09. Srp 2022

Lessons learned

Co jsme se v posledních letech dozvěděli a naučili o digitalizaci

 

 

Nové technologie umožňují nové způsoby. V souvislosti s pandemií jsme se dozvěděli, jak je v dnešním světě důležité se co nejrychleji přizpůsobit. Digitalizace předávání znalostí a výměna informací prostřednictvím internetu zajišťuje kontinuitu i v době krize. Nové způsoby digitální práce a učení jsou nyní každodenními společníky v každodenním životě mnoha organizací.

Lessons learned

Lessons Learned je dobře známý přístup z projektového řízení, který pomáhá vedoucím projektů poučit se z minulých projektů a aplikovat získané zkušenosti na projekty nové. Cílem je vyhnout se chybám, snížit rizika, využít příležitostí a zvýšit kvalitu projektu. V nejlepším případě se tak děje prostřednictvím komplexního čtyřfázového procesu: informování a identifikace týmu, fáze sběru, příprava workshopu a workshop.

Tento proces neustálého zlepšování, který se používá i v řízení kvality, může být užitečný i v průběhu digitalizace. Během přizpůsobování se novým podmínkám lze opakovaně ověřovat, zda je proces slibný, kde je třeba jej zpřesnit a do jaké míry jsou zapojeni všichni účastníci.

Společnosti se tak mohou dozvědět, že předpokladem úspěšné digitální transformace je odpovídající závazek vedení a průběžná komunikace se všemi zúčastněnými.

 

Co dalšího lze odvodit pro cestu k úspěchu v digitalizaci?

Samozřejmě můžeme čekat na extrémní vnější události, které nás popostrčí směrem k digitalizaci firemních procesů.

Pro úspěšné zvládnutí digitální transformace by však prvním krokem měla být struktura celého procesu - přizpůsobení procesu novým, digitálním pracovním postupům by mělo být provedeno co nejudržitelněji a společně se všemi zúčastněnými. Důležitým faktorem úspěchu může být rozvoj digitálních vůdčích dovedností: aktivní a kreativní roli mohou zastávat pouze ti, kteří si vybudovali digitální dovednosti, které jsou odolné vůči budoucnosti.

Některé z těchto kompetencí předává Quality Austria například v rámci online seminářů Upgrade-Training Digitalisation - Trend & Practice Check. Školení se zabývá důležitými trendy a metodami digitalizace v modulech s různým zaměřením - a podporuje tak rozvoj příslušných digitálních dovedností a kompetencí manažerů kvality, manažerů řízení a auditorů.

Digitální transformace však klade také nové nároky na ochranu dat, kybernetickou a informační bezpečnost a dodržování předpisů. Společnosti se proto musí těmito tématy stále více zabývat a hledat způsoby, jak je začlenit do svého systému řízení. Nápravu poskytují například normy ISO 27001 a ISO 27701.

Nový každodenní život

Změna se stává zvykem - nový vývoj v oblasti digitalizace se ve firmách prosazuje - důkazem úspěšné integrace jsou například dohody o home office nebo navázání spolupráce a začleňování nových online nástrojů.

Nový digitální pracovní postup přináší efektivitu a flexibilitu.

Předchozí zkušenosti z digitálního věku také ukazují, jak důležitou roli hrají v tomto "digitálním světě" lidé: Digitální transformace funguje dobře tam, kde dobře sehrané týmy s know-how a kompetencemi - a s velkou dávkou zábavy - usilují o systematické změny.

Modul 1: Audity na dálku (29. září 2022, online)

 • Definice a obecné informace o auditech na dálku
 • Oblast působnosti a meze použitelnost
 • Plánování a provádění auditů na dálku
 • Osvědčené postupy a výměna zkušeností

Modul 2: Management služeb a zabezpečení dat (04. října 2022, online)

 • Digitální transformace - aspekty řízení služeb a bezpečnosti informací: příslušné normy a právní požadavky
 • Bezpečnost informací podle ISO 27001
 • Řízení služeb IT podle ISO 20000
 • Osvědčené postupy a výměna zkušeností

Modul 3: Kvalita dat (19. října 2022, online)

 • Cíle a přínosy kvality dat (ISO 8000-8)
 • Používání dat a kvalita dat v rámci řízení životního cyklu dat
 • Řízení kvality dat podle modelu ISO 8000
 • Osvědčené postupy a výměna zkušeností

Modul 4: Kvalitní data (25. října 2022, online)

 • Přehled a oblasti použití systémů počítačem podporovaného zajišťování kvality (CAQ)
 • Význam, praktické aspekty a sporné body při používání systémů CAQ pro řízení kvality
 • Konfigurace, ověřování a auditování aspektů systémů CAQ souvisejících s kvalitou
 • Výkonné nástroje pro charakterizaci a monitorování procesů
 • Výhled: Umělá inteligence a strojové učení v kontextu Q
 • Osvědčené postupy a výměna zkušeností

 

Modul 5: Digitální transformace - praktické aspekty (03. listopadu 2022, online)

 • "Model": výchozí bod úspěšné digitální transformace
 • Digitální konzistence - přání a realita
 • Audity procesů pro audit stávajících modelů
 • Digitalizace procesů, služeb a produktů: Vývoj digitálních procesů jako vývoj modelu a realizace modelu
 • Osvědčené postupy a výměna zkušeností

Modul 6: Novinky ze světa norem (17. listopadu 2022, online)

 • Aktuální inovace v oblasti norem a modelů systémů řízení
 • Současné trendy a výzvy
 • Vývoj a výhled norem a modelů
 • Osvědčené postupy a výměna zkušeností

Modul 7: Digitální management (10. listopadu 2022, online)

 • Vytváření virtuálních týmů
 • Společně online - Praktické aspekty spolupráce ve virtuálních týmech
 • Laterální vedení v agilních týmech
 • Důvěřovat, motivovat, vést - v digitálním světě?
 • Osvědčené postupy a výměna zkušeností

Tip na webinář: Které školení je pro mě to pravé?

3.09.2022 nebo 22.11.2022, vždy v 15:30 hod.
Klikněte zde a zaregistrujte se zdarma!

13. Úno 2024

qualityaustria Forum 2024

Kvalita jako "všeuměl a odborník na vše"

11. Led 2024

Nejnovější informace k ISO 9001

Aktuality z prosincového zasedání!

04. Led 2024

Optimální symbióza

ISO 27001 a Compliance Management

21. Lis 2023

ISO 37301 jako konkurenční výhoda

O významu systému řízení shody

16. Lis 2023

Dosažení zelené transformace za pomoci systémů řízení

06. Lis 2023

ISO 27001 – přínosy a význam

Norma pro bezpečnost informací

27. Říj 2023

Quality Austria je novým certifikačním orgánem pro ISO/IEC 27001

Rostoucí poptávka po zabezpečení informací

16. Říj 2023

Světový den standardizace – rok 2023

14. říjen 2023

30. Zář 2023

ISO 27001 jako součást rodiny IMS

Proč je to v současnosti tak důležité

27. Zář 2023

Katalog služeb Quality Austria 2024

Řízení rizik v digitálním světě?

14. Zář 2023

Analýza kontextu

Co si pod tímto pojmem představit a jak ji použít

08. Zář 2023

Vše důležité o standardu ISO 37001

Komentář specialistky na compliance

+420 733 180 494