22. Lis 2021

Už je to tady:

Nechte si certifikovat (akreditovaně) systém řízení compliance dle ISO 37301:2021!

V polovině dubna 2021 byla publikována nová norma ISO 37301:2021, která představuje nejmodernější základ pro certifikaci systému řízení compliance, česky někdy také jako certifikace právního souladu. Právě ta často představuje další krok k větší transparentnosti a zlepšení image společnosti. Připomeňme si, že na zajištění lepší reputace a ochrany organizací ostatně cílila už první z řady norem ISO 37 – ISO 37001:2016 systém protikorupčního managementu.

Fungování v souladu s pravidly a zákony je v dnešní době vyžadováno v celém hodnotovém řetězci a moderní organizace může být úspěšná pouze tehdy, pokud se dokáže efektivně vypořádat se všemi předpisy, které s sebou mimo jiné přináší i digitální změna. S orientací v džungli předpisů má organizacím napomoci právě zmiňovaná norma ISO 37301.

Jaké výhody a šance certifikace dle ISO 37301 představuje, pro nás v následujících řádcích shrne produktový specialista pro oblast protikorupčních systémů řízení a compliance, Martin Fridl.

Bezpečný přístav díky certifikaci ISO 37301:2021

Největší výhodu představuje to, že je nyní do oblasti compliance zahrnuta i právní jistota. V praxi to znamená, že by díky této certifikaci mělo být snadnější splnit zákonné povinnosti. Pomocí certifikace compliance mají organizace možnost v průběhu soudního řízení prokázat, že vynaložili veškerou péči, kterou po nich lze požadovat, aby daným činům zabránili (§ 8 odst. 5 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim).

ISO 37301 je stejně jako ISO 37001 založena na tzv. High Level Structure (HLS), díky čemuž je lze obě dvě velmi snadno kombinovat nejen společně, ale i s dalšími standardy jako je ISO 9001 (kvalita), ISO 14001 (životní prostředí) či ISO 45001 (bezpečnost a ochrana zdraví při práci). Stejná struktura usnadňuje organizacím implementaci a umožňuje jim čerpat všechny výhody plynoucí ze synergií. To představuje jednoznačnou výhodu pro společnosti, jejichž zavedený systém řízení je možné kdykoliv doplnit o další prvky a přizpůsobit se například aktuálním společenským trendům nebo novým právním požadavkům.

Jasný signál veřejnosti

Získejte již nyní konkurenční výhodu – např. účastí ve větších výběrových řízeních nebo zlepšením reputace na lokální i mezinárodní úrovni – a jistotu právního souladu díky certifikaci dle ISO 37301. Vedle výše uvedeného zmiňovanou certifikací prokazuje každá organizace také transparentnost, spolehlivost a soulad s právními předpisy, což je významné nejen pro samotnou organizaci, ale i pro zaměstnance a všechny zainteresované strany.

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme a vše nastavíme podle Vašich potřeb.

03. Kvě 2022

Online workshop 12. 5. 2022

Bezpečnost výměny informací

27. Dub 2022

27. qualityaustria Forum očima CEO

Ohlédnutí za úspěšnou konferencí

22. Dub 2022

Riziko blackoutu

Je možné se připravit?

30. Bře 2022

Školení a kurzy v angličtině

Aktuální nabídka kurzů v anglickém jazyce

28. Bře 2022

Online workshop 28. 4. 2022

Tipy & triky pro interní audity

14. Bře 2022

Katalog služeb 2022-2023

10. Bře 2022

27. qualityaustria Forum

Hybridní konference

24. Úno 2022

Online workshop 8. 3. 2022

Jsme zde pro vás

14. Úno 2022

Rozvoj dovedností

Kontinuální proces zlepšování

11. Led 2022

Nové manažerské duo

Nový management Quality Austria

11. Led 2022

Nastavení compliance s ISO 37301

systematický přístup a zlepšování

22. Lis 2021

7 tipů na boj proti korupci

tipy na prevenci přímo od experta

+420 733 180 494