01. Čvn 2021

Auditování v novém – proces trvalého zlepšování

Digitalizace, to je oč tu běží.

Audity tvoří podstatnou součást systémů řízení. Kromě potvrzení shody produktů, systémů a procesů s požadavky na ně kladenými, představují audity nezbytný nástroj pro určení potenciálu dalšího rozvoje a stanovení silných stránek organizace. Audity se tedy ukázaly jako ideální prostředek pro proces trvalého zlepšování, se kterým musí organizace pravidelně pracovat. Proto by neměly sloužit pouze pro potvrzení shody, jejich výhoda je daleko rozsáhlejší, ať už se jedná o identifikaci maximálního výkonu, možnosti využití v dalších procesech organizace, nalezení ideální provozní kapacity atd. To platí pro interní i externí audity, stejně tak pro audity na místě i na dálku.

Vzhledem k současným panujícím podmínkám a opatřením souvisejícím s pandemií COVID-19 je na mnoha místech nemožné realizovat obchodní procesy i setkání běžným způsobem. Proto také muselo dojít ke změnám v oblasti auditů, jenž jsou stále častěji prováděny na dálku pomocí virtuálních nástrojů.

Kde se nyní v oblasti auditů na dálku nacházíme? Kam směřujeme? A můžeme při realizaci auditů na dálku již mluvit o formě umělé inteligence?

Audity s přidanou hodnotou

Společnost prochází dynamickými a složitými změnami: novými potřebami generace Y (jako je hledání smyslu - tzv. purpose, integrity a nabídek přímo šitých na míru), měnícími se pravidly mezinárodního obchodování, neustálou dostupností informací a změněnými bezpečnostními požadavky – což přirozeně ovlivňuje i svět auditů. To vše vyžaduje nejen základní ochotu ke změnám a flexibilitu, ale také včasné rozpoznání odchylek, silných stránek i příležitostí. Aby bylo možné prostřednictvím auditů přispět k úspěšné orientaci organizací do budoucnosti, je zcela zásadní integrace všech uvedených požadavků. Audit by neměl skončit pouhým zkoumáním formálních kritérií, měl by ověřit, zhodnotit a dále se kriticky ptát. Podmínkou každého auditu by měla být jeho přidaná hodnota pro organizaci a její cíle včetně budoucího směřování.  Proto jsou všechny audity qualityaustria jsou nastavené tak, aby zákazníkům přinášely přidanou hodnoty a byly prakticky orientované. I z toho důvodu je pro nás kompetence našich auditorů největší prioritou.

Digitalizace – příležitost nebo riziko?

Digitalizace v oblasti auditů byla částečně patrná již před propuknutím pandemie COVID-19. Tento trend je patrný již při samotném provádění auditů, kde klasické pero a blok nahradily tablety, notebooky, různé druhy aplikací, využití fotografií a videí z výrobních závodů. Kromě toho probíhaly audity stále více „na dálku“ pomocí různých nástrojů. Ostatně norma ISO 19011 umožnila provádění auditů na dálku již v roce 2011.

Vzhledem k nutnosti omezení kontaktů, které stále platí na mnoha místech, zaznamenaly audity na dálku, při nichž jsou auditor a organizace v kontaktu prostřednictvím videa, hovoru a sdílení dat v posledním roce enormní nárůst. Stále však platí, že musíme po několik dalších let zkoumat vliv, dopady a potenciál auditů na dálku, a to ve fázi, kdy nebudou podmínky určovány světovou pandemií.

Různá průmyslová odvětví, jako například IRIS v železničním sektoru, vyvinula své vlastní soubory pravidel, za jakých okolností, kdy a jak nebo s jakými přípravami a hodnocením rizik je možné provádět audity na dálku.

