09. Srp 2022

Lessons learned

Co jsme se v posledních letech dozvěděli a naučili o digitalizaci

 

 

Nové technologie umožňují nové způsoby. V souvislosti s pandemií jsme se dozvěděli, jak je v dnešním světě důležité se co nejrychleji přizpůsobit. Digitalizace předávání znalostí a výměna informací prostřednictvím internetu zajišťuje kontinuitu i v době krize. Nové způsoby digitální práce a učení jsou nyní každodenními společníky v každodenním životě mnoha organizací.

Lessons learned

Lessons Learned je dobře známý přístup z projektového řízení, který pomáhá vedoucím projektů poučit se z minulých projektů a aplikovat získané zkušenosti na projekty nové. Cílem je vyhnout se chybám, snížit rizika, využít příležitostí a zvýšit kvalitu projektu. V nejlepším případě se tak děje prostřednictvím komplexního čtyřfázového procesu: informování a identifikace týmu, fáze sběru, příprava workshopu a workshop.

Tento proces neustálého zlepšování, který se používá i v řízení kvality, může být užitečný i v průběhu digitalizace. Během přizpůsobování se novým podmínkám lze opakovaně ověřovat, zda je proces slibný, kde je třeba jej zpřesnit a do jaké míry jsou zapojeni všichni účastníci.

Společnosti se tak mohou dozvědět, že předpokladem úspěšné digitální transformace je odpovídající závazek vedení a průběžná komunikace se všemi zúčastněnými.

 

Co dalšího lze odvodit pro cestu k úspěchu v digitalizaci?

Samozřejmě můžeme čekat na extrémní vnější události, které nás popostrčí směrem k digitalizaci firemních procesů.

Pro úspěšné zvládnutí digitální transformace by však prvním krokem měla být struktura celého procesu - přizpůsobení procesu novým, digitálním pracovním postupům by mělo být provedeno co nejudržitelněji a společně se všemi zúčastněnými. Důležitým faktorem úspěchu může být rozvoj digitálních vůdčích dovedností: aktivní a kreativní roli mohou zastávat pouze ti, kteří si vybudovali digitální dovednosti, které jsou odolné vůči budoucnosti.

Některé z těchto kompetencí předává Quality Austria například v rámci online seminářů Upgrade-Training Digitalisation - Trend & Practice Check. Školení se zabývá důležitými trendy a metodami digitalizace v modulech s různým zaměřením - a podporuje tak rozvoj příslušných digitálních dovedností a kompetencí manažerů kvality, manažerů řízení a auditorů.

Digitální transformace však klade také nové nároky na ochranu dat, kybernetickou a informační bezpečnost a dodržování předpisů. Společnosti se proto musí těmito tématy stále více zabývat a hledat způsoby, jak je začlenit do svého systému řízení. Nápravu poskytují například normy ISO 27001 a ISO 27701.

Nový každodenní život

Změna se stává zvykem - nový vývoj v oblasti digitalizace se ve firmách prosazuje - důkazem úspěšné integrace jsou například dohody o home office nebo navázání spolupráce a začleňování nových online nástrojů.

Nový digitální pracovní postup přináší efektivitu a flexibilitu.

Předchozí zkušenosti z digitálního věku také ukazují, jak důležitou roli hrají v tomto "digitálním světě" lidé: Digitální transformace funguje dobře tam, kde dobře sehrané týmy s know-how a kompetencemi - a s velkou dávkou zábavy - usilují o systematické změny.

Modul 1: Audity na dálku (29. září 2022, online)

 • Definice a obecné informace o auditech na dálku
 • Oblast působnosti a meze použitelnost
 • Plánování a provádění auditů na dálku
 • Osvědčené postupy a výměna zkušeností

Modul 2: Management služeb a zabezpečení dat (04. října 2022, online)

 • Digitální transformace - aspekty řízení služeb a bezpečnosti informací: příslušné normy a právní požadavky
 • Bezpečnost informací podle ISO 27001
 • Řízení služeb IT podle ISO 20000
 • Osvědčené postupy a výměna zkušeností

Modul 3: Kvalita dat (19. října 2022, online)

 • Cíle a přínosy kvality dat (ISO 8000-8)
 • Používání dat a kvalita dat v rámci řízení životního cyklu dat
 • Řízení kvality dat podle modelu ISO 8000
 • Osvědčené postupy a výměna zkušeností

Modul 4: Kvalitní data (25. října 2022, online)

 • Přehled a oblasti použití systémů počítačem podporovaného zajišťování kvality (CAQ)
 • Význam, praktické aspekty a sporné body při používání systémů CAQ pro řízení kvality
 • Konfigurace, ověřování a auditování aspektů systémů CAQ souvisejících s kvalitou
 • Výkonné nástroje pro charakterizaci a monitorování procesů
 • Výhled: Umělá inteligence a strojové učení v kontextu Q
 • Osvědčené postupy a výměna zkušeností

 

Modul 5: Digitální transformace - praktické aspekty (03. listopadu 2022, online)

 • "Model": výchozí bod úspěšné digitální transformace
 • Digitální konzistence - přání a realita
 • Audity procesů pro audit stávajících modelů
 • Digitalizace procesů, služeb a produktů: Vývoj digitálních procesů jako vývoj modelu a realizace modelu
 • Osvědčené postupy a výměna zkušeností

Modul 6: Novinky ze světa norem (17. listopadu 2022, online)

 • Aktuální inovace v oblasti norem a modelů systémů řízení
 • Současné trendy a výzvy
 • Vývoj a výhled norem a modelů
 • Osvědčené postupy a výměna zkušeností

Modul 7: Digitální management (10. listopadu 2022, online)

 • Vytváření virtuálních týmů
 • Společně online - Praktické aspekty spolupráce ve virtuálních týmech
 • Laterální vedení v agilních týmech
 • Důvěřovat, motivovat, vést - v digitálním světě?
 • Osvědčené postupy a výměna zkušeností

Tip na webinář: Které školení je pro mě to pravé?

3.09.2022 nebo 22.11.2022, vždy v 15:30 hod.
Klikněte zde a zaregistrujte se zdarma!

06. Čvn 2024

Vzdělávací kurzy na míru

5 dobrých důvodů, proč se vám mohou vyplatit

31. Kvě 2024

Nové požadavky ISO

Změna klimatu se dostává do centra pozornosti norem systému řízení

07. Kvě 2024

5 tipů, jak mít reportovací povinnosti pod kontrolou

Stavět na stávajících systémech

29. Dub 2024

28. duben – Světový den BOZP

Vytváření bezpečného a zdravého pracovního prostředí

23. Dub 2024

Den země

22. dubna slavíme Světový den Země

19. Dub 2024

Nadprůměrně vysoká míra doporučení pro Quality Austria

Společně dosahujeme skvělých výkonů

09. Dub 2024

Plánované úpravy ISO 14001

Co můžeme očekávat od plánované revize ISO 14001?

25. Bře 2024

Aktualizovaný katalog pro rok 2024

Vstříc budoucnosti

18. Bře 2024

Vztahy mezi digitalizací, umělou inteligencí a kvalitou

Jaký byl 29. ročník qualityaustria Forum?

11. Bře 2024

Aktuální informace o řadě ISO 450xx

Nová publikace EN ISO 45001:2023

07. Bře 2024

Světový den úspory energie

Tipy pro úsporu energie v domácnosti a na pracovišti

27. Úno 2024

Co nabídne qualityaustria Forum 2024

Rozhovor s CEO Quality Austria

+420 733 180 494