16. Lis 2023

Dosažení zelené transformace za pomoci systémů řízení

Po celém světě narůstá počet zákonů, nařízení a iniciativ, které vyžadují, aby organizace transparentně zveřejňovaly ekologický dopad a udržitelnost svých obchodních aktivit. Cílem všech těchto opatření je vytvořit jednotnou představu o tom, co vlastně udržitelné hospodaření znamená a jak jej lze objektivně ověřit. Zároveň by to mělo zákazníkům usnadnit rozhodování ve prospěch udržitelných výrobků a služeb. Jak může být přechod na udržitelné řízení úspěšný?

Zvýšení významu environmentálního a energetického managementu:

V souvislosti s novelou zákona o energetické účinnosti z roku 2023 (Energy Efficiency Act 2023) se znovu zdůraznil význam certifikovaných systémů řízení, jako jsou ISO 14001, EMAS (nařízení o systému auditu v oblasti ekologického řízení) nebo ISO 50001, jako osvědčených nástrojů pro neustálé zvyšování energetické účinnosti.

Jejich význam je opět zdůrazněn i vzhledem k tomu, že již neplatí povinnost dodatečného provádění interního nebo externího energetického auditu podle normy EN 16247 v souvislosti se systémem řízení. To lze považovat za další modernizaci environmentálního a energetického managementu.

Požadavky na zveřejňování informací o trvalé udržitelnosti

S ohledem na budoucí požadavky na zveřejňování informací (např. implementace směrnice CSRD nebo standardů EFRAC) bude hodnocení environmentálních aspektů týkajících se energie, zdrojů, emisí, odpadů a dopadů hrát ještě větší roli nejen pro společnosti, pro které je již povinné, ale stejně tak budou pravděpodobně povinny zveřejňovat svůj dopad na životní prostředí i společnosti v dodavatelském řetězci.

Vzhledem k tomu, že toto posuzování je ústředním požadavkem norem ISO 14001 a EMAS, lze předpokládat, že systémy environmentálního řízení budou nejen stále důležitější, ale že i malým a středním podnikům bude doporučeno udržovat vhodný systém řízení v souladu s normami ISO 14001 a/nebo EMAS.

Opatrně s "zelenými" prohlášeními:

Quality Austria doporučuje být v případě reklamních prohlášení - např. ohledně klimatické neutrality - opatrný, protože prohlášení na toto téma, která nejsou jasně dohledatelná, mohou být nahlášena jako zavádějící.

Proto se doporučuje, např. jako doplněk ke stávajícímu systému environmentálního nebo energetického managementu, nejen vypracovat bilanci skleníkových plynů podle normy ISO 14064 a zohlednit přímé nebo nepřímé skleníkové plyny v souladu s touto normou, ale také ji nechat ověřit nezávislými třetími stranami.

Na základě toho pak lze konečně učinit relevantní prohlášení v rámci interní i externí komunikace. Společnost Quality Austria kromě toho netrpělivě očekává zveřejnění normy ISO 14068 týkající se požadavků na klima pro prezentaci klimatické neutrality.

Myšlení a jednání v cyklech:

Směřování k oběhovému hospodářství neobchází ani svět ISO. Koncem roku se očekává vydání příslušné řady norem ISO 59001ff.

Společnost Quality Austria zohledňuje současný stav těchto norem při vývoji vzdělávacích produktů, jako je série kurzů pro získání titulu Circular Globe Transformation Coach nebo také Guide to Circular Globe Assessment. Quality Austria tak na jedné straně nabízí osvědčené know-how k tématům, jako jsou systémy environmentálního a energetického managementu, a na druhé straně vás podporuje školeními, zkouškami, audity, ověřováním a validacemi i hodnocením na cestě vaší transformace až do roku 2030.

Zůstaňte s námi v kontaktu:

07. Kvě 2024

5 tipů, jak mít reportovací povinnosti pod kontrolou

Stavět na stávajících systémech

29. Dub 2024

28. duben – Světový den BOZP

Vytváření bezpečného a zdravého pracovního prostředí

23. Dub 2024

Den země

22. dubna slavíme Světový den Země

19. Dub 2024

Nadprůměrně vysoká míra doporučení pro Quality Austria

Společně dosahujeme skvělých výkonů

09. Dub 2024

Plánované úpravy ISO 14001

Co můžeme očekávat od plánované revize ISO 14001?

25. Bře 2024

Aktualizovaný katalog pro rok 2024

Vstříc budoucnosti

21. Bře 2024

ESG: povinná výbava, která dává smysl

Proč je školení ESG stále důležitější

18. Bře 2024

Vztahy mezi digitalizací, umělou inteligencí a kvalitou

Jaký byl 29. ročník qualityaustria Forum?

11. Bře 2024

Aktuální informace o řadě ISO 450xx

Nová publikace EN ISO 45001:2023

07. Bře 2024

Světový den úspory energie

Tipy pro úsporu energie v domácnosti a na pracovišti

27. Úno 2024

Co nabídne qualityaustria Forum 2024

Rozhovor s CEO Quality Austria

13. Úno 2024

qualityaustria Forum 2024

Kvalita jako "všeuměl a odborník na vše"

+420 733 180 494