23. Dub 2024

22. dubna lidé na celém světě slaví Světový den Země.

Výzva k akci pro naši planetu

Tento den je víc než jen datum v kalendáři; je to příležitost k akci, příležitost zamyslet se nad naším dopadem na planetu a podniknout kroky ke jeho zmírnění. 

Od svého vzniku v roce 1970 se Světový den Země rozrostl v celosvětové hnutí, do něhož se zapojily miliony lidí a jehož cílem je zvýšit povědomí o otázkách životního prostředí a podněcovat ke konkrétním opatřením.

Historie Světového dne Země

Den Země, známý také jako "Environmental Teach-in", se poprvé slavil v USA 22. dubna 1970 - kdy tehdejší americký senátor Gaylord Nelson na univerzitách inicioval osvětovou informační kampaň o životním prostředí. Tato první akce, která byla podnícena 60. lety 20. století, dobou sociálních nepokojů a rostoucího povědomí o životním prostředí, zaujala přibližně 20 milionů Američanů, tedy asi 10 % tehdejší americké populace. Úspěch tohoto dne přispěl k přijetí důležitých právních předpisů v oblasti životního prostředí v USA, včetně zákona o čistotě ovzduší (Clean Air Act), zákona o čistotě vody (Clean Water Act) a zákona o ohrožených druzích (Endangered Species Act).

Význam dnešního Světového dne Země

V době, kdy změna klimatu, odlesňování, ztráta biologické rozmanitosti a znečištění oceánů představují stále naléhavější problémy, zůstává Světový den Země i nadále jedním z podstatných impulzů k převzetí kolektivní odpovědnosti a podpoře udržitelných postupů. Každý rok se tento den zaměřuje na konkrétní téma, které upozorňuje na aktuální problémy životního prostředí. Mezi témata předchozích ročníků patřila "ochrana klimatu", "ochrana ohrožených druhů" a "čistá energie". Tím letošním je "Voda umožňuje život".

Cílem výzvy je připomenout obyvatelům Země, že voda je životně důležitý elixír a je třeba ji chránit:

"Udržujte vodní plochy čisté, neplýtvejte vodou, výrazně omezte spotřebu plastů a lépe využívejte dešťovou vodu."

(zdroj: Earth Day 2024)

Mezinárodní motto Dne Země 2024 zní "Planeta vs. plasty". Zasazuje se o přehodnocení a 60 % snížení výroby VŠECH plastů do roku 2040. Jsou to plasty, které narušují křehkou rovnováhu života na Zemi. Zasazuje se o podporu investování do inovativních technologií a materiálů s cílem vybudovat svět bez plastů.

(zdroj: Earth Day 2024 | Activities & Resources for April 22 - Earth Day)

Akce a iniciativy

Na Světový den Země se po celém světě koná řada akcí, od kampaní na sázení stromů po vzdělávací programy a místní úklidové akce. Školy a univerzity pořádají workshopy a konference, obce i města propagují recyklační iniciativy apod. Cílem všech těchto aktivit je zvýšit povědomí a inspirovat lidi k činnosti na ochranu naší planety. Světový den Země je každoroční připomínkou toho, že každý z nás se podílí na ochraně naší planety. Je to příležitost ke společnému jednání a pozitivním změnám. Vzděláváním, změnou osobního chování a společnými akcemi můžeme ze světa udělat lepší místo pro budoucí generace.

Nenechte si utéct už žádnou z novinek, které pro vás připravujeme:

07. Kvě 2024

5 tipů, jak mít reportovací povinnosti pod kontrolou

Stavět na stávajících systémech

29. Dub 2024

28. duben – Světový den BOZP

Vytváření bezpečného a zdravého pracovního prostředí

19. Dub 2024

Nadprůměrně vysoká míra doporučení pro Quality Austria

Společně dosahujeme skvělých výkonů

09. Dub 2024

Plánované úpravy ISO 14001

Co můžeme očekávat od plánované revize ISO 14001?

25. Bře 2024

Aktualizovaný katalog pro rok 2024

Vstříc budoucnosti

21. Bře 2024

ESG: povinná výbava, která dává smysl

Proč je školení ESG stále důležitější

18. Bře 2024

Vztahy mezi digitalizací, umělou inteligencí a kvalitou

Jaký byl 29. ročník qualityaustria Forum?

11. Bře 2024

Aktuální informace o řadě ISO 450xx

Nová publikace EN ISO 45001:2023

07. Bře 2024

Světový den úspory energie

Tipy pro úsporu energie v domácnosti a na pracovišti

27. Úno 2024

Co nabídne qualityaustria Forum 2024

Rozhovor s CEO Quality Austria

13. Úno 2024

qualityaustria Forum 2024

Kvalita jako "všeuměl a odborník na vše"

11. Led 2024

Nejnovější informace k ISO 9001

Aktuality z prosincového zasedání!

+420 733 180 494