27. Čvn 2023

...nejen "hasí požáry"

Manažeři systému řízení rizik

Zejména v dnešní dynamické době se organizace stále častěji potýkají s nejistotami, nejasnostmi a riziky různého druhu. I když stoprocentního zamezení rizik pravděpodobně nikdy dosáhnout nepůjde, proaktivní přístup k možným (interním i externím) rizikovým faktorům je nezbytný.

Identifikace potenciálních rizik umožňuje organizacím správně vyhodnotit možná rizika a vyvinout strategie a procesy k jejich minimalizaci nebo dokonce eliminaci. Promyšlené řízení rizik tak může znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem operací. Mít ve svých řadách vhodně vyškolené osoby, které vědí, na co se zaměřit jak předem, tak v případě nouze, může zajistit odpovídající výhody.

Uvědomit si dnes, co nás může ovlivnit zítra

Účinné a efektivní řízení rizik by mělo prostřednictvím proaktivních opatření přispět k tomu, aby se předešlo vzniku akutních problémů nebo dokonce krizí, případně aby se snížily jejich obvykle negativní dopady - podle hesla "Dobří manažeři řídí rizika, špatní manažeři řídí problémy".

Kontrola je dobrá, řízení rizik je lepší

Prvořadým úkolem pracovníků odpovědných za řízení rizik a manažerů je předem identifikovat všechna rizika, která by mohla být spojena s podnikatelskými rozhodnutími, vyhodnotit pravděpodobnost jejich výskytu, posoudit dopady a z toho vyvodit správná opatření, aby se rizika snížila na minimum nebo aby se předem eliminovala. Manažeři řízení rizik mají potřebné znalosti a dovednosti k vytvoření a neustálému zlepšování systémů řízení rizik (např. podle normy ISO 31000). Kompetence k řízení rizik jsou rozšířeny o faktory, jako je vnímání rizik a doplněny o právní rámcové podmínky.

V závislosti na odvětví se jejich úkoly liší - například činnosti manažerů rizik ve zdravotnictví se liší od činností manažerů rizik v železničním průmyslu. Hlavním cílem je však vždy profesionalizace a neustálý rozvoj metod identifikace, analýzy a hodnocení rizik. Tato rizika mohou být provozní, technická, finanční nebo environmentální. Pro analýzu známých a případně i dosud neznámých rizik je rovněž nezbytné pochopit a analyzovat vnější i vnitřní prostředí, konkurenci a tržní potenciály.

Chcete se dozvědět více? Naše série kurzů o řízení rizik vás podpoří v získávání znalostí mnoha praktickými vstupy a příklady. Naši kvalitní lektoři qualityaustria vzešli z odborné praxe, zasedají v mezinárodních normalizačních komisích, a tak znají vývoj, trendy a rámcové podmínky z první ruky.

"Optimální využívání provozních příležitostí a co nejlepší potírání případných rizik spojených s činností společnosti vhodnými opatřeními v souladu s cíli a strategií společnosti".

Klaus Weitmann, vedoucí oddělení Business Development Security Management, Business Continuity, Risk, Security and Transport společnosti Quality Austria, stručně popisuje hlavní úkol manažerů systému řízení rizik.

08. Zář 2023

Vše důležité o standardu ISO 37001

Komentář specialistky na compliance

22. Srp 2023

Úspěchy našich klientů

Ocenění pro ÚPV

15. Srp 2023

ISO 9001 se bude revidovat

Rozhodnuto o revizi mezinárodní normy kvality

03. Srp 2023

Management kvality? Klíč k úspěchu

Výhody pro jednotlivce i firmy

20. Čvc 2023

Od teorie k praxi: příklad skupiny OMV

Příklady z praxe

03. Čvc 2023

Chystá se revize normy ISO 9001?

Komentář Mag. Dr. Anni Koubek

06. Čvn 2023

3 důležité body na cestě k větší udržitelnosti

Světový den životního prostředí 2023

29. Kvě 2023

Aby audity přinášely přidanou hodnotu

Tipy E. Hofstätter-Kollarich, BSc

15. Kvě 2023

Koncepce oběhového hospodářství

Termíny kurzu pro rok 2023

15. Kvě 2023

Vykazování uhlíkové stopy

Jednodenní online kurz

09. Kvě 2023

IFS Food verze 8 zveřejněna

Bezpečnější jídlo, lepší zdraví

28. Dub 2023

Bezpečné a zdravé pracovní prostředí

Jak učinit práci bezpečnější a zdravější

+420 733 180 494