03. Čvc 2023

Komentář Mag. Dr. Anni Koubek

Quo vadis ISO 9001?

ISO 9001:2015 je mezinárodně uznávaná norma pro Systémy řízení kvality (QMS). Je prakticky nejvyhledávanější normou pro řízení jakosti na světě s více než milionem certifikovaných organizací prakticky ve všech zemích po celém svět. Společnosti si vybírají certifikaci ISO 9001, aby prokázaly, že dbají na dodržování vysokých standardů při dodávání svých výrobků a služeb.

Jaká je budoucnost ISO 9001, kam kráčí?

Hlasování v roce 2021 bylo mimořádně těsné. V takzvaném "systematickém přezkumu", v němž jsou členské země ISO dotazovány, zda má být norma revidována, nebo zachována, bylo tehdy rozhodnuto poměrem 36 ku 32 pro zachování normy ISO 9001:2015 beze změny.

Od té doby příslušný výbor pro normy průběžně sledoval vývoj a trendy, pokračoval v práci na případné revizi a vyhodnocoval nové poznatky. Bylo sepsáno upřesnění, jakým směrem by se revize měla ubírat. Nyní jsou členské země znovu dotazovány, zda by se mělo s touto konkrétní revizí začít, nebo zda k ní dojde až při pravidelné revizi, tedy v roce 2026.

Významný vliv na tato rozhodnutí mají také současné krize a problémy, které zaměstnávají společnosti po celém světě.

Témata, jako je kvalita výrobků a spolehlivost dodávek, se opět a především stále naléhavěji dostávají do centra pozornosti. I proto je na místě otázka, zda nemá smysl znovu zdokonalit normu ISO 9001 co nejdříve tak, aby i nadále podporovala organizace při plnění požadavků zákazníků. Společnosti se potřebují spolehnout na to, že dodavatelé, kteří používají ISO 9001, jsou schopni splnit i dnešní požadavky a že všechna tato aktuální témata jsou při auditech zohledňována.

 

Norma ISO 9001 byla vyvíjena především v letech 2012 až 2014. Od té doby se toho událo skutečně hodně - témata jako odolnost, udržitelnost, spolupracující dodavatelské řetězce, agilita tak bohužel nejsou brána v potaz v míře odpovídající jejich dnešní důležitosti a samotné téma řízení změn je řešeno pouze v základní podobě.

Za několik měsíců bude jasné, jak se globální společenství rozhodne. Zda normu ISO 9001 bude čekat pravidelná, "systematické revize" v roce 2026, v jejímž rámci budou tato témata otevřena, řešena a především správně zohledněna, či zda bude zahájena revize již v prosinci 2023.

Naši specialisté tento vývoj samozřejmě sledují a vás, naše zákazníky, tak budeme informovat o nadcházejícím vývoji co nejdříve.

Produktová skupina: Kvalita

Norma: ISO 9001

22. Srp 2023

Úspěchy našich klientů

Ocenění pro ÚPV

15. Srp 2023

ISO 9001 se bude revidovat

Rozhodnuto o revizi mezinárodní normy kvality

03. Srp 2023

Management kvality? Klíč k úspěchu

Výhody pro jednotlivce i firmy

20. Čvc 2023

Od teorie k praxi: příklad skupiny OMV

Příklady z praxe

27. Čvn 2023

Čím se vlastně zabývají…

Manažeři systému řízení rizik

06. Čvn 2023

3 důležité body na cestě k větší udržitelnosti

Světový den životního prostředí 2023

29. Kvě 2023

Aby audity přinášely přidanou hodnotu

Tipy E. Hofstätter-Kollarich, BSc

15. Kvě 2023

Koncepce oběhového hospodářství

Termíny kurzu pro rok 2023

15. Kvě 2023

Vykazování uhlíkové stopy

Jednodenní online kurz

09. Kvě 2023

IFS Food verze 8 zveřejněna

Bezpečnější jídlo, lepší zdraví

28. Dub 2023

Bezpečné a zdravé pracovní prostředí

Jak učinit práci bezpečnější a zdravější

14. Dub 2023

Jak důležitá je funkce ESG manažerů

Skrytí hrdinové

+420 733 180 494