24. Říj 2022

Inovace pro potravinářské podniky

Zveřejněny nové pokyny EU k zavádění systémů řízení bezpečnosti potravin

Dne 16. 9. 2022 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno oznámení 2022/C 355/01 o zavádění systémů řízení bezpečnosti potravin s ohledem na správnou hygienickou praxi a postupy založené na zásadách HACCP, včetně zjednodušení a flexibility při zavádění v některých potravinářských podnicích.

Vzhledem ke změnám právních předpisů, revizi obecných zásad hygieny potravin Codex Alimentarius a revizi mezinárodních norem, zejména ISO 22000, bylo považováno za vhodné aktualizovat oznámení z roku 2016. Toto oznámení nahrazuje oznámení z roku 2016 a jeho cílem je usnadnit a harmonizovat provádění právních předpisů EU týkajících se správné hygienické praxe (GHP) a postupů založených na HACCP v rámci systému řízení bezpečnosti potravin (FSMS). Jako obecná příručka je určena především příslušným orgánům k vytvoření společného chápání právních předpisů a potravinářským podnikům jako pomoc při provádění právních předpisů EU po provedení úprav specifických pro zemědělský podnik. Poskytuje nástroje a příklady pro všechny provozovatele potravinářských podniků, jak uplatňovat právní předpisy EU. Praktický návod na podporu implementace se týká následujících témat:

  • příslušné právní předpisy, vazba mezi GHP, PRP, provozní PRP a postupy založené na HACCP v rámci FSMS, interakce s mezinárodními normami a školení a používání pokynů pro GHP
  • Provádění GHP, včetně flexibility, kterou poskytují právní předpisy EU pro provádění v některých potravinářských zařízeních (příloha I)
  • Zavádění postupů založených na HACCP, včetně flexibility, kterou umožňují právní předpisy EU při zavádění v některých potravinářských zařízeních (příloha II)
  • Audit FSMS (příloha III)

Další inovace a praktická doporučení

Pružnost při uplatňování postupů založených na GHP a HACCP je obzvláště důležitá s ohledem na povahu činnosti a velikost podniku.

V této revidované příručce naleznete kromě vyčerpávajících definic také praktická vysvětlení a doporučení k provádění právních požadavků. Nyní se zohledňují i nové povinnosti týkající se nakládání s alergeny, kultury bezpečnosti potravin a redistribuce potravin, které se staly závaznými na základě nařízení (EU) č. 2021/382, kterým se mění nařízení (ES) č. 852/2004.

Byl revidován rozhodovací strom, zdůrazněn význam validačních postupů v kontextu postupů založených na HACCP a přepracována příloha III týkající se auditu GHP a postupů založených na HACCP. Jsou vysvětleny typy auditů, plánování, příprava a provádění auditu FSMS, požadavky na zprávu o auditu, postup pro zahájení následných opatření a další postup v závislosti na výsledku auditu.

Kromě mnoha praktických šablon, jako je šablona plánu auditu nebo kontrolní seznam na podporu provádění auditů HACCP, je k dispozici také dotazník určený zaměstnancům s ukazateli pro hodnocení kultury bezpečnosti potravin a příklad kontrolního seznamu pro příslušné orgány na stejné téma. Oznámení 2022/C 355/01 o zavádění systémů řízení bezpečnosti potravin s ohledem na správnou hygienickou praxi a postupy založené na zásadách HACCP, včetně zjednodušení a flexibility při zavádění v některých potravinářských podnicích, naleznete na naších stránkách v sekci ke stažení, popř. je k dispozici zdarma na adrese https://eur-lex.europa.eu/.

 

Chcete se dozvědět více? V tom případě se seznamte s nabídkou qualityaustria v této oblasti:

09. Bře 2023

Na slovo s našimi auditory – Matúš Kisela (I.část)

Matúš Kisela, regionální zástupce pro Slovensko

06. Bře 2023

Audity s přidanou hodnotou

Příklady z praxe

01. Bře 2023

qualityaustria Forum 2023 je za dveřmi

Pár slov od CEO Quality Austria

23. Úno 2023

Školení & kurzy v angličtině 2023

Aktuální nabídka v anglickém jazyce

13. Úno 2023

Ing. Christoph Baumgartner, MSc, MBA

Nový jednatel a ředitel Zákaznického centra Quality Austria v Linci

10. Úno 2023

Kurz CMS

Nabídka termínů pro rok 2023

26. Led 2023

Implementace změn ISO 27002:2022

Praktický jednodenní online kurz

24. Led 2023

Proč je ESG pro organizace stále důležitější

Více udržitelnosti pro ekonomiku

09. Led 2023

Systematický přístup k řízení procesů

06. Led 2023

Katalog služeb Quality Austria 2023

Rozšiřujte své znalosti, posilte svou pozici

23. Lis 2022

5 tipů jak zvýšit energetickou účinnost

08. Lis 2022

Série článků od 3 odborníků: část 3.

Osvědčené postupy Siemens

+420 733 180 494