Samotný pojem audit pochází z latinského „auditus“. Audit tedy znamená, že někdo slyší. Jednoduše řečeno, auditoři slyší, co organizace říkají. Fakt, že právě to se při auditech na dálku často ukazuje jako technická překážka, je mnohdy způsobena např. špatným připojením nebo selháním síťové infrastruktury jako takové.

Co však zůstává velkou výzvou jsou první audity, při kterých je stále nutné budovat důvěru mezi auditorem a klientem, protože v konečném důsledku je to právě samotná organizace, která určuje, co auditor uvidí, respektive uslyší.

Z našich zkušeností víme, že úroveň auditu stoupá či klesá nejen v závislosti na digitálních technologiích, ale především s ochotu zúčastněných zapojit se.

Další informace a tipy ohledně auditů na dálku se dozvíte v článku Audity na dálku.

Umělá inteligence a audity

Objeví-li se v průběhu auditu otázka ohledně umělé inteligence (AI), máme sklon myslet spíše na strojové učení, místo na roboty či avatary, kteří jsou v pracovním procesu zapojeni místo nás. To je jasné. Avšak např. analýza a vyhodnocování velkého množství dat pomocí robotů se již úspěšně osvědčila v průběhu nejednoho auditu.

Takže tam, kde je dat jako zrnek písku na pláži, dává využití umělé inteligence pro jejich generování a strukturování opravdu smysl, protože to umožní najít vzory a seskupit je. A to s výrazně nižší pravděpodobností výskytu chyby, než kdyby k tomu došlo lidskými rukama. V oblasti auditů systému jsme se do tohoto bodu ještě nedostali, ale zůstane to tak?

Výhled do budoucnosti

Stejně jako organizace jsou i formy provádění auditu v trvalém procesu zlepšování. Podléhají neustálému vývoji a rozšiřování, např. o digitální prvky. Jak všichni dobře víme, změna je totiž jedinou životní konstantou. Očekáváme, že v budoucnosti již nebude otázka znít, zda jsou při auditu používány různé digitální nástroje či umělá inteligence, ale spíše v jakém rozsahu. S digitalizací přicházejí vždy i nové formy kvality, které je třeba zvážit v závislosti na oblast použití. Co ale zůstává neměnné je, že v popředí všech auditů je a bude efektivita a individuální výhody pro organizaci, aby audity zůstaly i nadále trvale udržitelnou investicí do budoucna. Bude to ještě napínavé!

Pro vypracování nabídky nebo nastavení auditu na dálku nám napište či zašlete poptávku.

08. Lis 2022

Série článků od 3 odborníků: část 3.

Osvědčené postupy Siemens

24. Říj 2022

HACCP Rev. 2020

Zveřejněny nové pokyny EU k zavádění systémů řízení bezpečnosti potravin

17. Říj 2022

14. říjen Světový den standardizace

Jak nás normy přibližují k cílům udržitelného rozvoje

23. Zář 2022

Bezplatný webinář 29. 9. 2022

První ze série webinářů "Firmy a kvalita - osvědčená řešení" (v německém jazyce)

21. Zář 2022

Série článků od 3 odborníků: část 2.

Podpora digitalizace prostřednictvím integrovaného systému řízení

15. Zář 2022

GRI – globální iniciativa pro podávání zpráv

Nová verze standardu GRI

29. Srp 2022

Quality Austria získala ocenění kununu Top Company 2022

Oblíbený zaměstnavatel

25. Srp 2022

Série článků od 3 odborníků: část 1.

Digitální dvojče

09. Srp 2022

Co jsme se v posledních letech dozvěděli o digitalizaci

Digitalizace - získané zkušenosti

24. Čvn 2022

5 kamenů úrazu, kterým je třeba se vyhnout

Na co dát pozor při zavádění systému řízení

16. Čvn 2022

9. červen Světový den akreditace

Udržitelnost ekonomického růstu & životní prostředí

08. Čvn 2022

Světový den bezpečnosti potravin v roce 2022

Bezpečnější jídlo, lepší zdraví

+420 733 180 494