27. Čvn 2023

...nejen "hasí požáry"

Manažeři systému řízení rizik

Zejména v dnešní dynamické době se organizace stále častěji potýkají s nejistotami, nejasnostmi a riziky různého druhu. I když stoprocentního zamezení rizik pravděpodobně nikdy dosáhnout nepůjde, proaktivní přístup k možným (interním i externím) rizikovým faktorům je nezbytný.

Identifikace potenciálních rizik umožňuje organizacím správně vyhodnotit možná rizika a vyvinout strategie a procesy k jejich minimalizaci nebo dokonce eliminaci. Promyšlené řízení rizik tak může znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem operací. Mít ve svých řadách vhodně vyškolené osoby, které vědí, na co se zaměřit jak předem, tak v případě nouze, může zajistit odpovídající výhody.

Uvědomit si dnes, co nás může ovlivnit zítra

Účinné a efektivní řízení rizik by mělo prostřednictvím proaktivních opatření přispět k tomu, aby se předešlo vzniku akutních problémů nebo dokonce krizí, případně aby se snížily jejich obvykle negativní dopady - podle hesla "Dobří manažeři řídí rizika, špatní manažeři řídí problémy".

Kontrola je dobrá, řízení rizik je lepší

Prvořadým úkolem pracovníků odpovědných za řízení rizik a manažerů je předem identifikovat všechna rizika, která by mohla být spojena s podnikatelskými rozhodnutími, vyhodnotit pravděpodobnost jejich výskytu, posoudit dopady a z toho vyvodit správná opatření, aby se rizika snížila na minimum nebo aby se předem eliminovala. Manažeři řízení rizik mají potřebné znalosti a dovednosti k vytvoření a neustálému zlepšování systémů řízení rizik (např. podle normy ISO 31000). Kompetence k řízení rizik jsou rozšířeny o faktory, jako je vnímání rizik a doplněny o právní rámcové podmínky.

V závislosti na odvětví se jejich úkoly liší - například činnosti manažerů rizik ve zdravotnictví se liší od činností manažerů rizik v železničním průmyslu. Hlavním cílem je však vždy profesionalizace a neustálý rozvoj metod identifikace, analýzy a hodnocení rizik. Tato rizika mohou být provozní, technická, finanční nebo environmentální. Pro analýzu známých a případně i dosud neznámých rizik je rovněž nezbytné pochopit a analyzovat vnější i vnitřní prostředí, konkurenci a tržní potenciály.

Chcete se dozvědět více? Naše série kurzů o řízení rizik vás podpoří v získávání znalostí mnoha praktickými vstupy a příklady. Naši kvalitní lektoři qualityaustria vzešli z odborné praxe, zasedají v mezinárodních normalizačních komisích, a tak znají vývoj, trendy a rámcové podmínky z první ruky.

"Optimální využívání provozních příležitostí a co nejlepší potírání případných rizik spojených s činností společnosti vhodnými opatřeními v souladu s cíli a strategií společnosti".

Klaus Weitmann, vedoucí oddělení Business Development Security Management, Business Continuity, Risk, Security and Transport společnosti Quality Austria, stručně popisuje hlavní úkol manažerů systému řízení rizik.

13. Úno 2024

qualityaustria Forum 2024

Kvalita jako "všeuměl a odborník na vše"

11. Led 2024

Nejnovější informace k ISO 9001

Aktuality z prosincového zasedání!

04. Led 2024

Optimální symbióza

ISO 27001 a Compliance Management

21. Lis 2023

ISO 37301 jako konkurenční výhoda

O významu systému řízení shody

16. Lis 2023

Dosažení zelené transformace za pomoci systémů řízení

06. Lis 2023

ISO 27001 – přínosy a význam

Norma pro bezpečnost informací

27. Říj 2023

Quality Austria je novým certifikačním orgánem pro ISO/IEC 27001

Rostoucí poptávka po zabezpečení informací

16. Říj 2023

Světový den standardizace – rok 2023

14. říjen 2023

30. Zář 2023

ISO 27001 jako součást rodiny IMS

Proč je to v současnosti tak důležité

27. Zář 2023

Katalog služeb Quality Austria 2024

Řízení rizik v digitálním světě?

14. Zář 2023

Analýza kontextu

Co si pod tímto pojmem představit a jak ji použít

08. Zář 2023

Vše důležité o standardu ISO 37001

Komentář specialistky na compliance

+420 733 180 494