01. Čvn 2021

Auditování v novém – proces trvalého zlepšování

Digitalizace, to je oč tu běží.

Audity tvoří podstatnou součást systémů řízení. Kromě potvrzení shody produktů, systémů a procesů s požadavky na ně kladenými, představují audity nezbytný nástroj pro určení potenciálu dalšího rozvoje a stanovení silných stránek organizace. Audity se tedy ukázaly jako ideální prostředek pro proces trvalého zlepšování, se kterým musí organizace pravidelně pracovat. Proto by neměly sloužit pouze pro potvrzení shody, jejich výhoda je daleko rozsáhlejší, ať už se jedná o identifikaci maximálního výkonu, možnosti využití v dalších procesech organizace, nalezení ideální provozní kapacity atd. To platí pro interní i externí audity, stejně tak pro audity na místě i na dálku.

Vzhledem k současným panujícím podmínkám a opatřením souvisejícím s pandemií COVID-19 je na mnoha místech nemožné realizovat obchodní procesy i setkání běžným způsobem. Proto také muselo dojít ke změnám v oblasti auditů, jenž jsou stále častěji prováděny na dálku pomocí virtuálních nástrojů.

Kde se nyní v oblasti auditů na dálku nacházíme? Kam směřujeme? A můžeme při realizaci auditů na dálku již mluvit o formě umělé inteligence?

Audity s přidanou hodnotou

Společnost prochází dynamickými a složitými změnami: novými potřebami generace Y (jako je hledání smyslu - tzv. purpose, integrity a nabídek přímo šitých na míru), měnícími se pravidly mezinárodního obchodování, neustálou dostupností informací a změněnými bezpečnostními požadavky – což přirozeně ovlivňuje i svět auditů. To vše vyžaduje nejen základní ochotu ke změnám a flexibilitu, ale také včasné rozpoznání odchylek, silných stránek i příležitostí. Aby bylo možné prostřednictvím auditů přispět k úspěšné orientaci organizací do budoucnosti, je zcela zásadní integrace všech uvedených požadavků. Audit by neměl skončit pouhým zkoumáním formálních kritérií, měl by ověřit, zhodnotit a dále se kriticky ptát. Podmínkou každého auditu by měla být jeho přidaná hodnota pro organizaci a její cíle včetně budoucího směřování.  Proto jsou všechny audity qualityaustria jsou nastavené tak, aby zákazníkům přinášely přidanou hodnoty a byly prakticky orientované. I z toho důvodu je pro nás kompetence našich auditorů největší prioritou.

Digitalizace – příležitost nebo riziko?

Digitalizace v oblasti auditů byla částečně patrná již před propuknutím pandemie COVID-19. Tento trend je patrný již při samotném provádění auditů, kde klasické pero a blok nahradily tablety, notebooky, různé druhy aplikací, využití fotografií a videí z výrobních závodů. Kromě toho probíhaly audity stále více „na dálku“ pomocí různých nástrojů. Ostatně norma ISO 19011 umožnila provádění auditů na dálku již v roce 2011.

Vzhledem k nutnosti omezení kontaktů, které stále platí na mnoha místech, zaznamenaly audity na dálku, při nichž jsou auditor a organizace v kontaktu prostřednictvím videa, hovoru a sdílení dat v posledním roce enormní nárůst. Stále však platí, že musíme po několik dalších let zkoumat vliv, dopady a potenciál auditů na dálku, a to ve fázi, kdy nebudou podmínky určovány světovou pandemií.

Různá průmyslová odvětví, jako například IRIS v železničním sektoru, vyvinula své vlastní soubory pravidel, za jakých okolností, kdy a jak nebo s jakými přípravami a hodnocením rizik je možné provádět audity na dálku.

Samotný pojem audit pochází z latinského „auditus“. Audit tedy znamená, že někdo slyší. Jednoduše řečeno, auditoři slyší, co organizace říkají. Fakt, že právě to se při auditech na dálku často ukazuje jako technická překážka, je mnohdy způsobena např. špatným připojením nebo selháním síťové infrastruktury jako takové.

Co však zůstává velkou výzvou jsou první audity, při kterých je stále nutné budovat důvěru mezi auditorem a klientem, protože v konečném důsledku je to právě samotná organizace, která určuje, co auditor uvidí, respektive uslyší.

Z našich zkušeností víme, že úroveň auditu stoupá či klesá nejen v závislosti na digitálních technologiích, ale především s ochotu zúčastněných zapojit se.

Další informace a tipy ohledně auditů na dálku se dozvíte v článku Audity na dálku.

Umělá inteligence a audity

Objeví-li se v průběhu auditu otázka ohledně umělé inteligence (AI), máme sklon myslet spíše na strojové učení, místo na roboty či avatary, kteří jsou v pracovním procesu zapojeni místo nás. To je jasné. Avšak např. analýza a vyhodnocování velkého množství dat pomocí robotů se již úspěšně osvědčila v průběhu nejednoho auditu.

Takže tam, kde je dat jako zrnek písku na pláži, dává využití umělé inteligence pro jejich generování a strukturování opravdu smysl, protože to umožní najít vzory a seskupit je. A to s výrazně nižší pravděpodobností výskytu chyby, než kdyby k tomu došlo lidskými rukama. V oblasti auditů systému jsme se do tohoto bodu ještě nedostali, ale zůstane to tak?

Výhled do budoucnosti

Stejně jako organizace jsou i formy provádění auditu v trvalém procesu zlepšování. Podléhají neustálému vývoji a rozšiřování, např. o digitální prvky. Jak všichni dobře víme, změna je totiž jedinou životní konstantou. Očekáváme, že v budoucnosti již nebude otázka znít, zda jsou při auditu používány různé digitální nástroje či umělá inteligence, ale spíše v jakém rozsahu. S digitalizací přicházejí vždy i nové formy kvality, které je třeba zvážit v závislosti na oblast použití. Co ale zůstává neměnné je, že v popředí všech auditů je a bude efektivita a individuální výhody pro organizaci, aby audity zůstaly i nadále trvale udržitelnou investicí do budoucna. Bude to ještě napínavé!

Pro vypracování nabídky nebo nastavení auditu na dálku nám napište či zašlete poptávku.

07. Kvě 2024

5 tipů, jak mít reportovací povinnosti pod kontrolou

Stavět na stávajících systémech

29. Dub 2024

28. duben – Světový den BOZP

Vytváření bezpečného a zdravého pracovního prostředí

23. Dub 2024

Den země

22. dubna slavíme Světový den Země

19. Dub 2024

Nadprůměrně vysoká míra doporučení pro Quality Austria

Společně dosahujeme skvělých výkonů

09. Dub 2024

Plánované úpravy ISO 14001

Co můžeme očekávat od plánované revize ISO 14001?

25. Bře 2024

Aktualizovaný katalog pro rok 2024

Vstříc budoucnosti

21. Bře 2024

ESG: povinná výbava, která dává smysl

Proč je školení ESG stále důležitější

18. Bře 2024

Vztahy mezi digitalizací, umělou inteligencí a kvalitou

Jaký byl 29. ročník qualityaustria Forum?

11. Bře 2024

Aktuální informace o řadě ISO 450xx

Nová publikace EN ISO 45001:2023

07. Bře 2024

Světový den úspory energie

Tipy pro úsporu energie v domácnosti a na pracovišti

27. Úno 2024

Co nabídne qualityaustria Forum 2024

Rozhovor s CEO Quality Austria

13. Úno 2024

qualityaustria Forum 2024

Kvalita jako "všeuměl a odborník na vše"

+420 733 180 494