28. Dub 2023

28. duben - Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Vytváření bezpečného a zdravého pracovního prostředí

Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se každoročně koná 28. dubna. V roce 2023 se zaměřuje na problematiku bezpečného a zdravého pracovního prostředí jako jednoho ze základních práv. Dnešní den opět využíváme jako příležitost k zamyšlení nad tím, jak učinit práci bezpečnější a zdravější.

Základní informace o cestě a její směřování

V roce 1984 vyhlásila International Labour Organisation (ILO)  - Mezinárodní organizace práce (MOP) tento den akcí s cílem vytvořit bezpečné, zdravé a důstojné pracovní podmínky na celém světě. Od té doby slouží tento akční den ke zvyšování povědomí a informovanosti a jeho ústředními body jsou každoročně obměňované akce.

V červnu 2022 se MOP rozhodla zařadit "bezpečné a zdravé pracovní prostředí" do rámce Základních zásad a práv při práci MOP. Při této příležitosti byly rovněž vyhlášeny dvě úmluvy (č. 155 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a č. 187  o podpůrném rámci pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci).

Před pandemií se téma bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti týkalo bezpečnosti strojů, osobních ochranných pomůcek a ergonomie práce u pracovního stolu. S tlakem na digitalizaci nebo globalizaci byla z této skutečnosti vyvozena další, nová, dalekosáhlá opatření, například důležitou otázkou se stala i bezpečnost v home office. Podniky obecně musí být v oblasti podpory zdraví na pracovišti dynamičtější a přizpůsobivější,"

říká Klaus Weitmann, šéf oddělení Business Development pro řízení bezpečnosti, kontinuity podnikání, rizik, bezpečnosti, dodržování předpisů a dopravy ve společnosti Quality Austria.

Dobře vybavený systém a know-how

Systémy řízení bezpečnosti podporují preventivní činnosti s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců a proaktivně pomáhají zvládat problémy související s bezpečností. Se systémem řízení podle ISO 45001 jsou všechny bezpečnostní činnosti ve firmách systematicky podporovány - to může navíc zvýšit konkurenční výhodu na trhu i důvěru zákazníků a partnerů.

Zároveň je důležitá informovanost a know-how, aby bylo možné se na případnou mimořádnou událost včas připravit. Velkým přínosem může být, když má organizace propojené znalosti mimo jiné o právních základech i o typických prvcích systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví, jako je bezpečnostní politika, pracovní lékařství, hlášení a informační systémy nebo připravenost na nehody a mimořádné události.

Quality Austria proto nabízí na jedné straně veřejná školení, jako je mezinárodně uznávaná (akreditovaná) série kurzů o řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo školení pro provozní manažery, a na druhé straně také mnoho interních školení - ta mohou probíhat ve vaší firmě, v kruhu kolegů a manažerů na základě případových studií z vašich oborů.

Nenechte si utéct už žádnou z novinek, které pro vás připravujeme:

15. Kvě 2023

Koncepce oběhového hospodářství

Termíny kurzu pro rok 2023

15. Kvě 2023

Vykazování uhlíkové stopy

Jednodenní online kurz

09. Kvě 2023

IFS Food verze 8 zveřejněna

Bezpečnější jídlo, lepší zdraví

14. Dub 2023

Jak důležitá je funkce ESG manažerů

Skrytí hrdinové

07. Dub 2023

Světový den zdraví

Zdraví pro všechny

27. Bře 2023

Na slovo s našimi auditory – Matúš Kisela (II.část)

Matúš Kisela, regionální zástupce pro Slovensko

09. Bře 2023

Na slovo s našimi auditory – Matúš Kisela (I.část)

Matúš Kisela, regionální zástupce pro Slovensko

06. Bře 2023

Audity s přidanou hodnotou

Příklady z praxe

01. Bře 2023

qualityaustria Forum 2023 je za dveřmi

Pár slov od CEO Quality Austria

23. Úno 2023

Školení & kurzy v angličtině 2023

Aktuální nabídka v anglickém jazyce

13. Úno 2023

Ing. Christoph Baumgartner, MSc, MBA

Nový jednatel a ředitel Zákaznického centra Quality Austria v Linci

10. Úno 2023

Kurz CMS

Nabídka termínů pro rok 2023

+420 733 180 494