. Úno 2024

Co nabídne qualityaustria Forum 2024

Rozhovor s CEO Quality Austria

+420 733 180 494