16. Lis 2023

Dosažení zelené transformace za pomoci systémů řízení

Po celém světě narůstá počet zákonů, nařízení a iniciativ, které vyžadují, aby organizace transparentně zveřejňovaly ekologický dopad a udržitelnost svých obchodních aktivit. Cílem všech těchto opatření je vytvořit jednotnou představu o tom, co vlastně udržitelné hospodaření znamená a jak jej lze objektivně ověřit. Zároveň by to mělo zákazníkům usnadnit rozhodování ve prospěch udržitelných výrobků a služeb. Jak může být přechod na udržitelné řízení úspěšný?

Zvýšení významu environmentálního a energetického managementu:

V souvislosti s novelou zákona o energetické účinnosti z roku 2023 (Energy Efficiency Act 2023) se znovu zdůraznil význam certifikovaných systémů řízení, jako jsou ISO 14001, EMAS (nařízení o systému auditu v oblasti ekologického řízení) nebo ISO 50001, jako osvědčených nástrojů pro neustálé zvyšování energetické účinnosti.

Jejich význam je opět zdůrazněn i vzhledem k tomu, že již neplatí povinnost dodatečného provádění interního nebo externího energetického auditu podle normy EN 16247 v souvislosti se systémem řízení. To lze považovat za další modernizaci environmentálního a energetického managementu.

Požadavky na zveřejňování informací o trvalé udržitelnosti

S ohledem na budoucí požadavky na zveřejňování informací (např. implementace směrnice CSRD nebo standardů EFRAC) bude hodnocení environmentálních aspektů týkajících se energie, zdrojů, emisí, odpadů a dopadů hrát ještě větší roli nejen pro společnosti, pro které je již povinné, ale stejně tak budou pravděpodobně povinny zveřejňovat svůj dopad na životní prostředí i společnosti v dodavatelském řetězci.

Vzhledem k tomu, že toto posuzování je ústředním požadavkem norem ISO 14001 a EMAS, lze předpokládat, že systémy environmentálního řízení budou nejen stále důležitější, ale že i malým a středním podnikům bude doporučeno udržovat vhodný systém řízení v souladu s normami ISO 14001 a/nebo EMAS.

Opatrně s "zelenými" prohlášeními:

Quality Austria doporučuje být v případě reklamních prohlášení - např. ohledně klimatické neutrality - opatrný, protože prohlášení na toto téma, která nejsou jasně dohledatelná, mohou být nahlášena jako zavádějící.

Proto se doporučuje, např. jako doplněk ke stávajícímu systému environmentálního nebo energetického managementu, nejen vypracovat bilanci skleníkových plynů podle normy ISO 14064 a zohlednit přímé nebo nepřímé skleníkové plyny v souladu s touto normou, ale také ji nechat ověřit nezávislými třetími stranami.

Na základě toho pak lze konečně učinit relevantní prohlášení v rámci interní i externí komunikace. Společnost Quality Austria kromě toho netrpělivě očekává zveřejnění normy ISO 14068 týkající se požadavků na klima pro prezentaci klimatické neutrality.

Myšlení a jednání v cyklech:

Směřování k oběhovému hospodářství neobchází ani svět ISO. Koncem roku se očekává vydání příslušné řady norem ISO 59001ff.

Společnost Quality Austria zohledňuje současný stav těchto norem při vývoji vzdělávacích produktů, jako je série kurzů pro získání titulu Circular Globe Transformation Coach nebo také Guide to Circular Globe Assessment. Quality Austria tak na jedné straně nabízí osvědčené know-how k tématům, jako jsou systémy environmentálního a energetického managementu, a na druhé straně vás podporuje školeními, zkouškami, audity, ověřováním a validacemi i hodnocením na cestě vaší transformace až do roku 2030.

Zůstaňte s námi v kontaktu:

21. Lis 2023

ISO 37301 jako konkurenční výhoda

O významu systému řízení shody

06. Lis 2023

ISO 27001 – přínosy a význam

Norma pro bezpečnost informací

27. Říj 2023

Quality Austria je novým certifikačním orgánem pro ISO/IEC 27001

Rostoucí poptávka po zabezpečení informací

16. Říj 2023

Světový den standardizace – rok 2023

14. říjen 2023

30. Zář 2023

ISO 27001 jako součást rodiny IMS

Proč je to v současnosti tak důležité

27. Zář 2023

Katalog služeb Quality Austria 2024

Řízení rizik v digitálním světě?

14. Zář 2023

Analýza kontextu

Co si pod tímto pojmem představit a jak ji použít

08. Zář 2023

Vše důležité o standardu ISO 37001

Komentář specialistky na compliance

22. Srp 2023

Úspěchy našich klientů

Ocenění pro ÚPV

15. Srp 2023

ISO 9001 se bude revidovat

Rozhodnuto o revizi mezinárodní normy kvality

03. Srp 2023

Management kvality? Klíč k úspěchu

Výhody pro jednotlivce i firmy

20. Čvc 2023

Od teorie k praxi: příklad skupiny OMV

Příklady z praxe

+420 733 180 494