22. Lis 2021

Už je to tady:

Nechte si certifikovat (akreditovaně) systém řízení compliance dle ISO 37301:2021!

V polovině dubna 2021 byla publikována nová norma ISO 37301:2021, která představuje nejmodernější základ pro certifikaci systému řízení compliance, česky někdy také jako certifikace právního souladu. Právě ta často představuje další krok k větší transparentnosti a zlepšení image společnosti. Připomeňme si, že na zajištění lepší reputace a ochrany organizací ostatně cílila už první z řady norem ISO 37 – ISO 37001:2016 systém protikorupčního managementu.

Fungování v souladu s pravidly a zákony je v dnešní době vyžadováno v celém hodnotovém řetězci a moderní organizace může být úspěšná pouze tehdy, pokud se dokáže efektivně vypořádat se všemi předpisy, které s sebou mimo jiné přináší i digitální změna. S orientací v džungli předpisů má organizacím napomoci právě zmiňovaná norma ISO 37301.

Jaké výhody a šance certifikace dle ISO 37301 představuje, pro nás v následujících řádcích shrne produktový specialista pro oblast protikorupčních systémů řízení a compliance, Martin Fridl.

Bezpečný přístav díky certifikaci ISO 37301:2021

Největší výhodu představuje to, že je nyní do oblasti compliance zahrnuta i právní jistota. V praxi to znamená, že by díky této certifikaci mělo být snadnější splnit zákonné povinnosti. Pomocí certifikace compliance mají organizace možnost v průběhu soudního řízení prokázat, že vynaložili veškerou péči, kterou po nich lze požadovat, aby daným činům zabránili (§ 8 odst. 5 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim).

ISO 37301 je stejně jako ISO 37001 založena na tzv. High Level Structure (HLS), díky čemuž je lze obě dvě velmi snadno kombinovat nejen společně, ale i s dalšími standardy jako je ISO 9001 (kvalita), ISO 14001 (životní prostředí) či ISO 45001 (bezpečnost a ochrana zdraví při práci). Stejná struktura usnadňuje organizacím implementaci a umožňuje jim čerpat všechny výhody plynoucí ze synergií. To představuje jednoznačnou výhodu pro společnosti, jejichž zavedený systém řízení je možné kdykoliv doplnit o další prvky a přizpůsobit se například aktuálním společenským trendům nebo novým právním požadavkům.

Jasný signál veřejnosti

Získejte již nyní konkurenční výhodu – např. účastí ve větších výběrových řízeních nebo zlepšením reputace na lokální i mezinárodní úrovni – a jistotu právního souladu díky certifikaci dle ISO 37301. Vedle výše uvedeného zmiňovanou certifikací prokazuje každá organizace také transparentnost, spolehlivost a soulad s právními předpisy, což je významné nejen pro samotnou organizaci, ale i pro zaměstnance a všechny zainteresované strany.

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme a vše nastavíme podle Vašich potřeb.

21. Lis 2023

ISO 37301 jako konkurenční výhoda

O významu systému řízení shody

16. Lis 2023

Dosažení zelené transformace za pomoci systémů řízení

06. Lis 2023

ISO 27001 – přínosy a význam

Norma pro bezpečnost informací

27. Říj 2023

Quality Austria je novým certifikačním orgánem pro ISO/IEC 27001

Rostoucí poptávka po zabezpečení informací

16. Říj 2023

Světový den standardizace – rok 2023

14. říjen 2023

30. Zář 2023

ISO 27001 jako součást rodiny IMS

Proč je to v současnosti tak důležité

27. Zář 2023

Katalog služeb Quality Austria 2024

Řízení rizik v digitálním světě?

14. Zář 2023

Analýza kontextu

Co si pod tímto pojmem představit a jak ji použít

08. Zář 2023

Vše důležité o standardu ISO 37001

Komentář specialistky na compliance

22. Srp 2023

Úspěchy našich klientů

Ocenění pro ÚPV

15. Srp 2023

ISO 9001 se bude revidovat

Rozhodnuto o revizi mezinárodní normy kvality

03. Srp 2023

Management kvality? Klíč k úspěchu

Výhody pro jednotlivce i firmy

+420 733 180 494