27. Čvn 2023

...nejen "hasí požáry"

Manažeři systému řízení rizik

Zejména v dnešní dynamické době se organizace stále častěji potýkají s nejistotami, nejasnostmi a riziky různého druhu. I když stoprocentního zamezení rizik pravděpodobně nikdy dosáhnout nepůjde, proaktivní přístup k možným (interním i externím) rizikovým faktorům je nezbytný.

Identifikace potenciálních rizik umožňuje organizacím správně vyhodnotit možná rizika a vyvinout strategie a procesy k jejich minimalizaci nebo dokonce eliminaci. Promyšlené řízení rizik tak může znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem operací. Mít ve svých řadách vhodně vyškolené osoby, které vědí, na co se zaměřit jak předem, tak v případě nouze, může zajistit odpovídající výhody.

Uvědomit si dnes, co nás může ovlivnit zítra

Účinné a efektivní řízení rizik by mělo prostřednictvím proaktivních opatření přispět k tomu, aby se předešlo vzniku akutních problémů nebo dokonce krizí, případně aby se snížily jejich obvykle negativní dopady - podle hesla "Dobří manažeři řídí rizika, špatní manažeři řídí problémy".

Kontrola je dobrá, řízení rizik je lepší

Prvořadým úkolem pracovníků odpovědných za řízení rizik a manažerů je předem identifikovat všechna rizika, která by mohla být spojena s podnikatelskými rozhodnutími, vyhodnotit pravděpodobnost jejich výskytu, posoudit dopady a z toho vyvodit správná opatření, aby se rizika snížila na minimum nebo aby se předem eliminovala. Manažeři řízení rizik mají potřebné znalosti a dovednosti k vytvoření a neustálému zlepšování systémů řízení rizik (např. podle normy ISO 31000). Kompetence k řízení rizik jsou rozšířeny o faktory, jako je vnímání rizik a doplněny o právní rámcové podmínky.

V závislosti na odvětví se jejich úkoly liší - například činnosti manažerů rizik ve zdravotnictví se liší od činností manažerů rizik v železničním průmyslu. Hlavním cílem je však vždy profesionalizace a neustálý rozvoj metod identifikace, analýzy a hodnocení rizik. Tato rizika mohou být provozní, technická, finanční nebo environmentální. Pro analýzu známých a případně i dosud neznámých rizik je rovněž nezbytné pochopit a analyzovat vnější i vnitřní prostředí, konkurenci a tržní potenciály.

Chcete se dozvědět více? Naše série kurzů o řízení rizik vás podpoří v získávání znalostí mnoha praktickými vstupy a příklady. Naši kvalitní lektoři qualityaustria vzešli z odborné praxe, zasedají v mezinárodních normalizačních komisích, a tak znají vývoj, trendy a rámcové podmínky z první ruky.

"Optimální využívání provozních příležitostí a co nejlepší potírání případných rizik spojených s činností společnosti vhodnými opatřeními v souladu s cíli a strategií společnosti".

Klaus Weitmann, vedoucí oddělení Business Development Security Management, Business Continuity, Risk, Security and Transport společnosti Quality Austria, stručně popisuje hlavní úkol manažerů systému řízení rizik.

06. Čvn 2024

Vzdělávací kurzy na míru

5 dobrých důvodů, proč se vám mohou vyplatit

31. Kvě 2024

Nové požadavky ISO

Změna klimatu se dostává do centra pozornosti norem systému řízení

07. Kvě 2024

5 tipů, jak mít reportovací povinnosti pod kontrolou

Stavět na stávajících systémech

29. Dub 2024

28. duben – Světový den BOZP

Vytváření bezpečného a zdravého pracovního prostředí

23. Dub 2024

Den země

22. dubna slavíme Světový den Země

19. Dub 2024

Nadprůměrně vysoká míra doporučení pro Quality Austria

Společně dosahujeme skvělých výkonů

09. Dub 2024

Plánované úpravy ISO 14001

Co můžeme očekávat od plánované revize ISO 14001?

25. Bře 2024

Aktualizovaný katalog pro rok 2024

Vstříc budoucnosti

18. Bře 2024

Vztahy mezi digitalizací, umělou inteligencí a kvalitou

Jaký byl 29. ročník qualityaustria Forum?

11. Bře 2024

Aktuální informace o řadě ISO 450xx

Nová publikace EN ISO 45001:2023

07. Bře 2024

Světový den úspory energie

Tipy pro úsporu energie v domácnosti a na pracovišti

27. Úno 2024

Co nabídne qualityaustria Forum 2024

Rozhovor s CEO Quality Austria

+420 733 180 494